DIA news pre sestry

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Petrou Pohánkovou

Petra Pohánková sa narodila v Martine. Stredoškolské štúdium ukončila na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Pokračovala v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v Martine v odbore zdravotná sestra. Po ukončení štúdia bola jej prvým zamestnaním hematologická ambulancia MUDr. Ľubice Valkovej. Neskôr pracovala ako dispečerka dopravnej zdravotnej služby a zároveň ako sestra LSPP.  V súčasnosti…
Prečítať

Účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu u osôb s diabetom 2. typu podľa načasovania podávania: Čo hovoria výsledky združenej analýzy REALI?

Fixná kombinácia inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu (iGlarLixi) má preukázanú účinnosť na zlepšenie glykemickej kontroly u dospelých osôb s diabetom 2. typu (DM2T). Podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku sa iGlarLixi má podávať jedenkrát denne v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom. Uprednostňuje sa prandiálna injekcia každý deň pred tým istým jedlom…
Prečítať

Kde může umělá inteligence pomoci v medicíně a zdravotnictví?

Cílem článku je ve stručnosti prezentovat vývoj metod umělé inteligence (UI) a jejich využití v medicíně. Rychlý růst technologií generuje rozsáhlá data, která vyžadují pokročilé analytické nástroje. Umělá inteligence se tak stává klíčovým pomocníkem v procesu péče o pacienta, a to od podpory diagnostiky až po personalizovanou léčbu. V současnosti existuje…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Andreou Kasalovou

Bc. Andrea Kasalová sa narodila v Lučenci, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu. Po ukončení štúdia sa zamestnala na internom oddelení v NsP v Lučenci, neskôr na JIS interného oddelenia alebo OAIM. Popri práci vyštudovala odbor sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý ukončila titulom Bc. Po 14 rokoch…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Križovou

Katarína Križová sa narodila v Lučenci. Po skončení základnej školy v Divíne nastúpila na Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci. Po ukončení gymnázia absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, odbor všeobecná sestra. Po štúdiu nastúpila do VšNsP v Lučenci na OAIM ako zmenová sestra, kde pracovala až do nástupu…
Prečítať

Dlhšie zotrvanie na liečbe, vyššia adherencia a porovnateľné náklady na zdravotnú starostlivosť s inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s bazálnymi inzulínmi prvej generácie vo svetle údajov z reálnej klinickej praxe

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Center for Disease Control and Prevention) má diabetes približne 34 miliónov Američanov, čo je vyše 10 % z celej populácie.1 Okrem toho má ďalších 88 miliónov prediabetes. Náklady na zdravotnú starostlivosť o Američanov s diabetom sú 2,3-krát vyššie ako u pacientov bez diabetu a…
Prečítať

Metody remise diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus (DM) 2. typu byl dlouho považován za chronické nevyléčitelné onemocnění, jehož progresi lze účinnou léčbou pouze zpomalit. Průlom přinesly studie bariatrické chirurgie, které prokázaly možnost dlouhodobé remise DM 2. typu. Remise lze však dosáhnout i pomocí dietních intervencí. Klíčovým mechanismem remise je redukce tuku ektopicky uloženého v játrech a…
Prečítať

Človek s diabetom, fajčiar, iniciatíva sestrou k želanej zmene správania sa

Nefarmakologické opatrenia patria bezpochyby k správnemu manažmentu dospelých osôb s diabetom, ktorí trpia závislosťou od fajčenia tabaku a mnohých ďalších rizikových faktorov kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Tieto opatrenia sú dôležité nielen pre prevenciu vzniku komplikácií, ale aj optimalizáciu želaných výsledkov, čo je predpoklad pre skvalitnenie života osoby s týmito ochoreniami.…
Prečítať

Jak mírnit depresivní obtíže

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně interních. Naopak depresivní porucha se může projevovat somatickými obtížemi. Antidepresiva patří k lékům, které často předepisují lékaři nejrůznějších klinických oborů. Farmakologickou léčbou depresivní poruchy se zde nebudeme zabývat. Zmíníme pouze skutečnost, že podávání antidepresiv má určitá úskalí. Účinek antidepresiv se obvykle dostavuje po dvou…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Miroslavou Farkašovou

Bc. Miroslava Farkašová sa narodila v Topoľčanoch. Základnú školu absolvovala v rodnej obci v Krušovciach. Strednú zdravotnícku školu sv. Vincenta de Paul navštevovala v Topoľčanoch. Po úspešnom ukončení strednej školy pracovala ako setra na internom oddelení v Partizánskom, neskôr v ortopedickej ambulancii a posledných desať rokov pracuje ako sestra v diabetologickej ambulancii s MUDr.…
Prečítať

Klinický a ekonomický prínos inzulínu glargín 300 U/ml v reálnej klinickej praxi

Diabetes mellitus (DM) postihuje už vyše pol miliardy ľudí na celom svete a predstavuje tým veľkú klinickú, humanitnú, ale aj ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Odhadované ekonomické náklady spojené s diagnostikovaným diabetom predstavujú vo vyspelých krajinách obrovské sumy v priamych zdravotných nákladoch, ale aj v nákladoch súvisiacich so zníženou produktivitou ľudí trpiacich…
Prečítať

Využití funkční elektrostimulace (FES) u dospělých neurologických pacientů po cévní mozkové příhodě

Tento rešeršní článek popisuje klinické zkušenosti s využitím funkční elektrické stimulace (FES) s důrazem na využití u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), ale i u dalších neurologických diagnóz. V rámci neurorehabilitace se FES využívá především k terapeutickému ovlivnění poruch chůze pomocí stimulace dorzálních flexorů hlezna.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Gabrielou Barillovou

Mgr. Gabriela Barillová sa narodila v Kežmarku. Po získaní stredného odborného vzdelania v odbore obchod a podnikanie na Dievčenskej odbornej škole Poprad-Veľká začala pracovať na rôznych pracovných pozíciách. Neskôr sa rozhodla pre rozšírenie vzdelania a večernou formou vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Poprade. Začala pracovať ako zdravotnícky asistent v ambulancii…
Prečítať

Prínos zmeny NPH inzulínu na inzulín glargín 300 U/ml u ľudí s diabetom 2. typu v reálnej klinickej praxi – výsledky analýzy údajov z európskej databázy REALI

Na základe medzinárodných odporúčaní môžu jedinci s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), ktorí nedosahujú cieľové hodnoty HbA1c na liečbe perorálnymi antidiabetikami, začať liečbu bazálnym inzulínom (BI).1,2 K dispozícii máme stredne účinkujúci NPH inzulín (neutrálny protamín Hagedorn), ďalej prvú generáciu bazálnych inzulínových analógov, medzi ktoré patrí inzulín detemir a inzulín glargín 100…
Prečítať

Možnosti diagnostiky a léčby proteinurie

Ke screeningu proteinurie se v běžné praxi užívá vyšetření testovacím proužkem – „dipstick, tím však nelze odhalit malou albuminurii, Bence-Jonesovu proteinurii (volné lehké řetězce např. při mnohočetném myelomu) a známky tubulointersticiálních onemocnění. Pro přesnější vyhodnocení albuminurie, resp. proteinurie lze doporučit vyšetření poměru koncentrací albuminu/kreatininu ve vzorku moči, případně vyšetření odpadu…
Prečítať

Stanovisko ČSAT ke Konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu: Lipoprotein(a) při aterosklerotických kardiovaskulárních onemocněních a aortální stenóze

Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval na jeho základě následující souhrn nejdůležitějších informací pro českou odbornou veřejnost. Tento souhrn v českém jazyce ovšem nenahrazuje originální publikovaný konsenzus, a zájemcům o detailní znění proto doporučujeme k prostudování původní kompletní text. Číslování referencí v hranatých závorkách v tomto Stanovisku odpovídá původní…
Prečítať

Vůle nebo motivace?

Získat medaili na olympiádě jistě vyžadovalo velkou míru sebezapření, sebekázně a pevnou vůli. Ty ale nebyly dotyčnému nic platné ve vztahu k jeho návykové nemoci. Problém spočíval v tom, že dotyčný byl silně motivován dosáhnout sportovního úspěchu, ale ne pečovat o zdraví. Pacienti se někdy vymlouvají na slabou vůli a zdůvodňují tak…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií