SM news pre sestry

SYMPTOMY DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH (LUTS) U PACIENTŮ SE SCLEROSIS MULTIPLEX

Roztroušená skleróza (RS) je chronické, zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému postihující (CNS) bílou hmotu mozku a míchy. Jedná se o nejčastější příčinu netraumatické invalidity mladých jedinců s výrazným společným dopadem jednak na jedince, tak i celou společnost. Symptomy dolních cest močových (LUTS) jsou jednou z nejčastějších komorbidit vyskytujících se…
Prečítať

Spolupráce kardiolog-neurolog v léčbě a monitoringu pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující celosvětově více než 2,5 milionu osob.1,2 U pacientů s RS nacházíme zvýšený výskyt kardiovaskulárních komorbidit včetně makrovaskulárních příhod či vzácného tako-tsubo syndromu (TTS). V rámci zahájení chronické terapie je nutné zvážit kardiovaskulární rizika a myslet…
Prečítať

Starostlivosť o dospelého pacienta so sclerosis multiplex

Čoraz častejšie sme svedkami, že pacienti s chronickými ochoreniami vyhľadávajú a získavajú nerecenzované informácie prostredníctvom internetu. Tie nie raz pacienta vystrašia a sú príčinou jeho frustrácie. Pacient sa tak prikláňa k ľahkým riešeniam „zázraky na počkanie“. Práve tu je úloha kompetentných zdravotníckych pracovníkov, aby tento priestor, medzery vo vedomostiach pacienta…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Zdenkou Babičovou

Zdenka Babičová vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Humennom, odbor detská sestra. Po ukončení štúdia nastúpila na pozíciu sestry pri lôžku na chirurgickom oddelení NsP vo Svidníku, kde pracovala niekoľko rokov. Potom sa rozhodla pre rozšírenie pracovných zručností a postupne prijala ponuku práce na viacerých oddeleniach pre dospelých v celkovom zábere…
Prečítať

Život v krizi

Jedno jarní ráno roku 2022 probudilo doktora Bláhu hlasité drčení budíku. Neochotně vstal a zapnul televizi. Jeho hygienické úkony provázelo hlučné, vzrušené válečné zpravodajství. Doktor Bláha šel připravit snídani. Podařilo se mu při tom rozbít oblíbený hrnek. Do práce sice přišel včas, ale zapomněl doma služební mobil.
Prečítať

Roztroušená skleróza v ambulanci očního lékaře

Není výjimkou, že pacient s nezjištěnou diagnózou roztroušené sklerózy vyhledá nejdříve pomoc v oční ambulanci. Oční potíže a stesky jsou závislé na postižené části oka či oční dráhy. V oční ambulanci se nejčastěji setkáme v souvislosti s dg. RS s optickou neuritidou. Dalším projevem může být intermediální uveitida či internukleární…
Prečítať

Účinky tělesné aktivity na psychiku

Tělesná aktivita pomáhá v prevenci a léčbě deprese (např. Choi et al., 2019, Sun-Young et al., 2019). Toto zjištění je prakticky důležité. Účinek antidepresiv lze očekávat řádově po týdnech pravidelného užívání. Antidepresiva se tedy nehodí ke zvládání krátkodobého stavu smutku, který často nelze označit za depresi, jak je definována v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Silviou Bekeovou

Silvia Bekeová sa narodila v Košiciach. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu na Kukučínovej ulici v Košiciach, odbor zdravotná sestra. Po ukončení štúdia nastúpila do FNsP v Košiciach na neurologickú kliniku. Neskôr pracovala v distribučnej farmaceutickej firme. Po návrate z materskej dovolenky nastúpila na I. Internú kliniku UNLP v Košiciach a potom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Zigovou

Viera Zigová sa narodila v Sečovciach. Študovala na strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Po úspešnom ukončení štúdia začala pracovať vo fakultnej nemocnici v Košiciach. O niekoľko rokov prijala ponuku práce na chirurgickom oddelení v UNB Ružinov v Bratislave. Počas tohto obdobia absolvovala štúdium intenzívnej starostlivosti v chirurgických odboroch. Po dvanástich…
Prečítať

Teriflunomid a reálna klinická prax

Randomizované kontrolované štúdie predstavujú zlatý štandard v hodnotení liekov, aj keď sa ich dizajn môže v rôznej miere líšiť od reálnej klinickej praxe. Poznatky z reálnej klinickej praxe umožňujú dať odpoveď aj na otázky, ktoré nie je možné získať z klinických štúdií, ako napr. dlhodobý vývoj ochorenia v závislosti od…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií