Osobnosť mesiaca

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Vierou Hančinovou

MUDr. Viera Hančinová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpila na neurologické oddelenie nemocnice v Leviciach. Neskôr prijala ponuku práce na neurologickom oddelení vo FNsP Kramáre v Bratislave. O šesť rokov neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať na neurologickej klinike SZU UNB Ružinov…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Surgošovou

MUDr. Jana Surgošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na neurologické oddelenie v Skalici a po  približne 2,5 roku začala pracovať na Klinike detskej neurológie v Národnom ústave detských chorôb, kde pôsobí doteraz. V rámci praxe pracovala na II.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Slavomírou Kováčovou, PhD

MUDr. Slavomíra Kováčová pochádza z malebnej vinohradníckej obce Komjatice na juhu Slovenska, kde vyrastala v milujúcej, pracovitej a pokornej rodine. Po absolvovaní strednej školy v neďalekom mestečku Šurany ukončila po šiestich rokoch Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Kiačikovou

MUDr. Mária Kiačiková vyštudovala Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Počas tohto obdobia sa zúčastnila na odbornej praxi na klinike Erlabrun v Nemecku. Po ukončení štúdia nastúpila do privátnej urologickej ambulancie a neskôr do FN v Trenčíne ako lekárka na neurologickom oddelení, kde pôsobí až dodnes.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca prednostkou II. Neurologickej kliniky SZU FNsP FDR v Banskej Bystrici MUDr. Martinou Martiníkovou

MUDr. Martina Martiníková sa narodila v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine nastúpila a dodnes pracuje na Neurologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde pracuje viac ako 26 rokov. Neurológia jej prirástla k srdcu. V odbore Neurológia má dve atestácie a toho času finalizuje doktorandské štúdium...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca, primárkou Neurologického oddelenia FNsP J. A. Reimana v Prešove MUDr. Annou Cvengrošovou

MUDr. Anna Cvengrošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia začala pracovať na internom oddelení a neskôr nastúpila na neurologické oddelenie vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Počas tohto obdobia získala atestáciu z neurológie. Od roku…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca prof. MUDr. Petrom Turčánim, PhD., FAAN

Prof. MUDr. Peter Turčáni sa narodil v Bratislave. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia sa stal interným ašpirantom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Taktiež bol vedeckým pracovníkom I. neurologickej kliniky LF UK v Bratislave. Počas tohto obdobia obhájil titul kandidáta vied na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií