Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Líviou Tomášovou

MUDr. Lívia Tomášová je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorá po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Lučenci. Počas svojho pôsobenia na tomto oddelení získala atestáciu v odbore Vnútorné lekárstvo a neskôr aj v odbore Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Luciou Bilikovou

MUDr. Lucia Biliková študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení v okresnej nemocnici v Žiari nad Hronom. Počas tohto obdobia získala atestáciu I. stupňa z internej medicíny. Neskôr pracovala 3 roky ako všeobecný lekár. Následne prijala ponuku práce na diabetológickej ambulancii vo Všeobecnej nemocnici…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Tomášom Matusom

MUDr. Tomáš Matus vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začal pracovať na internom oddelení miestnej nemocnice. Bola to dobrá skúsenosť, lebo sa mohol stretnúť so širokou škálou ochorení. Po úspešnom absolvovaní spoločného internistického  kmeňa a popri práci na oddelení, vypomáhal aj v diabetologickej ambulancii. Neskôr využil ponuku práce…
Prečítať

Rozhovor a PODCAST s osobnosťou mesiaca a vedeckým sekretárom Slovenskej diabetologickej spoločnosti MUDr. Jozefom Lackom, PhD., MBA

MUDr. Jozef Lacka sa narodil v Perneku. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. Počas štúdia sa aktívne zapájal do vedecko-odbornej činnosti. Po skončení štúdia nastúpil ako asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na katedre onkológie s pôsobením na Národnom onkologickom ústave...
Prečítať

Rozhovor a PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Karolom Rummerom

MUDr. Karol Rummer sa narodil v Dunajskej Strede. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na interné oddelenie NsP v Dunajskej Strede. Počas tohto obdobia absolvoval zahraničnú stáž v Dudley Road Hospital v Birminghame. Po návrate získal špecializačnú skúšku z internej medicíny a o rok neskôr…
Prečítať

Rozhovor a PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Džuponovou

MUDr. Jana Džuponová sa narodila v Bojniciach a vyrastala v Novákoch v rodine s troma súrodencami. Študovala na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, potom na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Ako lekárka začala pracovať v Bojnickej nemocnici na internom oddelení a neskôr na oddelení dlhodobo chorých.
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Tatianou Kupcovou

MUDr. Tatiana Kupcová sa narodila v Lukovištiach. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie NsP v Lučenci.  Získala atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa aj atestáciu z porúch látkovej premeny a výživy a neskôr atestáciu z vnútorného lekárstva II. stupňa...
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom, PhD.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner sa narodil v Ilave. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Počas štúdia absolvoval študentský program na univerzite v Linköpingu vo Švédsku. Po ukončení štúdia nastúpil na III. internú kliniku UPJŠ a FNLP v Košiciach. Počas tohto obdobia získal atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo,…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Ingrid Bugáňovou

MUDr. Ingrid Bugáňová sa narodila v Prešove. Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie NsP v Žiline. Počas tohto obdobia absolvovala spoločný internistický kmeň a neskôr úspešne zložila špecializačnú skúšku v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Miroslavom Paľkom

MUDr. Miroslav Paľko študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po skončení štúdia začal pracovať na internom oddelení vo Vranove nad Topľou. Neskôr pôsobil v Geriatrickom centre sv. Lukáša v Košiciach a od roku 1996 nastúpil na II. Internú kliniku FNsP v Košiciach. Po absolvovaní internistického kmeňa z vnútorného lekárstva…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jolanou Drotárovou

MUDr. Jolana Drotárová sa narodila v Lučenci. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborné pracoviská: Interné oddelenie OÚNZ Dunajská Streda, interné a diabetologické ambulancie Dunajská Streda, Šamorín a Veľký Meder. Súkromná prax: Diabetologická a interná ambulancia Dunajská streda neskôr rozšírená o Centrum pre ambulantné nastavovanie na inzulínové pumpy.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Evou Hlavičkovou

MUDr. Eva Hlavičková sa narodila v Nových Zámkoch. Absolvovala gymnázium v Nových Zámkoch, potom vyštudovala LF UK v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie do FNsP v Nových Zámkoch, kde pôsobila vyše 10 rokov. Počas tohto obdobia získala postupovú skúšku z internej medicíny a neskôr špecializačnú skúšku…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Radovanom Plášilom

MUDr. Radovan Plášil sa narodil v Martine v roku 1974 a útlejšie detstvo v podstate strávil v Sýrii, kde pracovali jeho rodičia. Po návrate na Slovensko strávil druhý stupeň základnej školy v Internátnej športovej škole v Banskej Bystrici. Gymnázium aj lekársku fakultu absolvoval v Martine. Po ukončení štúdia pracoval 11…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Mgr. Vladimírom Radolcom, MPH, MHA

MUDr. Mgr. Vladimír Radolec, MHA, MPH sa narodil v Žiline. Po gymnaziálnom štúdiu nastúpil na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia začal pracovať na oddelení internej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Počas tohto obdobia získal atestáciu z internej medicíny I. stupňa. Neskôr začal…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Horváth-Berčíkovou

MUDr. Jana Horváth-Berčíková je úspešnou absolventkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jej prvým pracoviskom sa stalo Interné oddelenie v Rimavskej Sobote, kde neskôr získala prvú atestáciu z internej medicíny. Potom prijala ponuku práce na internej klinike v Zlíne. Počas tohto obdobia získala špecializácie z diabetológie a z endokrinológie. Neskôr začala…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Alaksovou

MUDr. Mária Alaksová sa narodila v Hrnčiarskych Zalužanoch v okrese Poltár. Základnú školu a gymnázium absolvovala v Komárne. Po maturitnej skúške pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, posledné tri roky štúdia absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po jej absolvovaní nastúpila na…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Jozefom Lackom, PhD.

MUDr. Jozef Lacka sa narodil v obci Pernek. Po maturite začal študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. Počas štúdia sa aktívne zapájal do vedecko-odbornej činnosti. Po skončení štúdia nastúpil ako asistent na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na katedre onkológie s pôsobením na Národnom onkologickom ústave.…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Alenou Gabrišovou

MUDr. Alena Gabrišová sa narodila v Trenčíne. Po maturite na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia začala svoju lekársku prax na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne. V tomto období získala atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Martinou Plameňovou

MUDr. Martina Plameňová pochádza z Banskej Bystrice, kde absolvovala základnú školu a gymnázium. Po maturite pokračovala v štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou vo Zvolene. Počas tohto obdobia získala atestácie z internej medicíny…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií