Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Luciou Langovou

Bc. Lucia Langová vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Prešove, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia začala pracovať v centre sociálnych služieb VITA VITALIS na pozícii zdravotnej a neskôr staničnej sestry. Počas tohto obdobia sa rozhodla rozšíriť si svoje vedomosti štúdiom na fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odbore ošetrovateľstvo, ktoré úspešne ukončila bakalárskou skúškou v roku…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Vanesou Kollárovou

Bc. Vanesa Kollárová úspešne absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, odbor zdravotnícky asistent a taktiež neskôr bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia na vysokej škole začala pracovať  vo FN Nitra na Neurologickej JIS.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Danou Špalkovou

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Žiline odbor všeobecná sestra. Hneď po ukončení štúdia začala pracovať na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny u Milosrdných bratov v Bratislave. Neskôr po ukončení materskej dovolenky nastúpila na chirurgické oddelenie v Žiline a od roku 2008 pracuje v kardiologickej  ambulancii v Medivase v Žiline.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Martinou Trojakovou

Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Čadci nastúpila do prvého zamestnania na interné oddelenie do Bratislavy. Po nadobudnutí praktických skúseností sa rozhodla vrátiť k štúdiu a doplnila si bakalárske vzdelanie v Ružomberku. Po skončení štúdia začala pracovať v kardiologickej ambulancii v Žiline. V rámci polikliniky taktiež  pracovala aj v angiologickej…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Beatou Stezkovou

Beata Stezková navštevovala SZŠ Skalica v obore detská sestra. Po úspešne zvládnutej maturitnej skúške nastúpila do Nemocnice s poliklinikou v Malackách. Neskôr sa s rodinou odsťahovala do Česka a pracovala ako zdravotná sestra na RDG oddelení na poliklinike v Děčíne. Po materskej dovolenke nastúpila do súkromnej pediatrickej ambulancie, o dva roky neskôr sa s rodinou vrátila na Slovensko a od…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Frenkovou

Katarína Frenková sa narodila v malej dedinke na Záhorí. Po ukončení základnej školy študovala na Strednej zdravotnej škole v Bratislave. Po štúdiu nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na oddelenie detského kardiocentra. Potom pracovala v domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí a od roku 2012 pracuje v kardiologickej ambulancii…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Janou Lukačikovou

Jana Lukačiková pochádza, žije a pracuje v malom mestečku Medzilaborce. Navštevovala základnú školu Komenského v Medzilaborciach, strednú školu absolvovala vo Svidníku. Po ukončení štúdia začala pracovať v lekárni, kde sa po 13 rokoch rozhodla pre zmenu a prijala ponuku práce v interne a kardiologickej ambulancii MUDr. Hrabovčínovej. V ambulancii pracuje vyše päť rokov a ako sama hovorí, prácu s ľuďmi…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Elenou Danišovou

Bc. Elena Danišová vyštudovala strednú zdravotnú školu vo Zvolene. Štúdium ukončila maturitnou skúškou v odbore všeobecná sestra. Ako 18-ročná nastúpila do prvého zamestnania v DFNsP v Bratislave na Kramároch, a to na detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny, na pooperačnú časť...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Zuzanou Gálovou

Zuzana Gálová sa narodila v Banskej Bystrici, zhodou okolností v nemocnici, kde sa momentálne nachádza SUSCCH. Po základnej škole začala študovať na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Banskej Bystrici – odbor všeobecná sestra. Po maturite nastúpila do nepretržitej prevádzky na oddelenie traumatológie, kde pracovala 9 rokov...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Jaroslavou Bozdošovou

Jaroslava Bozdošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Strednú zdravotnícku školu začala študovať v Humennom a po jej ukončení nastúpila na interné oddelenie v nemocnici vo Vranove nad Topľou, kde ako zdravotná sestra pôsobila 18 rokov. Potom sa rozhodla pre zmenu a zamestnala sa v obci, kde býva, v Tovarnom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Nora Ivaničová sa narodila v Žiari nad Hronom, ale vyrastala vo Zvolene, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia pracovala v NsP Banská Bystrica na JIS detského oddelenia. Odborné skúsenosti získavala aj v internej a diabetologickej ambulancii vo Zvolene, v SÚSCCH Banská Bystrica na kardiologickom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Janou Hoffmannovou

Jana Hoffmannová vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Nitre. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie do Fakultnej nemocnice v Nitre. Na oddelení pracovala vyše 24 rokov. Počas tohto obdobia si rozšírila vedomosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore sestra vnútorného lekárstva. Neskôr prijala ponuku práce v Kardiocentre…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martou Hadžurikovou

Marta Hadžuriková sa narodila v Krčave v okrese Sobrance. Základnú školu absolvovala v Podhorodi a strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. Po ukončení štúdia nastúpila ako zdravotná sestra na chirurgické oddelenie v NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, kde pracovala vyše dvadsaťpäť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Magdalénou Kurekovou

Magdaléna Kureková sa narodila v Brezne. SZŠ vyštudovala v Ružomberku a po ukončení štúdia začala pracovať na detskom oddelení NsP v Brezne. Po materskej dovolenke a práci v detských jasliach sa zamestnala na internom oddelení vo Zvolene, kde pracovala ako sestra pri lôžku. Na tejto pozícii pracovala vyše desať rokov.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Želmírou Ivanovičovou

Želmíra Ivanovičová sa narodila v mestečku Medzilaborce. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Humennom. Po škole začala pracovať ako zdravotná sestra v Detskom domove Sv. Nikolaja v Medzilaborciach. O niekoľko rokov sa rozhodla pre zmenu a prijala ponuku práce zdravotnej sestry v privátnej internej ambulancii v Medzilaborciach. Neskôr sa interná ambulancia…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Bajcsiovou

Viera Bajcsiová sa narodila v Humennom. Vyštudovala strednú zdravotnú školu Ivana Hálka v Bratislave. Jej prvým pôsobiskom bola nemocnica Philipa Pinela v Pezinku, kde pracovala ako sanitárka. Po vyše deviatich rokoch sa rozhodla pre prácu v lekárskej službe prvej pomoci (LSPP), neskôr pre prácu v obvodnej ambulancii a následne v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Andreou Šufliarskou

Mgr. Andrea Šufliarska pochádza z Detvy. Študovala na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, pokračovala v odbore ošetrovateľstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ukončenom bakalárskou štátnou skúškou s vyznamenaním. Neskôr si popri práci doplnila magisterské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo a špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých na…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Renátou Rumlerovou

Renáta Rumlerová sa narodila v Piešťanoch. Po štúdiu ukončenom maturitnou skúškou na Strednej zdravotnej škole v Trenčíne nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Neskôr dostala ponuku práce na oddelení JIS – jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorú sa rozhodla prijať...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Zdenkou Horynovou

Zdenka Horynová sa narodila v Komárne. Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Nových Zámkoch. Po maturite nastúpila do Nemocnice ministerstva obrany v Bratislave, kde pracovala 14 rokov. Potom prijala ponuku práce v Metabolickom centre doc. MUDr. Kataríny Rašlovej s. r. o., kde oslávi práve tento rok 20. výročie pôsobenia...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Gajdošovou

Mária Gajdošová sa narodila v Handlovej. Po úspešnom ukončení zdravotnej školy vo Zvolene sa jej prvým pôsobiskom stala nemocnica v Handlovej, kde pracovala na chirurgickom aj internom oddelení a neskôr v internej a algeziologickej ambulancii. Potom prijala ponuku práce v súkromnej kardiologickej ambulancii MUDr. Ladislava Procházku, kde pracuje až dodnes.
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií