Efektívna liečba pacienta s DM 2. typu po pridaní bazálneho inzulínu

Efektívna liečba pacienta s DM 2. typu

po pridaní bazálneho inzulínu

MUDr. Ján Truban
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ENDIAMED, s. r. o. Dolný Kubín

Abstrakt

Kazuistika popisuje liečbu pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu, kde nedošlo k uspokojivej kompenzácii diabetu pri pokuse o úpravu životosprávy na liečbe metformínom a GLP1 agonistami. Pridaním bazálneho inzulínu glargín 300 U/ml sme dosiahli uspokojivú metabolickú kompenzáciu.

Kazuistika – anamnéza pacienta a terajšie ochorenie

Pacient: O. F., muž vo veku 60 rokov. Pacient pracuje ako stavebný robotník – murár. V rodine sa vyskytol DM 2. typu u otca, neskôr mu bola indikovaná inzulínová liečba. Otec opakovane prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu. U môjho pacienta sa DM 2. typu diagnostikoval v roku 2008 vo veku 45 rokov.

Pred diagnostikovaním DM sa liečil od roku 1998 na hypertenziu a hyperlipoproteinémiu. V tom istom roku (1998) sa po elektr. ablácii prejavili paroxyzmálne fibrilácie predsiene.
V priebehu ochorenia sa vyskytol a diagnostikoval depresívny syndróm.

Pacientova liečba:.

  • hypertenzia: irbesartan 300 mg, bisoprolol 5 mg
  • hyperlipoproteinémia: atorvastatín 40 mg
  • fibrilácia predsiení: dabigatran 2 x 150 mg
  • depresívny syndróm: escitalopram 10 mg.

V roku diagnostikovania DM 2. typu (2008) len diéta počas dvoch rokov. Od roku 2010 do roku 2017 metformín 2000 mg, 2017 do 2019 metformín 2000 mg + dulaglutid 1,5 mg, od 2019 do 2021 metformín 2000 mg + semaglutid 1 mg.

Pacient mal od začiatku liečby striedavé obdobia dobrej kompenzácie a zhoršenia. Väčšinou to tesne korelovalo s jeho telesnou hmotnosťou. Udržať pokles telesnej hmotnosti pomáhala pacientovi liečba GLP-1 agonistami (dulaglutid, semaglutid). Pred pridaním inzulínu (rok 2023) došlo u pacienta k výraznému zhoršeniu diabetu s recidívou zvýšenia telesnej hmotnosti, ako aj depresie.

Prečo bol pridaný inzulín?

Podľa posledných odporúčaní k liečbe DM 2. typu sa pridanie bazálneho inzulínu odporúča u pacientov, ktorí napriek liečbe metformínom + GLP-1 agonistami alebo SGLT2 inhibítormi nedosahujú cieľové hodnoty kompenzácie. V liečbe GLP-1 agonistami, resp. SGLT2 inhibítormi sa odporúča pokračovať aj po pridaní inzulínu pre ich významné renokardiovaskulárne benefity.

V duchu týchto odporúčaní som preto navrhol pacientovi pridanie bazálneho inzulínu s postupnou titráciou o 4 jednotky týždenne. Štartovacia dávka bola 10 jednotiek inzulínu pred spaním. Cieľová hodnota glykémie nalačno bola pod 7 mmol/l. Pacient postupne titroval inzulín v odporúčanom režime. Pri prvej kontrole po pridaní bazálneho inzulínu mal dávku 24 jednotiek. Pri tejto dávke inzulínu a pokračujúcej liečbe metformínom 2000 mg + sema-glutid 1 mg sa pacient výrazne zlepšil bez výskytu vedľajších nežiaducich udalostí a hypoglykémií. Pacient pokračuje v uvedenej liečbe a je s ňou veľmi spokojný.

Parametre pred zmenou liečby: výška 183 cm, hmotnosť 122 kg, obvod pása 116 cm, BMI: 36,4 kg/m², TK 130/84 mmHg. Laboratórne parametre: glykémia FPG 12,0 mmol/l a PPG 15,1 mmol/l, HbA1c 10,3 % DCCT, celk. cholesterol 4,2 mmol/l, HDL 1,0 mmol/l, LDL 2,8 mmol/l, TGL 0,8 mmol/l, kys. močová 237 µmol/l, kreatinín 64 µmol/l.

Graf 1: Porovnanie HbA1c pred a po pridaní inzulínu

Parametre po pridaní inzulínu glargín 300 U/ml : výška 183 cm, hmotnosť 123 kg, obvod pása 117 cm, BMI: 36,7 kg/m², TK 128/82 mmHg. Laboratórne parametre: glykémia FPG 6,2 mmol/l a PPG 8,0 mmol/l, HbA1c 7,2 % DCCT, celk. cholesterol 4,0 mmol/l, HDL 1,2 mmol/l, LDL chol. 2,4 mmol/l, TG 1,0 mmol/l, kys. močová 240 µmol/l, kreatinín 65 µmol/l.

 Graf 2: Zmena telesnej hmotnosti pred a po pridaní inzulínu
Tabuľka 1: Porovnanie laboratórnych parametrov pacienta

Záver

Táto liečba splnila moje i pacientove očakávania – došlo k významnému poklesu HbA1c bez významného nárastu telesnej hmotnosti. Pridanie inzulínu glargín 300 U/ml pred spaním je pohodlné. Pacient má možnosť flexibilného podávania inzulínu vzhľadom na časové okno +3/-3 hodiny a inzulín glargín 300 U/ml túto flexibilitu bezpečne umožňuje.
Liečba pacienta je efektívna s jednoduchou aplikáciou a získali sme aktívny prístup pacienta k liečbe.


Literatúra u autora

 
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií