FIXNÁ KOMBINÁCIA INZULÍNU GLARGÍN A GLP-1 ANTAGONISTU LIXISENATIDU iGlarLixi – deintenzifikácia, titrácia a zlepšenie metabolickej kompenzácie pacienta s diabetes mellitus 2. typu

Fixná kombinácia inzulínu glargín

a GLP-1 antagonistu lixisenatidu

iGlarLixi – deintenzifikácia, titrácia a zlepšenie metabolickej

kompenzácie pacienta s diabetes mellitus 2. typu

 

MUDr. Piotr Waszczuk
Diabetologická ambulancia Bratislava

Abstrakt

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je komplexné metabolicko-kardiovaskulárne ochorenie s viacerými patofyziologickými abnormalitami. Inzulínová rezistencia a deštrukcia beta buniek pankreasu predstavuje základný defekt. Hyperglykémia v organizme vzniká ako dôsledok poruchy sekrécie inzulínu v pankrease, zvýšenej lipolýzy v tukovom tkanive, zníženého vychytávania glukózy v svalových bunkách, zvýšenej resorpcii glukózy v obličkách, dysfunkcii na úrovni neurotransmiterov, zvýšenej sekrécii glukagónu v pankrease, zvýšenej produkcii glukózy v pečeni a oslabenému inkretínovému efektu v črevách (obr. 1).

Úvod

Vďaka komplementárnemu pôsobeniu bazálneho inzulínu glargín a agonistu GLP-1 receptorov lixisenatidu ovplyvní iGlarLixi patofyziologické mechanizmy u 7 z 8 orgánových systémov (DeFronzo RA, et al., 2018).

Nové indikačné obmedzenia platné od 1. marca 2023 pre liečbu agonistami GLP-1 receptorov (GLP-1 RA) a fixných kombinácií GLP-1 RA s bazálnymi inzulínom radikálne menia liečbu diabetes mellitus 2. typu na Slovensku. Začatie liečby už nie je podmienené telesnou hmotnosťou vyjadrenou hodnotou BMI, bola tiež zrušená podmienka pokračovania liečby definovaná ako zníženie HbA1c o 0,5 % podľa DCCT v priebehu polročného obdobia od iniciácie liečby. Dlhodobá kompenzácia diabetu reprezentovaná výškou HbA1c > 7 % podľa DCCT je momentálne jediným podmieňujúcim kritériom pre iniciáciu liečby GLP-1.

Liečbu fixnou kombináciou bazálneho inzulínu s agonistami GLP-1 receptorov, napr. inzulín glargín a lixisenatid (iGlarLixi) je možné začať u pacientov s nedostatočne kompenzovaným diabetom 2. typu (HbA1c > 7 %) ktorí sú liečení akoukoľvek kombinovanou liečbou obsahujúcou bazálny inzulín alebo agonistom GLP-1 receptorov.

Anamnéza

62-ročná pacientka s DM 2. typu od roku 2014
Rodinná anamnéza: sestra a brat majú DM 2. typu.
Pracovná anamnéza: pacientka pracovala ako pokladníčka, potom na invalidnom dôchodku pre kardiologické diagnózy
Osobná anamnéza: stav po operácii žlčníka pre litiázu, hypertenzia, ischemická choroba srdca, stabilná angina pectoris, tetrageminicky viazané komorové extrasystoly, sonograficky prítomná steatóza pečene a lipomatóza pankreasu

Komplikácie

2020 – neurologicky – diabetická senzitívna polyneuropatia ľahkého stupňa
2022 – očné pozadie – artériosklerotické zmeny na retine I. stupňa 

Priebeh liečby diabetu

2014 – liečba perorálnymi antidiabetikami – metformín
2020 – pridaná liečba premixovaným inzulínom, postupne titrácia 2 x inzulín lispro 50 MIX
Od roku 2022 je pacientka sledovaná v našej ambulancii.
November 2022 – liečba metformín 3000 mg, inzulín lispro 50 MIX 20 – 0 – 30 j s. c.

Liečba diabetu – zmena liečby a titrácia iGlarLixi v koncentrácii 100 jednotiek/ml + 50 μg/ml s možnosťou maximálnej dávky 40 jednotiek:

 • 11/2022 – metformín 3000 mg, inzulín lispro 30 – 0 – 20 j s. c. EX, iGlarLixi 20 – 0 – 0 – 0 j s. c.
 • 11/2022 – metformín 3000 mg , iGlarLixi 26 – 0 – 0 – 0 j s. c.
 • 11/2022 – metformín 3000 mg , iGlarLixi 32 – 0 – 0 – 0 j s. c.
 • 12/2022 – metformín 3000 mg, iGlarLixi 36 – 0 – 0 – 0 j s. c.
 • 03/2023 – metformín 3000 mg, iGlarLixi 40 – 0 – 0 – 0 j s. c.

Komunikácia s pacientom v čase titrácie: na úvod raz za týždeň, potom po mesiaci.

Kazuistika – zhodnotenie liečby

Ide o 62-ročnú pacientku s vysokým kardiovaskulárnym rizikom, arteriálnou hypertenziou, ischemickou chorobou srdca, stabilnou angínou pectoris, poruchou rytmu, tetrageminicky viazanými komorovým extrasystolami.

Zmena liečby, deintenzifikácia premixovaného inzulínu v dávkovaní dvakrát denne na fixnú kombináciu iGlarLixi je pre pacientku jednoznačne prospešná. Táto zmena viedla tiež k poklesu počtu vpichov z dvoch na jeden, čo pacientka privítala a veľmi si to pochvaľuje. Intenzívna titrácia iGlarLixi (v koncentrácii 100 jednotiek/ml + 50 μg/ml) na maximálnu dennú dávku 40 jednotiek priniesla zníženie celkovej dávky inzulínu o 10 jednotiek. Po 4 mesiacoch liečby sa profit z maximálnej dennej dávky iGlarLixi jednoznačne metabolicky prejavil poklesom telesnej hmotnosti o 2 kg , znížením variability glykémií, poklesom HbA1c o 3,55 % (DCCT). Dochádza ku konzistentnému zlepšeniu lipidových parametrov a priaznivému vplyvu na renálne parametre.

Záver

Využitie maximálnych dávok GLP-1 RA vo fixnej kombinácii s bazálnym inzulínom v podobe iGlarLixi prináša v prospech pacienta s DM 2. typu širokú paletu metabolických účinkov s vplyvom na váhu, glykemickú kompenzáciu, HbA1c a aj na lipidové spektrum. Liečba podľa najnovších odporúčaní ADA a EASD obsahujúca GLP-1 RA prináša pacientom s DM 2. typu okrem ovplyvnenia metabolických parametrov aj jednoznačné kardiovaskulárne benefity.

 

Literatúra
 1. SPC lieku Suliqua (online). Dostupné z: www.sukl.sk
 2. Zoznam kategorizovaných liekov (online). Dostupné z: https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202303
 3. Waszczuk Piotr, GLP 1 kontinuum v liečbe diabetes mellitus 2. typu intenzifikácia a deintenzifikácia. https://lekar.sdia.sk/sdia-lekarske-profesne-zdruzenie-aktuality/376/glp-1-kontinuum-v-liecbe-diabetes-mellitus-2-typu-intenzifikacia-a-deintenzifikacia/
 4. Diabetes Care in the School and Day Care Setting. Diabetes Care. 2013; 36 (Suppl 1): 75-79. https://doi.org/10.2337/dc13-S075
 5. DeFronzo RA, et al. Pathophysiologic approach to therapy in patients with newly diagnosedtype 2 diabetes. Diabetes Care. 2013;36(suppl2):S127-S138.,
 6. American Diabetes Association. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES. 2018. Diabetes Care. 2018;41:S1-S159

 
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií