Craving (bažení) u návykových nemocí: jeho význam a zvládání

Craving (bažení) u návykových nemocí: jeho význam a zvládání

   

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

 

 

  Co je to bažení (craving) Bažení je znakem návykových nemocí včetně závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, patologického hráčství a oniománie („shopping addiction“). Lze se s ním setkat i u poruch, které se mezi návykové nemoci nepočítají, jako jsou např. poruchy příjmu potravy. Bažení není jen subjektivní pocit, ale provází ho i stres, který se projevuje na tělesné úrovni. Jaké jsou hlavní znaky bažení?   Spouštěče Bažení bývá vyvoláno spouštěči. Ty mohou být vnější a vnitřní. K vnějším patří např. pohled na návykovou látku, riziková společnost nebo prostředí. Z typických vnitřních spouštěčů lze jmenovat únavu, nevyspání, odvykací stav, nudu a silné emoce (hněv, strach, ale i silná radost). Nejsilnějším spouštěčem bývá aplikace návykové látky nebo návykové chování. To je důvod, proč se lidem závislým na alkoholu a drogách nebo patologickým hráčům doporučuje naprostá abstinence. Bažení působí motivačně, a tak zhoršuje sebeovládání. Člověk pod vlivem bažení si od návykového chování slibuje štěstí, zmírnění obtíží nebo vyřešení problémů. Skutečnost je pak právě opačná.   Stres Bažení je provázeno stresem a projevuje se např. třesem, svíráním žaludku, bušením srdce a u závislých na alkoholu dochází i ke zvýšené salivaci.   Bažení zhoršuje příjem a zpracování informací v mozku Během bažení dochází k zúženému vnímání, pozornost je zaměřena přednostně na návykovou látku nebo aktivitu (Heshmat, 2021). Vše ostatní ztrácí na významu včetně domýšlení následků takového jednání. Dochází pak k chybám myšlení. Některé typické příklady: Pro jednou se nic nestane. Mám silnou vůli. Až budu chtít, dokážu přestat.   Jak zvládat bažení – obecné zásady 1. Bažení je nejlépe předejít. K tomu dochází u lidí, kteří žijí vyváženým životním stylem a vyhýbají se rizikovým prostředím. Jedno rčení Anonymních alkoholiků lze volně přeložit jako „Kdo nechce uklouznout, ať nechodí na klouzačku.“ 2. Není-li možné bažení předejít, je třeba ho co nejrychleji zvládnout. To je důležité s ohledem na sebeovládání, ale i jako prevence stresu nebo např. úrazů. Příklad z praxe: Jistý patologický hráč jel autem a dostal bažení po hazardu. Ačkoliv to byl zkušený řidič, vjel autem omylem do podchodu metra. 3. Bažení dočasně oslabuje rozumové schopnosti, proto jsou vhodné jednoduché a častým opakováním naučené postupy. To je jedním z důvodů, proč je u návykových nemocí důležité soustavné a dlouhodobé doléčování. 4. Z uvedeného je zřejmé, že bažení se podobá silným emocím, zejména hněvu. Nepřekvapuje proto, že stejné nebo podobné postupy lze použít ke zvládání silných emocí a bažení (Nešpor, 2013).   Konkrétní postupy, jak zvládat bažení Byli jsme patrně první, kdo se v Česku bažením soustavně zabýval (Nešpor a Csémy, 1999). Tehdy nás zajímalo, jaké postupy se osobám s návykovou nemocí osvědčily při zvládání bažení. Získali jsme velký počet nesourodých postupů, ve kterých bylo těžké se orientovat. Později jsme se proto rozhodli tyto postupy roztřídit podle toho, na který výše uvedený znak bažení působí především. Tohoto rozdělení se budeme držet i zde. Nebudeme se zde zabývat farmakologickými možnostmi, jak zmírnit bažení. Ty se vlivem reklamy přeceňují (Palpacuer et al., 2015)   Předejít setkání s vnějším spouštěčem nebo oslabit jeho působení Jak uvedeno výše, sem patří vyhnout se rizikové společnosti nebo prostředí nebo rychle odejít, vyhýbat se hudbě, četbě a audiovizuálnímu obsahu, které vyvolávají bažení. „Suchý byt“ znamená nemít doma alkohol, drogy atd., věci, které by je připomínaly. Postupy této skupiny jsou zásadně důležité, protože tak lze předejít dlouhodobému působení silných spouštěčů. Příklad z praxe: Jeden náš bývalý pacient byl na služební cestě v Německu. Přišel na recepci hotelu a zeptal se, jestli je v jeho pokoji minibar s alkoholem. Recepční přisvědčila a on řekl, že se tam nenastěhuje dříve, než odtud alkohol zmizí. Recepční mu vyhověla a služební cesta proběhla dobře. Výhodou postupů z této skupiny je navíc to, že jedinec ušetří čas. Místo intoxikování se může věnovat čas rodině, vzdělávání, péči o své zdraví atd..   Předejít vnitřním spouštěčům nebo oslabit jejich působení V prevenci tohoto typu spouštěčů pomáhá zdravý životní styl, dostatek spánku, rovnováha mezi prací a odpočinkem atd. Dobrou organizací času lze předcházet nudě i časovému stresu. Příkladem rychlého zvládnutí vnitřního spouštěče je napití se vody při bažení po alkoholu. Z tohoto důvodu doporučujeme lidem závislým na alkoholu mít vodu vždy u sebe. Soustavné využívání postupů této skupiny usnadňuje sebeovládání a příznivě působí na zdravotní stav.   Oslabit motivační působení bažení Doporučujeme kombinaci nejprve negativní a pak pozitivní motivace. Co se tím míní, ukážeme na příkladech:
 • Nechci, aby mi bylo ráno špatně. Chci mít ráno čistou hlavu a být zdravý
 • Nechci dělat rodině ostudu. Chci jim být užitečný.
 • Nechci mít výpadky paměti. Chci, aby mi to dobře myslelo.
 • K motivování se lze využívat vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných, jak se to děje ve svépomocných organizacích typu Anonymních alkoholiků.
Uklidnit se, zmírnit stres, a tak zvládnout bažení Pomáhají tělesná cvičení, chůze nebo tělesná práce (Cabé et al., 2021, Tritter et al., 2015), relaxační techniky (zvukové nahrávky volně na drnespor.eu), klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem, úsměv a smích, uklidňující společnost nebo prostředí, jóga (např. Shahab et al., 2013), čchi-kung (Smelson et al., 2013), klidné břišní dýchání s prodlouženým výdechem atd..   Použít rozum Často stačí si uvědomit, že určitý pocit je známkou bažení a počkat, až bažení odezní. Lze také odvést pozornost, poradit se s někým vhodným, udělat opak toho, k čemu člověka nutí bažení, pozorovat myšlenky a nereagovat na ně, korigovat chyby myšlení, uvažovat o příčinách bažení a jeho souvislostech atd..   Zvládání bažení v praxi Někdy se dlouhodobě abstinujících závislých ptáme, jaké způsoby zvládání bažení používají. Často odpovídají: uvědomit si negativní následky. Při bližším zkoumání ale zjistíme, že se často jedná o kombinaci více postupů. Jedinec opustí rizikové prostředí, uvědomí si následky případné recidivy, k tomu neplánovaně navštíví setkání Anonymních alkoholiků. Obvykle je první krok uvědomit si bažení a přerušit působení spouštěčů. Častá je také zmíněná kombinace negativní a pozitivní motivace. Techniky využívající rozum budou účinnější, jestliže se dotyčný před tím zklidnil např. fyzickou aktivitou nebo klidným dýcháním.   Souhrn a závěr Bažení (craving) bývá vyvoláno zevními nebo vnitřními spouštěči, zhoršuje sebeovládání, je provázeno stresem a dočasně oslabuje rozumové schopnosti. Uvedené znaky bažení jsou zároveň užitečnými vodítky k tomu, jak bažení překonat.   Literatura
 1. Cabé N, Lanièpce A, Pitel AL. Physical activity: A promising adjunctive treatment for severe alcohol use disorder. Addict Behav. 2021; 113:106667.
 2. Heshmat S. Craving and trigger factors. Psychology Today, www.psychologytoday.com/us/blog/science-choice/201501/why-cravings-occur. Accessed 2021.
 3. Nešpor K. Sebeovládání. Praha: Portál 2013; 144.
 4. Nešpor K., Csémy, L. Bažení (craving). Praha: Sportpropag 1999; 76.
 5. Palpacuer C, Laviolle B, Boussageon R et al. Risks and Benefits of Nalmefene in the Treatment of Adult Alcohol Dependence: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis of Published and Unpublished Double-Blind Randomized Controlled Trials. PLoS Med. 2015; 12(12): e1001924.
 6. Shahab L, Sarkar BK, West R. The acute effects of yogic breathing exercises on craving and withdrawal symptoms in abstaining smokers. Psychopharmacology (Berl). 2013; 225(4):875-882.
 7. Smelson D, Chen KW, Ziedonis D a spol. A pilot study of Qigong for reducing cocaine craving early in recovery. J Altern Complement Med. 2013; 19(2):97-101.
 8. Tritter A, Fitzgeorge L, Prapavessis H. The effect of acute exercise on cigarette cravings while using a nicotine lozenge. Psychopharmacology (Berl). 2015; 232(14):2539.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií