Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Evou Níznerovou

Eva Níznerová sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala Strednú potravinársku školu v Nitre, pokračovala na CHTVŠ (Chemicko technologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozn. red.), tú však predčasne ukončila a nastúpila do FN v Bratislave na očnú kliniku ako sanitárka. Popri práci druhý raz zmaturovala na SZŠ (zdravotníckej škole pozn. red.)…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Lacenovou

Viera Lacenová sa narodila v Topoľčanoch, kde absolvovala základnú a neskôr strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia strednej školy nastúpila na ARO v NsP Topoľčanoch, kde pôsobila štyri roky. Po materskej dovolenke nastúpila do ambulantného sektoru a pôsobila vo viacerých ambulanciách. Pracovala od infektologickej, ORL cez…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Paulínou Tordovou

Paulína Tordová sa narodila v Šahách. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nitre. Po maturite nastúpila na geriatrické oddelenie do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Po dvoch rokoch sa vydala a vrátila sa do rodného mesta, kde pracovala najprv na internom oddelení NsP Šahy a po materskej dovolenke sa jej naskytla príležitosť…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Zuzanou Kuchárikovou

Mgr. Zuzana Kucháriková sa narodila v Šali a do svojich desiatich rokov vyrastala na západnom Slovensku. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Poprade. Ako 17-ročná nastúpila na interné oddelenie, kde pracovala deväť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať ako sestra v Diabetologickej ambulancii v Starej Ľubovni, kde pracuje…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Lincéniovou

Mária Lincéniová sa narodila v Šuranoch. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nových Zámkoch. Po ukončení štúdia začala pracovať vo FNsP v Nových Zámkoch na internom oddelení, kde pôsobila dvadsať rokov, z toho päť rokov na jednotke intenzívnej metabolickej starostlivosti. Počas tohto obdobia absolvovala vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná sestra.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Júliusom Korčokom

Mgr. Július Korčok sa narodil v Krupine. Vyštudoval SZŠ vo Zvolene a neskôr magisterské štúdium na SZU v Banskej Bystrici, odbor Ošetrovateľstvo. Pracovať začal v NsP Krupina na chirurgickom oddelení a neskôr v chirurgickej ambulancii. Po získaní vtedy povinnej ročnej praxe začal pracovať v kúpeľoch, v liečebnom dome Diamant v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Lenkou Brezničanovou

Mgr. Lenka Brezničanová študovala na strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici odbor zdravotnícky asistent. V štúdiu pokračovala na dennom bakalárskom štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore ošetrovateľstvo. Počas štúdia pracovala v priebehu letných prázdnin v rôznych ambulanciách (onkologická, interná, detská). Po ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca pani Zuzanou Mikulovou

Zuzana Mikulová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu, odbor všeobecná sestra. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach na I. internej klinike ako sestra pri lôžku. Neskôr začala pracovať na pozícii manažéra dennej zmeny na štandardnom oddelení I. Internej kliniky a následne na Koronárnej a arytmologickej jednotke.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Lenkou Šmidovou

Bc. Lenka Šmidová je rodáčkou zo Skalice. Strednú zdravotnú školu absolvovala v Skalici. Potom začala pracovať ako zdravotná sestra. Popri práci sa rozhodla pre ďalšie štúdium na UCM Trnava-IFBL Piešťany ako fyzioterapeut, ktoré úspešne ukončila bakalárskym titulom. Žije a pracuje v Skalici v diabetologickej ambulancii DIAMEDICAL. Je vydatá a má…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Alžbetou Tóthovou

Alžbeta Tóthová sa narodila v Štúrove, kde dodnes žije so svojou rodinou. Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Dunajskej Strede. Po maturite nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Želiezovciach, kde pracovala 15 rokov. Potom prijala ponuku práce v diabetologickej ambulancii v Želiezovciach. Táto práca a pacienti jej natoľko učarovali, že…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Elenou Ďuricovou

Elena Ďuricová sa narodila v Banskej Bystrici. Základnú školu navštevovala v obci Badín a strednú zdravotnú školu v odbore zdravotná sestra úspešne absolvovala maturitnou skúškou v meste Banská Bystrica. Po maturite začala svoju prax na internom oddelení OÚNZ Banská Bystrica v trojzmennej prevádzke. Od roku 1981 pracuje v diabetologickej ambulancii…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Adriánou Kövérovou, dipl. s.

Adriána Kövérová sa narodila v Košiciach. Vyštudovala zdravotnícku školu v Košiciach, prvé štyri roky v odbore zdravotnícky asistent a následne tri roky nadstavbového štúdia ako všeobecná diplomovaná sestra. Hneď po skončení štúdia začala pracovať v diabetologickej ambulancii, kde pôsobí už 9 rokov. Venuje sa edukácii pacientov s diabetom, a to…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martinou Kubusovou

Martina Kubusová sa narodila v meste Poprad. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Poprade, odbor detská sestra. V nemocnici pracuje už vyše 25 rokov. Od nástupu do zamestnania do roku 2011 pracovala na detskom oddelení. Od roku 2011 sa aktívne venuje práci a hlavne edukácii pacientov s diabetes mellitus. Podľa jej…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Angelou Gallovou

Angela Gallová sa narodila v meste Šaľa, kde bývala až do svojich ôsmich rokov. Potom sa rodina rozhodla presťahovať sa do mesta Rožňava. Tu vyštudovala strednú zdravotnícku školu. Po ukončení štúdia začala pracovať na dialyzačnom oddelení I. internej kliniky v Košiciach. O niekoľko rokov sa otvorilo dialyzačné stredisko v Rožňave,…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Elenou Tesárovou

Elena Tesárová absolvovala štúdium SZŠ v odbore všeobecná zdravotná sestra v Nitre, potom dvojročné pomaturitné štúdium sociálnoprávnej činnosti. Následne začala pracovať v sociálnej sfére, ale silný vzťah ku zdravotníctvu prevládol a rozhodla sa vrátiť k práci zdravotnej sestry. Dlhé roky pracovala vo všeobecnej ambulancii pre dospelých a na posledných osem…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Ľudmilou Gregovou

Mgr. Ľudmila Gregová úspešne ukončila štúdium na SZŠ v Košiciach v špecializácii detská sestra. Po ukončení štúdia nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a popri zamestnaní si doplnila vzdelanie aj v magisterskom štúdiu. Výber práce v DFN bola správna voľba, o čom svedčí aj fakt, že tu našla uplatnenie…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca PhDr. Editou Valáškovou

Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v odbore zdravotná sestra začala Edita Valášková pracovať na I. internej klinike ako sestra v nepretržitej prevádzke, neskôr na pozícii manažéra. V roku 2013 získala ocenenie Biele srdce v kategórii Sestra manažér. Niekoľko rokov pôsobila ako externý učiteľ odbornej praxe. Ukončila špecializačné štúdium…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Kristínou Maralovou

Po skončení strednej zdravotníckej školy v odbore zdravotnícky asistent nastúpila pani Maralová na denné bakalárske štúdium na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v odbore Ošetrovateľstvo. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa zamestnala v ambulancii diabetológie a poruchy látkovej premeny a výživy u MUDr. Marty Korecovej v Trenčíne. Popri svojej práci úspešne dokončila…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca DIA News pre sestry Bc. Vierou Ignácovou

Po ukončení strednej zdravotníckej školy v odbore diétna sestra nastúpila na I. stupeň VSZaSP sv. Alžbety v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v odbore Sociálny pracovník so zameraním na edukáciu diabetikov. Medzi jej bohaté pracovné skúsenosti patria ambulancie, v ktorých pôsobí alebo pôsobila dlhé roky na pozícii diétnej a edukačnej sestry:…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Dagmarou Marekovou

Dagmar Mareková je rodáčka z Trnavy. Do Malaciek sa presťahovala, keď mala 8 rokov. Strednú zdravotnú školu vyštudovala v Trnave. Po skončení štúdia nastúpila na detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH a. s. v Bratislave. Popri zamestnaní sa rozhodla pre štúdium a ako diplomovaná sestra si doplnila i…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.14Ú/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií