SM news pre sestry

Skleróza multiplex a seniori

Epidemiologické štúdie ukazujú, že priemerný vek pacientov so sklerózou multiplex (SM) sa zvyšuje. Napríklad v USA približne 14 % pacientov so SM je vo veku > 65 rokov. Epidemiologická analýza z Benátok (Taliansko) ukázala, že 18 % pacientov so SM je vo veku > 65 rokov. Dlhodobé registre pacientov so…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Žanetou Kollárovou

Žaneta Kollárová vyštudovala strednú obchodnú školu. Vo sfére obchodu pracovala na rôznych pozíciách vyše 20 rokov. Po tomto čase sa však rozhodla pre veľkú zmenu v živote. Opäť zasadla do školských lavíc a stala sa študentkou. Po úspešnom ukončení dvoch zdravotných škôl sa zamestnala na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice Louisa…
Prečítať

Rehabilitace pacientů s RS, kteří onemocněli Covid-19

Článek představuje rehabilitační intervence, které je možné využít pro znovuobnovení funkce a kondice po prodělaném onemocnění Covid-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou. Na příkladu kazuistiky konkrétní pacientky popisujeme využití přístupu respirační fyzioterapie a také problematiku opětovného obnovení hybnosti a zvýšení kondice po prodělaném onemocnění Covid-19.
Prečítať

Úzkost a strach aneb jak uklidnit sebe i pacienty

Úzkost a strach se objevují i u zdravých lidí a někdy mohou být užitečné. Např. řidič má strach předjet pomalu jedoucí kamion, a to ho ochrání před dopravní nehodou. Úzkost i strach bývají ale většinou bezúčelné, provázejí nejrůznější duševní poruchy a u některých jsou převládajícím symptomem.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Jarmilou Varhaníkovou

Jarmila Varhaníková sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Základnú školu navštevovala vo Svinnej a Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne. Sprvu pracovala vo viacerých ambulanciách s rôznym zameraním – v zubnej ambulancii či kardiologickej ambulancii. Dva roky pracovala v Bánovskej nemocnici na pozícii styku s poisťovňami. Od roku 2018 pracuje v SM…
Prečítať

Otvára MIND diéta nové možnosti v liečbe SM?

Vplyv potravy na štruktúru a funkciu mozgu je predmetom výskumu už dlhý čas. Klasickým príkladom je závislosť mozgu od energetického príjmu z potravy. Mozog v pokoji v bdelom stave spotrebuje 20 % všetkej energie tela, čo je viac ako srdce alebo pečeň. Je zaujímavé, že pri riešení úloh typu vnímania hovoreného slova, čítaní, hovorení…
Prečítať

Poruchy rovnováhy a možnosti rehabilitace u pacientů se sclerosis multiplex

Rešeršní článek popisuje zkušenosti s různými rehabilitačními intervencemi zaměřenými na zlepšení rovnováhy u osob s roztroušenou sklerózou. Nejčastěji se využívají různé možnosti fyzioterapeutického cvičení, konkrétně různé typy balančního tréninku včetně využití moderních technologií. Nejvíce efektivní se zdají být rehabilitační individuálně zacílené programy na základě vyšetření rovnováhy. Pro dosažení dostatečného efektu…
Prečítať

Běžný smutek a depresivní porucha

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně kardiovaskulárních nebo diabetu. To může komplikovat spolupráci pacienta při léčbě a zhoršovat kvalitu jeho života. Některá antidepresiva běžně nasazují nejen psychiatři, ale i lékaři jiných oborů. Je otázka, zda tato skupina léků není nadužívána.
Prečítať

Roztroušená skleróza a kojení

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje mladé lidi a vede k demyelinizaci a neurodegeneraci. Nemoc je častější u žen, u nichž zároveň stoupá její incidence. Průběh roztroušené sklerózy ovlivňují hormonální (estrogeny, progesteron, prolaktin a testosteron), genetické a imunologické faktory...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťami mesiaca Silviou Petrovou a Magdou Kapusňákovou

Magda Kapusňáková sa narodila v Liptovskom Mikuláši. Študovala na strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení SZŠ začala pracovať v Banskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici na neurologickej klinike – oddelenie JIS. Počas tohto obdobia absolvovala špecializačné štúdium intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch...
Prečítať

SYMPTOMY DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH (LUTS) U PACIENTŮ SE SCLEROSIS MULTIPLEX

Roztroušená skleróza (RS) je chronické, zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému postihující (CNS) bílou hmotu mozku a míchy. Jedná se o nejčastější příčinu netraumatické invalidity mladých jedinců s výrazným společným dopadem jednak na jedince, tak i celou společnost. Symptomy dolních cest močových (LUTS) jsou jednou z nejčastějších komorbidit vyskytujících se…
Prečítať

Spolupráce kardiolog-neurolog v léčbě a monitoringu pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující celosvětově více než 2,5 milionu osob.1,2 U pacientů s RS nacházíme zvýšený výskyt kardiovaskulárních komorbidit včetně makrovaskulárních příhod či vzácného tako-tsubo syndromu (TTS). V rámci zahájení chronické terapie je nutné zvážit kardiovaskulární rizika a myslet…
Prečítať

Starostlivosť o dospelého pacienta so sclerosis multiplex

Čoraz častejšie sme svedkami, že pacienti s chronickými ochoreniami vyhľadávajú a získavajú nerecenzované informácie prostredníctvom internetu. Tie nie raz pacienta vystrašia a sú príčinou jeho frustrácie. Pacient sa tak prikláňa k ľahkým riešeniam „zázraky na počkanie“. Práve tu je úloha kompetentných zdravotníckych pracovníkov, aby tento priestor, medzery vo vedomostiach pacienta…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií