COVID-19 a karanténa – 10 odporúčaní Americkej psychiatrickej asociácie

COVID-19 a karanténa – 10 odporúčaní Americkej psychiatrickej asociácie

 

Odborná redakcia m-edu s. r. o.

Ľudské správanie je ovplyvnené mnohými faktormi. Preto nás neprekvapuje, že karanténa negatívne ovplyvňuje našu psychiku a správanie sa vôbec. K dispozícii máme poznatky o vplyve karantény na správanie sa jedinca nielen v súvislosti s COVID-19, ale aj inými vírusovými ochoreniami ako napríklad SARS, MERS či Ebola. Slovo karanténa bolo prvýkrát použité už v roku 1127 v Benátkach v súvislosti s epidémiou lepry. Čo sme sa teda naučili o karanténe za taký dlhý čas, aké máme skúsenosti a čo z toho môžeme použiť v súčasnej situácii? Publikovaná analýza dôsledkov karantény z marca tohto roku ukázala na kľúčový význam informácií, ktoré nám pomôžu pochopiť situáciu. Tok informácií musí byť rýchly a efektívny. Odborníci však varujú: venujte rozumné množstvo času zbieraniu informácií o pandémii COVID-19, a to len z hodnoverných zdrojov. Počas samotnej karantény na nás vplývajú viaceré stresujúce faktory. Je dobré o nich vedieť. Ľahšie sa nám bráni pred vplyvmi, ktoré poznáme, aj keď niektoré nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad trvanie karantény. Medzi stresujúce faktory v súvislosti s karanténou patrí dĺžka jej trvania, strach z infekcie, frustrácia a nuda, problémy so zásobovaním a obmedzený prístup k dôležitým informáciám. Nápomocným nám môže byť plánovanie našej činnosti. Dôležité je nepodľahnúť nude, aktívne komunikovať nielen v rámci rodiny, ale aj v rámci sociálnych sietí či komunít. Rizikové faktory na nás vplývajú aj po skončení karantény. Ide hlavne o strach z nedostatku finančných zdrojov (z nedostatku prostriedkov) v dôsledku nemožnosti, alebo obmedzenej možnosti pracovať počas karantény, narušenia našich plánovaných aktivít na získanie finančných zdrojov. Výskumy ukázali, že stres zo socioekonomických dopadov karantény (epidémie) patrí medzi veľmi silné vonkajšie faktory a reakcie vo forme hnevu, depresívnych symptómov, symptómov traumy a úzkosti pretrvávajú ešte niekoľko mesiacov po skončení karantény. Ďalším významným zistením je skutočnosť, že osoby, ktoré boli v karanténe, nesú istú stigmu. Táto sa môže prejaviť rezervovaným až odmietavým prístupom okolia. Musíme si uvedomiť, že aj po skončení samotnej karantény môže byť naše správanie naďalej pod vplyvom získaných skúseností a informácií. Ukazuje sa, že u veľkej časti populácie (vyše 20 %) pretrváva potreba vyhýbať sa ľuďom, ktorí kašľú a kýchajú a vyhýbať sa verejným miestam, kde dochádza k väčšej kumulácii ľudí, resp. verejným miestam vôbec. Taktiež pretrváva potreba častého neodôvodneného umývania rúk. U niektorých ľudí môže tento stav pretrvávať aj niekoľko mesiacov Americká psychiatrická asociácia (American Psychiatric Association – APA) vydala 10 odporúčaní na prekonanie stresujúcich podmienok. Tieto rady sú všeobecné a nie sú určené len ľuďom v karanténe.2
  1. Starajte sa o svoje telo. Dbajte o pravidelný prísun potravy, prijímajte dostatok tekutín, cvičte a odpočívajte. Starostlivosť o svoje telo pomáha znižovať vplyv stresujúcich podmienok.
  2. Vyhýbajte sa konzumácii alkoholu, tabaku a iných látok za účelom zvládnutia stresujúcich emócií. V dlhodobej perspektíve vedú k zhoršeniu daného stavu a ďalším problémom.
  3. Nájdite si zdravý spôsob, ako relaxovať, napr. dychové cvičenia, meditácia, upokojujúci samorozhovor, upokojujúca hudba.
  4. Zapájajte sa do zábavných a obnovujúcich aktivít vrátane cvičenia, koníčkov a sociálnych aktivít
  5. Zabezpečte si informácie ohľadne aktuálneho stavu a vývoja situácie. Využívajte hodnoverné zdroje, aby ste sa vyhli špekuláciám a nepodloženým správam.
  6. Obmedzte svoj kontakt s televíziou a sociálnymi médiami ohľadne stresujúcich podmienok, príliš veľa negatívnych informácií môže viesť k zhoršeniu daného stav
  7. Zostaňte v spojení s rodinou, priateľmi, susedmi a kolegami, aby ste sami dávali, ale aj prijímali podporu od nich. Pomáhať si navzájom vedie k lepšiemu zvládnutiu situácie.
  8. Zistite si dostupnosť lokálnych možností zdravotnej a inej starostlivosti, podeľte sa o tieto informácie. Pomôžete takto sebe aj svojmu okoliu.
  9. Akceptujte svoje emócie. Pripomínajte si, že pocity „dobrých dní“ a „zlých dní“ sú prirodzenou súčasťou návratu do normálnych podmienok.
  10. Vyhľadajte pomoc profesionálneho zdravotníckeho odborníka v prípade, že stresujúce podmienky pretrvávajú niekoľko týždňov, trvale zhoršujú vaše fungovanie v práci alebo v rodine, cítite sa zraniteľní, alebo sa obávate o zraniteľnosť vašich blízkych.
  Ešte jedna rada na záver. Výsledky štúdie z Oxford University dokázali, že konaním dobrých skutkov si sami vylepšujeme svoju vlastnú duševnú pohodu.   Literatúra 1. Brooks, S.K. et al. (2020): Lancet, 395, 912–920 2. www.apa.org/helpcenter/pandemics [on line 12. 4. 2020]: Helping Adults Cope after a Disaster, Physician Review By: Joshua C. Morganstein, M.D., November 2019
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií