Osobnosť mesiaca

Rozhovor so MUDr. Zuzanou Jančúchovou

MUDr. Zuzana Jančúchová sa narodila v Žiline. Po maturitnej skúške na Strednej zdravotníckej škole začala študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej prvým pôsobiskom sa stalo interné oddelenie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, kde pracovala ako sekundárny lekár. Počas tohto obdobia získala atestáciu I. stupňa v…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Vierou Kasperovou

MUDr. Viera Kasperová sa narodila v Bratislave. Po ukončení gymnázia v Bratislave sa rozhodla pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia začala pracovať na internom oddelení I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava - Staré Mesto. Neskôr prijala ponuku práce na koronárnej jednotke a súčasne…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Tatianou Hrabovčinovou

MUDr. Tatiana Hrabovčinová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Po ukončení štúdia na gymnáziu vo Vranove nad Topľou študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju odbornú prax začala na internom oddelení vo Vranove nad Topľou ako sekundárny lekár. Počas tohto obdobia získala atestácie I. stupňa v…
Prečítať

Rozhovor s MUDr. Nándorom Nagyom

MUDr. Nándor Nagy po ukončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine začal pracovať na internom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci, kde získal atestáciu I. a neskôr atestáciu II. stupňa z internej medicíny. Potom začal pracovať vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Rimavskej Sobote, kde sa…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Adrianou Krajňákovou

MUDr. Adriana Krajňáková sa narodila vo Svidníku. Študovala na UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia a atestácii zo všeobecného lekárstva začala pracovať na internom oddelení v nemocnici vo Svidníku. Po úspešnej atestácii z vnútorného lekárstva prijala ponuku práce v internej ambulancii Alian s. r. o. v Bardejove a zároveň prijala…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Petrom Kalistom, MPH

MUDr. Peter Kalist, MPH vyštudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju odbornú kariéru začal na III. internej klinike FNLP a LP UPJŠ v Košiciach. Počas tohto obdobia získal atestáciu z vnútorného lekárstva a o 5 rokov získal atestáciu II. stupňa z kardiológie. Zároveň v tom istom roku úspešne ukončil…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Ladislavom Procházkom

Po ukončení štúdia na fakulte Všeobecného lekárstva Univerzity Palackého v Olomouci pracoval ako lekár interného oddelenia nemocnice Přerov v Českej republike, kde sa neskôr rozhodol pre návrat na Slovensko. Pracoval ako lekár oddelenia viacerých nemocníc. Po získaní atestácie z vnútorného lekárstva pôsobil ako vedúci lekár JIS nemocnice Handlová. Po atestácii…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca doc. MUDr. Jánom Fedačkom, PhD.

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., je poverený riadením Centra predklinického a klinického výskumu MEDIPARK UPJŠ LF v Košiciach. Zároveň pracuje ako kardiológ v Univerzitnej nemocnici sv. Michala v Košiciach a v kardiologickej ambulancii Cardio D&R Košice. V klinickej oblasti sa venuje najmä preventívnej kardiológii a echokardiografii. Vydal vyše 180 publikácií…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Romanom Margóczym

MUDr. Roman Margóczy študoval na lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rámci bohatej odbornej praxe začal svoje pôsobenie na internom oddelení NsP sv. Barbory v Rožňave, kde pôsobil ako lekár na oddelení JIS. Počas tohto obdobia získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa na Slovenskej zdravotníckej univerzite…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Balážovou, PhD.

MUDr. Katarína Balážová, PhD. vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Po ukončení štúdia začala pracovať na internom a neskôr geriatrickom oddelení v NsP vo Zvolene, kde absolvovala atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva. Potom prijala ponuku práce na kardiologickom oddelení kardiocentra v Banskej Bystrici, kde pracuje už vyše 22…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Luciou Trenčanskou

Po ukončení gymnaziálneho štúdia vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé skúsenosti získala na internom oddelení a oddelení neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky vo FNsP Ružinov v Bratislave. Po absolvovaní atestačných skúšok z internej medicíny a kardiológie pracuje ako ambulantný kardiológ v kardiologickej ambulancii Nemocničnej a. s.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD.

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. je významným predstaviteľom slovenskej i európskej preventívnej kardiológie, spoluautor medzinárodných odporúčaní na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a prestížnych výskumných projektov. Autor vyše 150 publikácií, z nich vyše 100 indexovaných v renomovaných svetových databázach. Jeho práce boli citované vyše 2 500 krát.
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií