DIA news pre sestry

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Ivanou Vaškovou

Mgr. Ivana Vašková sa narodila v Prešove. Strednú zdravotnícku školu a bakalárske štúdium absolvovala v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a študijných odborov v Prešove. Magisterský titul obhájila na katedre ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov získala na…
Prečítať

Čo prináša pacientom s DM2T fixná kombinácia iGlarLixi v porovnaní s premixovanými inzulínmi podľa výsledkov štúdie SoliMix

Inzulín má dôležité miesto vo farmakoterapii diabetu 2. typu (DM2T), avšak obavy z hypoglykémie bránia veľkej skupine pacientov dosiahnuť požadovanú kontrolu glykémie. Problémom môže byť aj počet aplikácií inzulínu počas dňa, čo tiež môže predstavovať istú bariéru v širšom použití inzulínu v liečbe DM2T (Mathieu, 2021).
Prečítať

Sacharidy ve stravě pacienta s diabetem

Pohled na sacharidy ve stravě nejen u pacientů s diabetem doznal v posledních letech mnoha změn. Ještě před necelými deseti lety byli pacienti s diabetem od stravy se sníženým obsahem sacharidů odrazováni, dle aktuálních doporučení je podíl sacharidů pro tyto pacienty volen individuálně, bez pevně stanoveného ideálního zastoupení. U pacientů…
Prečítať

Kardiovaskulární riziko: od významu přes stanovení po komunikaci s pacientem

Přístup k prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se mění. Doporučené postupy postulují stále ambicióznější cílové hodnoty, k jejichž dosažení máme k dispozici řadu nových léčebných možností. Základem pro volby léčebných intervencí zůstává zhodnocení KV-rizika. K tomu u asymptomatických osob používáme od roku 2021 tabulky SCORE 2 a SCORE OP. Přestože nové…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Nagyovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Nagyovou Miroslava Nagyová sa narodila v Bojniciach. Strednú zdravotnícku školu absolvovala v Martine. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na chirurgické oddelenie do NsP v Bojniciach. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v ADOS ako sestra v teréne a od roku 2017 pracuje v diabetologickej ambulancii v Prievidzi. Čo vás priviedlo k štúdiu na…
Prečítať

Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema ľudí s diabetom. Aké je riešenie?

Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema ľudí s diabetom. Aké je riešenie?    Odborná redakcia DIA News Fyzická aktivita a pravidelné cvičenie sú základnými kameňmi modernej liečby diabetu, pretože prispievajú k zlepšeniu kontroly glykémie, menšej variabilite glykémie, potrebe menšej dávky exogénneho inzulínu, zníženiu kardiovaskulárneho rizika, KV ochorení a KV mortality. Spájajú sa tiež…
Prečítať

Zdravý spôsob života u dospelých pacientov s DM, edukácia sestrou

Stanovením diagnózy Diabetes mellitus (DM) u dospelého pacienta sa začínajú diagnostické postupy v súlade so stratégiou platných štandardných diagnosticko-terapeutických postupov. Za poslednú dekádu pozorujeme podstatný pokrok v oblasti edukácie dospelého pacienta s DM najmä v oblasti stravovania, ako aj významu pohybovej aktivity. Na čo sa však nemyslí, je prevencia poklesu kognitívnych funkcií, a to napriek tomu, že…
Prečítať

Infekční komplikace syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy (SDN) je jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu, který významně ovlivňuje kvalitu života pacientů s diabetem. SDN je dle WHO definován jako infekce, ulcerace nebo destrukce hlubokých tkání nohy spojená s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolní končetiny – ICHDK.
Prečítať

Význam dietoterapie a správného režimu při familiární hypercholesterolemii

V rámci ovlivnění lipidového spektra je úpravě životosprávy přisuzována možnost snížení LDL o 10–15 %, což může být v rámci terapie více či méně dostačující. V případě pacientů s familiární hypercholesterolemií není samotná úprava režimu dostatečná. I tak je ale důležité odborná doporučení týkající se režimu dodržovat. Úpravou stravy a…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Petrou Kupcovou

Mgr. Petra Kupcová sa narodila v Lučenci. Vyštudovala SZŠ v Lučenci, odbor všeobecná sestra a neskôr magisterské štúdium na SZU v Banskej Bystrici, odbor ošetrovateľstvo. Pracovať začala v NsP Lučenec na internom a neurologickom oddelení. Neskôr sa rozhodla pre prácu v ambulantnom sektore. V diabetologickej a internej ambulancii TP Diamed s. r. o pracuje už 22 rokov. Vzdelanie…
Prečítať

Aké je zotrvanie na liečbe a spokojnosť pacientov s liečbou bazálnym inzulínom Gla-300 v podmienkach reálnej klinickej praxe?

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je chronické progresívne ochorenie, a tak je iniciácia liečby inzulínom často nevyhnutným krokom k dosiahnutiu optimálnej kontroly glykémie. Adekvátna glykemická kontrola znižuje riziko vzniku mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií súvisiacich s diabetom (Stratton IM et al.,2000; Holman RR et al.,2008).
Prečítať

Jak na to, aby léčba byla rychlejší než ateroskleróza

Pokročilé aterosklerotické změny mohou vzdorovat i naší velmi účinné terapii. Proto stále častěji zvažujeme možnost zastavit jejich vznik terapií, která by sice byla méně intenzivní, zato včas nasazená. Tato léčba by měla být zaměřena na muže a ženy i nižšího středního věku s mírně zvýšenými hodnotami aterogenních lipidů a krevního…
Prečítať

Úzkost a strach aneb jak uklidnit sebe i pacienty

Úzkost a strach se objevují i u zdravých lidí a někdy mohou být užitečné. Např. řidič má strach předjet pomalu jedoucí kamion, a to ho ochrání před dopravní nehodou. Úzkost i strach bývají ale většinou bezúčelné, provázejí nejrůznější duševní poruchy a u některých jsou převládajícím symptomem.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Evou Níznerovou

Eva Níznerová sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala Strednú potravinársku školu v Nitre, pokračovala na CHTVŠ (Chemicko technologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozn. red.), tú však predčasne ukončila a nastúpila do FN v Bratislave na očnú kliniku ako sanitárka. Popri práci druhý raz zmaturovala na SZŠ (zdravotníckej škole pozn. red.)…
Prečítať

Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

Diabetes mellitus 2. typu predstavuje heterogénne a progresívne ochorenie. Jeho dôsledkom je postupné zhoršovanie kontroly glykémie a nutnosť pridávať ďalšie antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne mechanizmy, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby…
Prečítať

Dlhodobá bezpečnosť liečby alirokumabom – ďalšie poznatky zo štúdie ODYSSEY OUTCOMES

Hypercholesterolémia je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení, najmä koronárnej choroby srdca. Najefektívnejšou skupinou liekov na prevenciu kardiovaskulárnych príhod a redukciu koncentrácie LDL-cholesterolu sú statíny. Nedávno publikované údaje z reálnej klinickej praxe1 uvádzajú, že 42,9 – 67,0 % pacientov pred iniciáciou liečby inhibítormi PCSK9 statíny netoleruje.
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií