Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Marekom Strachanom

MUDr. Marek Strachan sa narodil v Starej Ľubovni. Vyštudoval Jesseniovu Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Po skončení štúdia nastúpil na internú klinku Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Počas tohto obdobia ukončil I. stupeň postgraduálneho štúdia v internej medicíne, tzv. interný kmeň. Jeho ďalšie kroky smerovali na Onkologickú kliniku do Univerzitnej nemocnice…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Matejom Smikom

MUDr. Matej Smik je rodákom z Prešova. Vyštudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho prvým pôsobiskom bolo interné oddelenie vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimanav v Prešove, kde pracoval sedem rokov. Počas tohto obdobia získal atestáciu z internej medicíny. Neskôr sa rozhodol pre zmenu a začal pracovaj v preventívno-diagnostickom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Gonovou

MUDr. Katarína Gonová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na dva roky vycestovala do Líbye, kde pracovala vo farmaceutickom podniku na oddelení vedy a vývoja. Po návrate na Slovensko pôsobila tri roky na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom až do absolvovania…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Michalom Danišom

MUDr. Michal Daniš sa narodil Rimavskej Sobote. Vyštudoval LF UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia pracoval na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Spočiatku ako sekundárny lekár na štandardnom internom oddelení a neskôr na oddelení JIS. Počas tohto obdobia absolvoval atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva,…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Luciou Trenčanskou

Po ukončení gymnaziálneho štúdia vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé skúsenosti získala na internom oddelení a oddelení neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky vo FNsP Ružinov v Bratislave. Po absolvovaní atestačných skúšok z internej medicíny a kardiológie pracuje ako ambulantný kardiológ v kardiologickej ambulancii v Malackách. V…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Annou Semjanovou

MUDr. Anna Semjanová sa narodila v meste Prešov. Počas štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala niekoľko zahraničných stáží. Prvú v rámci výmenného programu Erasmus v Spojených štátoch amerických na prestížnej Jefferson University Hospital vo Philadelphii a o rok neskôr v Liberton Hospital of Edinburgh v Škótsku.…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Ivančíkovou

MUDr. Mária Ivančíková sa narodila v Nitre. Vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na pozíciu lekára na JIS Kardiologickej kliniky FN v Nitre a lekára na urgentnom príjme. V tomto období úspešne absolvovala postupovú skúšku z vnútorného lekárstva. Počas pôsobenia na oboch oddeleniach pracovala dva roky aj ako lekár rýchlej záchrannej služby…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Milanom Trenčanom

MUDr. Milan Trenčan sa narodil v Ilave. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na interné oddelenie nemocnice v Bánovciach nad Bebravou a neskôr na Internú kliniku NsP FDR v Banskej Bystrici. Počas tohto obdobia ukončil 1. stupeň postgraduálneho štúdia v internej medicíne – interný…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Tatianou Hrabovčinovou

MUDr. Tatiana Hrabovčinová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Po ukončení štúdia na gymnáziu vo Vranove nad Topľou študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju odbornú prax začala na internom oddelení vo Vranove nad Topľou ako sekundárny lekár. Počas tohto obdobia získala atestácie I. stupňa v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Eugenom Kováčom

MUDr. Eugen Kováč sa narodil v Bratislave. Študoval na LF UK v Martine. Po úspešnom ukončení študia nastúpil na vojenskú službu do väznice v Sabinove. Po skončení vojenskej služby začal pracovať v kúpeľoch Sliač na oddelení špecializovanom na rehabilitáciu pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Na podnet MUDr. Petra Dediča začal pracovať…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Monikou Lőrinczovou

MUDr. Monika Lőrinczová sa narodila v Kráľovskom Chlmci. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po úspešnom štúdiu nastúpila na III. internú klinku FN Rastislavova v Košiciach. Počas tohto obdobia absolvovala postupovú skúšku z internej medicíny. Potom sa rozhodla pre zmenu a jej novým pôsobiskom sa stal VÚSCH a.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Michalom Danišom

MUDr. Michal Daniš sa narodil v Rimavskej Sobote. Po maturitnej skúške začal študovať všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Po absolvovaní ZVS pokračoval v práci na internom oddelení v novootvorenej NsP v Trebišove. Keď oddelenie rozdelili na dve časti,…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jurajom Babušíkom, PhD.

MUDr. Juraj Babušík, PhD. sa narodil v Nitre. Po absolvovaní gymnázia študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Lekársku prax začal vykonávať na OLU TaRCH Nitra-Zobor, oddelenie Lefantovce, ako sekundárny lekár. Neskôr pracoval na I. internej klinike v nemocnici v Nitre. Po absolvovaní špecializácie z vnútorného lekárstva získal atestáciu z…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca, primárom oddelenia akútnej kardiológie v SÚSCCH a. s., Banská Bystrica MUDr. Martinom Hudecom, PhD., MRCPI, FESC

MUDr. Martin Hudec PhD., MRCPI, FESC sa narodil v Banskej Bystrici. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Počas tohto obdobia absolvoval predgraduálnu stáž v oddelení vnútorného lekárstva a tropickej medicíny v Yogyakarte (Indonézia). Promoval s vyznamenaním a po ukončení štúdia bolo jeho prvým pôsobením interné oddelenie v…
Prečítať

Rozhovor s Doc. MUDr. Jánom Fedačkom, PhD.

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. je riaditeľom Centra predklinického a klinického výskumu MEDIPARK UPJŠ LF v Košiciach. Zároveň pracuje ako kardiológ v Univerzitnej nemocnici sv. Michala v Košiciach a v kardiologickej ambulancii Cardio D&R Košice. V klinickej oblasti sa venuje najmä preventívnej kardiológii a echokardiografii. Vydal vyše 180 publikácií (Scopus,…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Ivetou Hochmuthovou

MUDr. Iveta Hochmuthová sa narodila v Detve. Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestovala z internej medicíny a z kardiológie. Väčšinu svojho pracovného života strávila v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde v roku 1995 vznikol aj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, v ktorom pracovala…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Drahomírou Demešovou

MUDr. Drahomíra Demešová sa narodila v Bratislave. Po ukončení gymnázia vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju odbornú prax začala vo Fakultnej nemocnici v Bratislave na internej klinike na Kramároch, v Starom Meste a následne v Petržalke. Počas tohto obdobia získala atestácie I. a II. stupňa v odbore Interná…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií