Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Gabrielou Barillovou

Mgr. Gabriela Barillová sa narodila v Kežmarku. Po získaní stredného odborného vzdelania v odbore obchod a podnikanie na Dievčenskej odbornej škole Poprad-Veľká začala pracovať na rôznych pracovných pozíciách. Neskôr sa rozhodla pre rozšírenie vzdelania a večernou formou vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Poprade. Začala pracovať ako zdravotnícky asistent v ambulancii…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Ivanou Vaškovou

Mgr. Ivana Vašková sa narodila v Prešove. Strednú zdravotnícku školu a bakalárske štúdium absolvovala v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva a študijných odborov v Prešove. Magisterský titul obhájila na katedre ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Certifikovanú pracovnú činnosť v oblasti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov získala na…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Nagyovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Nagyovou Miroslava Nagyová sa narodila v Bojniciach. Strednú zdravotnícku školu absolvovala v Martine. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na chirurgické oddelenie do NsP v Bojniciach. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v ADOS ako sestra v teréne a od roku 2017 pracuje v diabetologickej ambulancii v Prievidzi. Čo vás priviedlo k štúdiu na…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Petrou Kupcovou

Mgr. Petra Kupcová sa narodila v Lučenci. Vyštudovala SZŠ v Lučenci, odbor všeobecná sestra a neskôr magisterské štúdium na SZU v Banskej Bystrici, odbor ošetrovateľstvo. Pracovať začala v NsP Lučenec na internom a neurologickom oddelení. Neskôr sa rozhodla pre prácu v ambulantnom sektore. V diabetologickej a internej ambulancii TP Diamed s. r. o pracuje už 22 rokov. Vzdelanie…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Evou Níznerovou

Eva Níznerová sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala Strednú potravinársku školu v Nitre, pokračovala na CHTVŠ (Chemicko technologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozn. red.), tú však predčasne ukončila a nastúpila do FN v Bratislave na očnú kliniku ako sanitárka. Popri práci druhý raz zmaturovala na SZŠ (zdravotníckej škole pozn. red.)…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Lacenovou

Viera Lacenová sa narodila v Topoľčanoch, kde absolvovala základnú a neskôr strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia strednej školy nastúpila na ARO v NsP Topoľčanoch, kde pôsobila štyri roky. Po materskej dovolenke nastúpila do ambulantného sektoru a pôsobila vo viacerých ambulanciách. Pracovala od infektologickej, ORL cez…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Paulínou Tordovou

Paulína Tordová sa narodila v Šahách. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nitre. Po maturite nastúpila na geriatrické oddelenie do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Po dvoch rokoch sa vydala a vrátila sa do rodného mesta, kde pracovala najprv na internom oddelení NsP Šahy a po materskej dovolenke sa jej naskytla príležitosť…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Zuzanou Kuchárikovou

Mgr. Zuzana Kucháriková sa narodila v Šali a do svojich desiatich rokov vyrastala na západnom Slovensku. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Poprade. Ako 17-ročná nastúpila na interné oddelenie, kde pracovala deväť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať ako sestra v Diabetologickej ambulancii v Starej Ľubovni, kde pracuje…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Lincéniovou

Mária Lincéniová sa narodila v Šuranoch. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nových Zámkoch. Po ukončení štúdia začala pracovať vo FNsP v Nových Zámkoch na internom oddelení, kde pôsobila dvadsať rokov, z toho päť rokov na jednotke intenzívnej metabolickej starostlivosti. Počas tohto obdobia absolvovala vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná sestra.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Júliusom Korčokom

Mgr. Július Korčok sa narodil v Krupine. Vyštudoval SZŠ vo Zvolene a neskôr magisterské štúdium na SZU v Banskej Bystrici, odbor Ošetrovateľstvo. Pracovať začal v NsP Krupina na chirurgickom oddelení a neskôr v chirurgickej ambulancii. Po získaní vtedy povinnej ročnej praxe začal pracovať v kúpeľoch, v liečebnom dome Diamant v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Lenkou Brezničanovou

Mgr. Lenka Brezničanová študovala na strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici odbor zdravotnícky asistent. V štúdiu pokračovala na dennom bakalárskom štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore ošetrovateľstvo. Počas štúdia pracovala v priebehu letných prázdnin v rôznych ambulanciách (onkologická, interná, detská). Po ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca pani Zuzanou Mikulovou

Zuzana Mikulová vyštudovala Strednú zdravotnícku školu, odbor všeobecná sestra. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach na I. internej klinike ako sestra pri lôžku. Neskôr začala pracovať na pozícii manažéra dennej zmeny na štandardnom oddelení I. Internej kliniky a následne na Koronárnej a arytmologickej jednotke.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Lenkou Šmidovou

Bc. Lenka Šmidová je rodáčkou zo Skalice. Strednú zdravotnú školu absolvovala v Skalici. Potom začala pracovať ako zdravotná sestra. Popri práci sa rozhodla pre ďalšie štúdium na UCM Trnava-IFBL Piešťany ako fyzioterapeut, ktoré úspešne ukončila bakalárskym titulom. Žije a pracuje v Skalici v diabetologickej ambulancii DIAMEDICAL. Je vydatá a má…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Alžbetou Tóthovou

Alžbeta Tóthová sa narodila v Štúrove, kde dodnes žije so svojou rodinou. Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Dunajskej Strede. Po maturite nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Želiezovciach, kde pracovala 15 rokov. Potom prijala ponuku práce v diabetologickej ambulancii v Želiezovciach. Táto práca a pacienti jej natoľko učarovali, že…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Elenou Ďuricovou

Elena Ďuricová sa narodila v Banskej Bystrici. Základnú školu navštevovala v obci Badín a strednú zdravotnú školu v odbore zdravotná sestra úspešne absolvovala maturitnou skúškou v meste Banská Bystrica. Po maturite začala svoju prax na internom oddelení OÚNZ Banská Bystrica v trojzmennej prevádzke. Od roku 1981 pracuje v diabetologickej ambulancii…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Adriánou Kövérovou, dipl. s.

Adriána Kövérová sa narodila v Košiciach. Vyštudovala zdravotnícku školu v Košiciach, prvé štyri roky v odbore zdravotnícky asistent a následne tri roky nadstavbového štúdia ako všeobecná diplomovaná sestra. Hneď po skončení štúdia začala pracovať v diabetologickej ambulancii, kde pôsobí už 9 rokov. Venuje sa edukácii pacientov s diabetom, a to…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martinou Kubusovou

Martina Kubusová sa narodila v meste Poprad. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Poprade, odbor detská sestra. V nemocnici pracuje už vyše 25 rokov. Od nástupu do zamestnania do roku 2011 pracovala na detskom oddelení. Od roku 2011 sa aktívne venuje práci a hlavne edukácii pacientov s diabetes mellitus. Podľa jej…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Angelou Gallovou

Angela Gallová sa narodila v meste Šaľa, kde bývala až do svojich ôsmich rokov. Potom sa rodina rozhodla presťahovať sa do mesta Rožňava. Tu vyštudovala strednú zdravotnícku školu. Po ukončení štúdia začala pracovať na dialyzačnom oddelení I. internej kliniky v Košiciach. O niekoľko rokov sa otvorilo dialyzačné stredisko v Rožňave,…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Elenou Tesárovou

Elena Tesárová absolvovala štúdium SZŠ v odbore všeobecná zdravotná sestra v Nitre, potom dvojročné pomaturitné štúdium sociálnoprávnej činnosti. Následne začala pracovať v sociálnej sfére, ale silný vzťah ku zdravotníctvu prevládol a rozhodla sa vrátiť k práci zdravotnej sestry. Dlhé roky pracovala vo všeobecnej ambulancii pre dospelých a na posledných osem…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií