Demencia – ďalšia komplikácia diabetu?

Demencia – ďalšia komplikácia diabetu?

MUDr. Alena Gabrišová DIABETES CENTRUM s.r.o., Trenčín
Epidemiologické údaje naznačujú, že diabetes môže byť jedným z významných rizikových faktorov pre vznik kognitívnych porúch a demencie vôbec. Nedávna metaanalýza prospektívnych štúdií ukázala, že u osôb s diabetom je o 73 % zvýšené riziko demencie, o 56 % zvýšené riziko Alzheimerovej demencie a o 127 % riziko vaskulárnej demencie v porovnaní s nediabetikmi.
Na druhej strane pacienti s kognitívnymi poruchami a demenciou majú zvýšené riziko zhoršenia kontroly diabetu, zvlášť do popredia vystupuje zvýšené riziko hypoglykémie. V odporúčaniach American Diabetes Association je vyšetrenie pre včasný záchyt miernej kognitívnej poruchy, alebo demencie a depresie indikované pre dospelých vo veku 65 rokov a starších pri prvej návšteve a každoročne, ak je to možné. Pre klinickú prax platí taktiež odporúčanie, že vyšetrenie na kognitívne poruchy treba zvážiť aj v prípadoch klinicky významných zmien v kontrole diabetu vrátane zníženia schopností samoobslužnosti – ako napríklad chyby pri dávkovaní inzulínu, problémy s počítaním energetického príjmu, vynechanie jedla alebo dávok inzulínu – rozpoznávaním,prevenciou a zvládnutím hypoglykémie.Klinické štúdie a epidemiologické údaje ukazujú, že použitie niektorých inzulínových analógov 2. generácie v prevencií hypoglykémie môže byť prínosné v skupine rizikových pacientov, ako sú osoby so zvýšeným rizikom nočných hypoglykémií, seniori žijúci osamote alebo s viacerými komorbiditami vrátane kardiovaskulárnych a renálnych ochorení.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií