Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Luciou Langovou

Bc. Lucia Langová vyštudovala SZŠ v Prešove, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia začala pracovať v centre sociálnych služieb VITA VITALIS na pozícii zdravotnej a neskôr staničnej sestry. Počas tohto obdobia sa rozhodla rozšíriť si svoje vedomosti štúdiom na fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odbore ošetrovateľstvo, ktoré úspešne ukončila bakalárskou…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Frenkovou

Katarína Frenková sa narodila v malej dedinke na Záhorí. Po ukončení základnej školy študovala na Strednej zdravotnej škole v Bratislave. Po štúdiu nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave do oddelenia detského kardiocentra. Následne pracovala v DSS v Plaveckom Podhradí a od roku 2012 pracuje v kardiologickej ambulancii v nemocnici…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Pivkovou, MBA

Miroslava Pivková sa narodila v Lučenci. Strednú zdravotnú školu ukončila maturitou a začala pracovať na chirurgickom a internom oddelení. Neskôr pracovala v kardiologickej ambulancii a od roku 2006 v ambulancii KardioMed s. r. o. Lučenec. Je držiteľkou certifikátu Kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy (SZU Bratislava) a súčasne jej bol udelený profesijný…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Vierou Szilágyiovou

Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v Košiciach v odbore zdravotná sestra nastúpila Viera Szilágyiová na I. internú kliniku na metabolickú JIS. Neskôr ukončila externé bakalárske štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, študijný program Ošetrovateľstvo a pokračovala v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, fakulte ošetrovateľstva, špecializácia v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Nora Ivaničová sa narodila v Žiari nad Hronom, ale vyrastala vo Zvolene, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia pracovala v NsP Banská Bystrica na JIS detského oddelenia. Odborné skúsenosti získavala aj v internej a diabetologickej ambulancii vo Zvolene, v SÚSCCH Banská Bystrica na kardiologickom…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií