Druhá generácia bazálnych inzulínových analógov a jej postavenie v liečbe DM

Druhá generácia bazálnych inzulínových analógov a jej postavenie v liečbe DM

 

  

MUDr. Viliam Vaník Diabetologická ambulancia Svet Zdravia, Svidník

Súhrn Uvedená kazuistika popisuje skúsenosti s podávaním inzulínu glargin 300 U/ml ako súčasťou intenzifikovaného inzulínového režimu spolu s inzulínom glulizín u polymorbídnej a hypomobilnej, avšak aktívnej a samostatnej pacientky pani Anny, ktorá je liečená na diabetes mellitus 2. typu posledných 12 rokov. Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, glargin 300 U/ml Úvod Bazálne analógové inzulíny hrajú kľúčovú úlohu v efektívnej liečbe diabetes mellitus 2. typu. S príchodom druhej generácie bazálnych analógov majú lekári a pacienti k dispozícii inzulíny s porovnateľnou glykemickou kontrolou, avšak s nižším rizikom hypoglykémií v porovnaní s prvogeneračnými bazálnymi inzulínmi. Kazuistika 86-ročná pacientka je bez pozitívnej rodinnej anamnézy na diabetes mellitus u priamych príbuzných. V rodine pacientky sa v niekoľkých generáciách vyskytovali kardiovaskulárne ochorenia ako IM a CMP. Pacientka je dispenzarizovaná a liečená v kardiologickej ambulancii pre artériovú hypertenziu 3. stupňa VVPR ESH/ESC, ischemickú chorobu srdca, prekonala diafragmálny infarkt myokardu v apríli roku 2014, paroxyzmus flutteru predsiení v apríli roku 2018, aktuálne s perzistujúcou fibriláciou predsiení. Pacientka je liečená na chronickú pankreatitídu s exokrinnou insuficienciou, autoimunitnú tyreoiditídu, osteoporózu, tinitus, vaskulárne vertigo a mnohé ďalšie ochorenia. Je alergická na penicilín, sulfametoxazol/trimetoprim. Netoleruje užívanie klasického a XR metformínu ani v minimálnych dávkach. Lieková anamnéza pacientky je veľmi pestrá, zahŕňa antihypertenzíva (telmisartan, amlodipín, bisoprolol), diuretiká (furosemid), antikoagulanciá (rivaroxaban), antiarytmiká (amiodaron), hypolipidemiká (simvastatín), nootropiká a antivertiginóza (piracetam, betahistín), L-thyroxin, preparáty kyseliny tioktovej, kalcia, železa a vitamíny skupiny B. Pacientke bolo ochorenie diabetes mellitus 2. typu diagnostikované v roku 2008. Postupne sa u pacientky začali rozvíjať chronické komplikácie diabetu: diabetická polyneuropatia od roku 2013, diabetická nefropatia od roku 2016 (aktuálne v štádiu G2A1), neproliferatívna obojstranná retinopatia od roku 2017. Diabetická makroangiopatia a gastroparéza je tradovaná v dokumentácii pacientky takisto od roku 2017. Pani Anna bola spolu s diabetickou diétou liečená derivátmi sulfonylurey pre intoleranciu klasického aj XR metformínu, následne v kombinácii s DDP4i. V roku 2011 bola prestavená na intenzívnu inzulínovú terapiu (humánne inzulíny, NPH), následne v roku 2016 s prechodom na inzulínové analógy. Pacientka mala časté hypoglykémie na NPH, početné aj na glargin 100 U/ml. Ambulantné vyšetrenie z júna 2019: Pacientka sa dostavila na vyšetrenie v uvedenom termíne, antropometrické parametre: hmotnosť 71 kg, výška 162 cm, BMI 27,1 kg/m2. Pacientka je tlakovo (130/70 mmHg) a obehovo stabilizovaná (SF 60/min, na EKG prítomná fibrilácia predsiení s kompletným blokom pravého Tawarovho ramienka a staršími ischemickými zmenami v diafragmálnej oblasti). Realizujeme laboratórne odbery – FPG 8,8 mmol/l (zo záznamov SMBG 7,4 – 9,9 mmol/l), PPG (zo záznamov SMBG 5,7 – 10,3 mmol/l), HbA1C 8,4 % DCCT (68,3 mmol/mol), c-peptid 0,12 nmol/l. Realizovaný odber autoprotilátok s negatívnym výsledkom. V moči pacientky prítomné stopy glukózy a bielkovín, laboratórne normoazotémia. Kalkulovaná eGFR na úrovni 83 ml/min./1,73 m2 podľa CKD EPI. Vzhľadom na laboratórne parametre kompenzácie diabetu a záznamy SMBG so sporadickou registráciou hypoglykémií po dohovore s pacientkou zamieňame nočnú dávku 16 j. inzulínu glargin 100 j./ml za inzulín glargin 300 j./ml v dávke 18 j. a korigujeme dávky prandiálneho inzulínu – navýšenie poludňajšej dávky o 2 j. – glulizín na 8-10-6 j. sc.

 

Ambulantné vyšetrenie zo septembra 2019: Na kontrolnom vyšetrení po 3 mesiacoch liečby s použitím inzulínu glargin 300 j./ml registrujeme pokles HbA1C na 7,9 % DCCT (62,8 mmol/mol), FPG 7,20 mmol/l (zo záznamov SMBG 5,5 – 8,4 mmol/l), PPG (zo záznamov SMBG 5,9 – 10,0 mmol/l), hodnoty BMI (27,4 kg/m2) a kalkulovanej eGFR (85 ml/min./1,73m2 podľa CKD EPI) bez signifikantnej zmeny oproti poslednej kontrole. Vyšetrený moč chemicky len s registráciou stopového množstva bielkovín. Parametre lipidogramu (TC 3,57 mmol/l, LDL-C 1,10 mmol/l, HDL-C 1,7 mmol/l, TAG 0,76 mmol/l) boli vyhovujúce. Pri zhodnotení parametrov kompenzácie diabetu registrujeme pokles HbA1c, FPG, a taktiež nižšiu variabilitu glykémií. Navyšujeme dávku glarginu 300 j./ml na 20 j. a korigujeme dávky prandiálneho inzulínu – glulizín na 9-9-6 j. sc.

Ambulantné vyšetrenie z decembra 2019: na kontrolnom vyšetrení v zime registrujeme ďalší pokles HbA1C na 7,6 % DCCT, FPG 6,60 mmol/l (podľa záznamov SMBG 5,6-7,9 mmol/l), PPG podľa záznamov SMBG 5,9 – 10,3 mmol/l. Hodnoty BMI, močový nález a kalkulovaná GF bez podstatnej zmeny oproti poslednej kontrole. Navyšujeme dávku glarginu 300 j./ml na 21 j. a korigujeme dávky prandiálneho inzulínu glulizín na 9-10-6 j. sc.

Záver: Uvedená kazuistika poukazuje na významné zlepšenie kompenzácie diabetu pri synergii adekvátnej liečby diabetu modernými inzulínovými analógmi a dobrej compliance pacienta. Liečba bazálnymi inzulínmi druhej generácie má jednoznačné výhody pred prvogeneračnými inzulínmi. Uvedená kazuistika poukazuje na ich prioritné miesto v terapii diabetu. Liečba inzulínom glargin 300 j./ml je účinná a má veľmi dobrý bezpečnostný profil. U našej pacientky sa podarilo zlepšiť metabolickú kompenzáciu a tiež úspešne eliminovať hypoglykémie.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií