Téma mesiaca

Koľko rizikových skupín existuje z hľadiska vzniku diabetu 2. typu

Nové výskumy potvrdili, že diabetes 2. typu (DM 2) predstavuje heterogénne ochorenie. Podľa charakteristiky pacientov a priebehu ochorenia môžeme DM 2 klasifikovať minimálne do 5 klastrov (Ahlqvist et al., 2018; Dennis et al., 2019). Zákonite sa preto vynára otázka, koľko subfenotypov založených na patofyziológii majú osoby so zvýšeným rizikom manifestácie…
Prečítať

COVID-19 a diabetes – ďalšie publikované výsledky klinických štúdií: Objavil sa nový typ diabetu v súvislosti s ochorením COVID-19?

Problematike vzťahu ochorenia COVID-19 a diabetu sme sa venovali už v apríli minulého roka, keď boli publikované prvé predbežné analýzy epidemiologických štúdií. V priebehu nasledujúcich mesiacov boli získané nové poznatky, aj keď treba poznamenať, že stále ide o relatívne krátke obdobie a na rozsiahle závery si ešte budeme musieť počkať.…
Prečítať

Glykemická variabilita – nezávislý rizikový faktor diabetických komplikácií

Glykemická variabilita je integrálnou súčasťou homeostázy glukózy. Podľa definície ide o meranie fluktuácie glukózy alebo iného parametra spojeného s homeostázou glukózy v danom časovom intervale. O jej negatívnych dopadoch ako nezávislého rizikového faktora pre diabetické komplikácie sa vedie diskusia už dlhšiu dobu. V minulosti mnohé štúdie ukázali na pozitívny vzťah…
Prečítať

Čo nového sa skrýva za iGlarLixi

Na vzniku diabetes mellitus 2. typu sa podieľa množstvo patofyziologických mechanizmov. Uznávaný odborník v tejto oblasti profesor Ralph A. DeFronzo (University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA) vo svojej práci detailne rozobral patofyziologické mechanizmy vedúce k vzniku diabetu 2. typu. Na základe tejto analýzy definoval hlavné priority, ktoré…
Prečítať

Diabetes a COVID-19 – prvé publikované výsledky epidemiologických analýz

Pandémia ochorenia COVID-19 významne zasiahla svet. Aj keď zatiaľ uplynula len krátka doba na vyhodnotenie množstva informácií o samotnom ochorení COVID-19, prinášame vám prehľad prvých publikovaných výsledkov epidemiologických analýz zameraných na rizikové faktory, mechanizmus šírenia a samotný priebeh ochorenia. Poznatky z predchádzajúcich epidémií, napr. SARS, Prasacia (H1N1) chrípka ukazujú, že…
Prečítať

COVID-19 a karanténa – 10 odporúčaní Americkej psychiatrickej asociácie

Ľudské správanie je ovplyvnené mnohými faktormi. Preto nás neprekvapuje, že karanténa negatívne ovplyvňuje našu psychiku a správanie sa vôbec. K dispozícii máme poznatky o vplyve karantény na správanie sa jedinca nielen v súvislosti s COVID-19, ale aj inými vírusovými ochoreniami ako napríklad SARS, MERS či Ebola. Slovo karanténa bolo prvýkrát…
Prečítať

Diagnostika COVID-19 – súčasnosť a možný vývoj

Pandémia menom COVID-19 sa rozšírila svetom v priebehu dvoch krátkych mesiacov. Jej stopa však ostane v ľudskej spoločnosti už navždy. Otázkou ostáva, čo ostane, ako „bolo predtým“ a čo sa nenávratne zmení? A čo ak prídu ďalšie podobné epidémie alebo pandémie ? Rýchla identifikácia a izolácia infikovaných jedincov je označená ako…
Prečítať

COVID-19 a diabetes

Uvedené odporúčania platia všeobecne pre celú populáciu. Podľa odporúčania IDF je ich dodržiavanie u diabetikov zvlášť dôležité, rovnako aj u osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s diabetikmi.
Prečítať

Populácia diabetikov starne – skutočnosť, na ktorú musíme reagovať

Rozvoj diabetológie vedie k významnému zlepšeniu starostlivosti o pacientov s diabetom. Praktickým dôsledkom je pribúdanie pacientov s diabetom vo vyššom veku a predĺžený očakávaný vek dožitia diabetikov. Podľa najnovších oficiálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií (stav k 31. 12. 2018) je na Slovensku 146 491 diabetikov všetkých typov vo veku…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií