Chronická pankreatitída a diabetes mellitus

Chronická pankreatitída a diabetes mellitus

 

 

MUDr. Alena Manduchová Diabetologická ambulancia, Topoľčany

Úvod

Chronická pankreatitída je chronický zápal pankreasu s deštrukciou parenchýmu, fibrózou a v ďalšom priebehu aj postihnutím jeho exokrinnej a endokrinnej funkcie.

Výskyt

Pri chronickej pankreatitíde je prevalencia diabetu 40 – 70 %, pri akútnej pankreatitíde sa asi v 50 % objaví intolerancia glukózy a diabetes pretrváva u 1 – 5 %. Diabetes mellitus (DM) sa v dôsledku chronickej pankreatitídy vyskytuje u cca 7,2 % všetkých diabetikov, veľmi častá je však jeho nesprávna diagnostika a diabetes sa u pacientov označuje ako DM 2. typu.

Príčinou vzniku je najčastejšie alkoholizmus (asi 80 – 90 % prípadov), malnutrícia, dedičnosť, u časti pacientov ide o idiopatickú chronickú pankreatitídu a zriedkavé etiologické faktory ako hyperlipoproteinémia, hyperparatyreóza, obštrukcia pankreatických vývodov, poškodenie liekmi alebo po traume. Najčastejšou formou chronickej pankreatitídy, ktorá vedie ku vzniku sekundárneho DM, je chronická kalcifikujúca pankreatitída s tvorbou pankreatolitov.

Symptómy ochorenia môžeme rozdeliť na včasné a neskoré. K včasným patrí silná, tupá, dlhotrvajúca bolesť v epigastriu s vyžarovaním do chrbta, často spojená s nauzeou a vracaním, úbytok hmotnosti, pacient odmieta jesť, bojí sa vzniku bolestí, k neskorým symptómom patrí exogénna insuficiencia pankreasu – malabsorpčný syndróm a endogénna insuficiencia – hyperglykémia.

Klinická charakteristika pankreatogénneho diabetu: väčšinou je DM mierneho stupňa, ketoacidóza je zriedkavá, no diabetes je labilný s tendenciou k hypoglykémiám pre nedostatok pankreatických kontraregulačných hormónov – glukagónu a somatostatínu, ako aj v dôsledku nepravidelnej absorpcie nutrientov.

 

V diagnostike by mohli pomôcť tieto kritériá:

patologický nález pankreasu pri zobrazovacích metódach, poškodená funkcia B-buniek pankreasu doplnená hladinou C-peptidu, vylúčenie DM 1. typu – negatívne autoprotilátky, prítomnosť exokrinnej pankreatickej insuficiencie, nízke koncentrácie vitamínov rozpustných v tukoch – A, D, E, K.

 

Odporúčania liečby DM pri chronickej pankreatitíde nie sú jednoznačné:

  1. Metformín (pre perzistentnú hepatálnu produkciu glukózy a izolovanú hepatálnu inzulínovú rezistenciu, ktorá vzniká v dôsledku nedostatku PP). Inzulín pri katabolizme, chudnutí, zvýšenom HbA1c.
  2. Podľa štandardov diagnostiky a liečby DM (SDA, 2018):

– sulfonylurea, – inzulín.

Kazuistika

Kazuistika opisuje 41-ročného pacienta s chronickou pankreatitídou. V roku 2019 dnes 41-ročného pacienta odoslal všeobecný lekár pre zvýšené hodnoty glykémií – z venózneho odberu mal glykémie nalačno 7,2 – 8,1 – 8,3 mmol/l za posledných 6 mesiacov.

 

RA: matka sa lieči na DM, nastavená na liečbu PAD

OA: pacient bol liečený pre chronickú kalcifikujúcu pankreatitídu, v 1/2018 bol operovaný

pre pseudocystu pankreasu

LA: substitučná liečba tráviacich enzýmov (lipáza)

Pri prvom vyšetrení mal pacient glykémiu 7,7 mmol/l nalačno, hmotnosť 68 kg, BMI 21 kg/m², za posledné 3 až 4 mesiace schudol asi 6 kg a subjektívne pretrvávali tupé bolesti v oblasti epigastria. Bola začatá liečba diétou a režimovými opatreniami.

Pri kontrolnom vyšetrení o 4 mesiace sa pacient subjektívne cítil lepšie, bolesti ustúpili, pribral 3 kg, ale HbA1c bol 8,3 % DCCT, glykémia nalačno 8,9 mmol/l, preto bol do liečby pridaný gliklazid 60 mg.

Pri ďalšej kontrole sa napriek liečbe sulfonylureou HbA1c zvýšil na 9,0 % DCCT, následné vyšetrenie C-peptidu bolo mierne pod hranicou normy 0,23 nmol/l (norma 0,27 – 1,27 nmol/l) a protilátky anti-GAD boli negatívne.

Vzhľadom na to, že pankreatogénny diabetes je typický kolísaním glykémie, začali sme podávať iba malé dávky inzulínu – 8 j. glargínu 300 U/ml.

S aplikáciou inzulínu pacient nemal ťažkosti, pribral 2 kg, glykémie klesli (selfmonitoring: 8,1 – 7,9 – 6,9 – 9,7 – 9,2 – 8,9 mmol/l), HbA1c klesol na 7,8 % DCCT. Aj keď sú pri pankreatogénnom diabete časté hypoglykémie, pri uvedenej liečbe sa nevyskytli.

O ďalšie 3 mesiace po zvýšení dávky inzulínu glargín 300 U/ml na 10 j. poklesol HbA1c na 7,1 % DCCT.

 

Záver

Pri liečbe glargínom 300 U/ml sme dosiahli zlepšenie kompenzácie, variabilita glykémií bola nízka, hypoglykémie sa nevyskytli napriek pankreatogénnemu diabetu, ktorý je označovaný za labilný typ.

 

Literatúra

  1. Forum diabetologicum. Suplementum 1. Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení. Slovenská diabetologická spoločnosť. 2018
  2. Mokáň M, Martinka E., Galajda P a kol. Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. P+M Martin 2008
  3. Dravecká I. Diabetes exokriného pankreasu. Forum diabetologicum 2020;9:184-190
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.  
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií