Duševní pružnost a zdraví

Duševní pružnost a zdraví

 

MUDr. Karel Nešpor, CSc. www.drnespor.eu

 

 

Proč je duševní pružnost důležitá Duševní pružnost má řadu výhod. Usnadňuje zvládání stresu, souvisí s tvořivostí, zvyšuje odolnost vůči zátěži při pandemii COVID-19 (Kroska et al., 2020), usnadňuje zvládání chronické bolesti (Gentili et al., 2019), snižuje riziko impulzivního jednání (Ram et al., 2019), snižuje riziko pádů u starých lidí (Pieruccini-Faria et al., 2019) a podstatně ovlivňuje zdravotní stav (Kashdan et al., 2010). Duševní pružnost také zlepšuje odolnost zdravotníků a těch, kdo se starají o chronicky nemocné, a pomáhá jim jednat efektivněji (Ratner et al., 2020, Klietz et al., 2020).     Duševní pružnost lze rozvíjet Z praktického hlediska je důležité, že duševní pružnost je možné kultivovat (Nešpor, 2015).   Některé příklady následují:
 • Humor. Podstatou humoru je překvapivý pohled, absurdita, nadsázka, neobvyklá souvislost a paradox. Je proto logické, že si lidé často dělají legraci z lidí a skutečností, které vyvolávají obavy.
 • Úsměv a smích: Ty patří k vrozeným způsobům, jak se uvolnit a přeladit. Zejména úsměv se často objevuje v běžném společenském kontaktu nezávisle na humoru. Oprávněně se říká, že „hahaha“ často přechází v „aha!“.
 • Jinou možností je kultivovat zdravé emoce, např. laskavost. Ty s duševní pružností úzce souvisejí, protože rozšiřují vědomí a usnadňují příjem a zpracování informací z okolí (Fredrickson, 2013).
 • Kroska et al. (2020) doporučují formy psychoterapie, které zvyšují otevřenost, zlepšují uvědomování i nepříjemných emocí a usnadňují vědomé a cílené jednání.
 • Z dalších možností lze zmínit některé meditační techniky, zejména ty, které rozvíjejí sebeuvědomování a zdravé emoce, jako je Meditace milující laskavosti.
 • Duševní pružnosti a emoční stabilitě prospívá racionální životní styl, např. přiměřená délka spánku.
 • Na duševní pružnost naopak působí negativně návykové látky a aktivity, bažení po nich a úrazy hlavy.
 • V souvislosti s duševní pružností je třeba zmínit životní cíle a hodnoty. Může se např. stát, že v určité situaci nelze nějakého cíle dosáhnout. To je třeba přijmout a přeorientovat se na jiné, realističtější cíle.
 • Užitečné jsou i sociální a komunikační dovednosti, a i ty lze zvyšovat. K tomu ostatně často dochází spontánně v průběhu života. To lze ilustrovat na příkladu. Na urážku nebo výtku lze reagovat nepružně a automaticky odseknout. Lze si také místo toho uvědomit širší kontext situace a uvažovat o konstruktivnějších možnostech.
 • Připravenost na všechny možnosti. Např. manželka závislého muže chce manželství zachovat, ale je připravena i na rozpad vztahu. To jí dává větší klid a svobodu a pomůže jí náročnou situaci lépe zvládat.
 • Důležitá je schopnost se přeladit za pomoci cvičení, jiné fyzické aktivity, klidného bráničního dýchání atd..
 • Z hlediska duševní pružnosti a tvořivosti jsou zajímavé relaxační techniky (nahrávky řady z nich volně na webu drnespor.eu). Místo autosugesce si lze v závěru relaxační techniky položit otázku. Ta se může týkat řešení problému nebo hlubšího pochopení určitého jevu.
 • Jedním ze způsobů, jak podnítit pružnost myšlení a tvořivost, jsou vhodně volené otázky. Lze se např. zeptat: „Jaké jiné možnosti existují?“.
  Závěr a souhrn Duševní pružnost podstatně ovlivňuje tělesné i duševní zdraví a usnadňuje zvládání stresu. Existuje řada možností, jak duševní pružnost zvyšovat.   Literatura
 1. Fredrickson B. Love 2.0 New York: Hudson Free Press 2013; 248.
 2. Gentili C, Rickardsson J, Zetterqvist V et al. Psychological Flexibility as a Resilience Factor in Individuals with Chronic Pain. Front Psychol. 2019; 10:2016.
 3. Kashdan TB, Rottenberg J. Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clin Psychol Rev. 2010; 30(7):865-78.
 4. Klietz M, Drexel SC, Schnur T et al. Mindfulness and Psychological Flexibility are Inversely Associated with Caregiver Burden in Parkinson’s Disease. Brain Sci. 2020; 10(2):111.
 5. Kroska EB, Roche AI, Adamowicz JL et al. Psychological flexibility in the context of COVID-19 adversity: Associations with distress. J Contextual Behav Sci. 2020; 18:28-33.
 6. Nešpor K. Duševní pružnost. Praha, Portál 2015; 144.
 7. Pieruccini-Faria F, Lord SR, Toson B. Mental Flexibility Influences the Association Between Poor Balance and Falls in Older People – A Secondary Analysis. Front Aging Neurosci. 2019; 11:133.
 8. Ram D, Chandran S, Sadar A, Gowdappa B. Correlation of Cognitive Resilience, Cognitive Flexibility and Impulsivity in Attempted Suicide. Indian J Psychol Med. 2019; 41(4):362-67.
 9. Ratner L, Martin-Blais R, Warrell C et al. Reflections on Resilience during the COVID-19 Pandemic: Six Lessons from Working in Resource-Denied Settings. Am J Trop Med Hyg. 2020; 102(6):1178-80.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií