Osobnosť mesiaca

Rozhovor s MUDr. Marekom Mackom

MUDr. Marek Macko sa narodil v obci Kurima v Bardejovskom okrese. Do školy chodil v Prešove, potom bol prijatý na štúdium medicíny na Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia medicíny začal pracovať na internom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Prešove ako sekundárny lekár. Počas tohto…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Tomášom Matusom

MUDr. Tomáš Matus vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia začal pracovať na internom oddelení miestnej nemocnice. Bola to dobrá skúsenosť, lebo sa mohol stretnúť so širokou škálou ochorení. Po atestácii I. stupňa z internej medicíny popri práci na oddelení vypomáhal aj v diabetologickej ambulancii. Neskôr využil ponuku práce…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Evou Prekopovou

MUDr. Eva Prekopová sa narodila v Želovciach v okrese Veľký Krtíš, ale základnú a strednú školu absolvovala v Komárne. Po maturitnej skúške pokračovala v štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po jej absolvovaní nastúpila na interné oddelenie v Komárne, kde počas práce získala atestáciu I. stupňa v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Gabrielou Švrčkovou

MUDr. Gabriela Švrčková sa narodila v Skalici. Tu strávila svoje detstvo, absolvovala základnú školu a gymnázium. Lekársku fakultu vyštudovala na Masarykovej univerzite v Brne. Po skončení fakulty nastúpila na interné oddelenie NsP Skalica. Absolvovala atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa a potom atestáciu v odbore diabetológia. Od roku 2006 pracuje…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Dušanom Forbakom

MUDr. Dušan Forbak sa narodil v Martine, ktorý v tom čase nebol už ani Turčiansky, ani Svätý. Svoje detstvo strávil s rodičmi a sestrou vo veľkom meste Plzeň. Českú kultúru obdivuje, hoci sa vždy cítil ako Slovák a idealizoval si to. Ako štipendista študoval tri roky na lýceu vo francúzskom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Klárou Jakubíkovou

MUDr. Klára Jakubíková sa narodila v Banskej Bystrici. Po ukončení gymnázia študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po úspešnom ukončení nastúpila na interné oddelenie Krajskej nemocnice – terajšej Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tu získala atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva a po piatich rokoch aj atestáciu…
Prečítať

Navždy nás opustil lekár, kolega a priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

V rámci bohatej pracovnej a publikačnej činnosti bol MUDr. Jaroslav Fábry spoluzakladateľom Zväzu diabetikov Slovenska s ocenením „Čestný člen zväzu diabetikov Slovenska“. Zakladal pacientsky časopis Diabetik, súčasne sa stal predsedom redakčnej rady, členom SLS, LK a Slovenskej diabetologickej spoločnosti s ocenením „Čestné uznanie za dlhoročnú prácu “ a zároveň členom…
Prečítať

Rozhovor s hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Jaroslavom Fábrym

MUDr. Jaroslav Fábry vyštudoval LF UK v Bratislave. V rámci doplnkového vzdelávania získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, nadstavbovú atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, získal medzinárodný certifikát biotechnológie v medicíne a súčasne GSP na medzinárodnej úrovni. V rámci bohatej odbornej praxe začal svoje pôsobenie na internom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Annou Vargovou

MUDr. Anna Vargová sa narodila v Leviciach. Po maturite na levickom gymnáziu si podala prihlášku na štúdium medicíny do Martina a aj do Bratislavy, avšak pre nedostatok miesta nebola prijatá. Rok pracovala ako laborantka a opäť sa hlásila na medicínu, ale aj na VŠE. Prijali ju na obe vysoké školy.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Čížovou

MUDr. Mária Čížová sa narodila v Bratislave ako najstaršie z troch detí a vyrastala v rodine učiteľky a chirurga. Po ZŠ na Medzilaboreckej ulici navštevovala gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici a po celé detstvo tvrdo odmietala medicínu, až sa nakoniec pred maturitou rozhodla pre štúdium na LFUK v Bratislave.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca doc. MUDr. Ingrid Draveckou, PhD.

Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. sa narodila v meste Krompachy. Po úspešnom ukončení štúdia na LF UPJŠ v Košiciach nastúpila do NsP v Spišskej Novej Vsi a následne pôsobila ako sekundárna lekárka v Geriatrickom centre Košice a na II. internej klinike FNsP Košice. Neskôr prijala pozíciu odborného asistenta na I.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jaroslavom Fábrym, hlavným odborníkom MZSR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

MUDr. Jaroslav Fábry vyštudoval LFUK v Bratislave. V rámci doplnkového vzdelávania získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, nadstavbovú atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, získal medzinárodný certifikát biotechnológie v medicíne a súčasne GSP na medzinárodnej úrovni. V rámci bohatej odbornej praxe začal svoje pôsobenie na  internom oddelení…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Agnešou Okkelovou

MUDr. Agneša Okkelová sa narodila v Zlatých Moravciach. Študovala na Lekárskej fakulte UK v Martine. Po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie všeobecnej nemocnice v Topoľčanoch. Po absolvovaní internistického kmeňa z vnútorného lekárstva prijala ponuku práce v diabetologickej ambulancii. Počas tohto obdobia zároveň získala špecializačnú skúšku z diabetológie a porúch…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií