Intenzifikácia liečby diabetes mellitus 2. typu bazálnym inzulínom glargín 300 U/ml

Intenzifikácia liečby diabetes mellitus 2. typu bazálnym inzulínom glargín 300 U/ml

MUDr. Mária Vargová Interná a diabetologická ambulancia, Prešov

 

 

 

Úvod Diabetes mellitus (DM) 2. typu je heterogénne ochorenie. V patogenéze je viac mechanizmov, ale na vzniku sa predovšetkým podieľa porucha sekrécie inzulínu a zníženie citlivosti na inzulín. Účelom liečby DM je dosiahnutie optimálnej kompenzácie, a preto liečba musí byť aktualizovaná a prispôsobená individuálnym potrebám pacienta. Má byť začatá včas, ešte predtým, ako sa vyskytnú mikrovaskulárne alebo makrovaskulárne komplikácie. Liečbou musíme dosiahnuť cieľové hodnoty HbA1c postupne a opatrne, aby nedošlo k obávaným hypoglykémiám. Na dosiahnutie cieľových hodnôt glykémií je často potrebné začať pri diabetes mellitus 2. typu včas kombinovanú liečbu – pridanie BI k OAD. Kazuistiky Vybrala som skupinu 5 pacientov, ktorí boli liečení perorálnymi antidiabetikami a u ktorých bola pre nedostatočnú metabolickú kompenzáciu potrebná intenzifikácia liečby inzulínom. Zvolila som bazálny analóg inzulínu 2. generácie glargín 300 U/ml, ktorý vďaka svojmu plochejšiemu farmakokinetickému profilu vykazoval v štúdiách menej hypoglykémií v porovnaní s 1. aj 2. generáciou bazálnych analógov, a to už v titračnej fáze.1 Tab. č. 1: Prehľad hodnotenia výsledkov piatich pacientov s DM 2. typu po titračnom nastavení na liečbu inzulínom glargín 300 U/ml Parametre hodnotenia pacientov :
  1. vek pacienta,
  2. rodinná anamnéza,
  3. trvanie diabetes mellitus 2. typu,
  4. komplikácie DM,
  5. liečba DM pred nasadením inzulínu,
  6. hodnoty FPG a HbA1c pred nasadením liečby,
  7. hodnoty FPG a HbA1c v priebehu liečby (najmenej 3 mesiace),
  8. hodnoty FPG a HbA1c (po roku a dlhšie).

Tab. č. 2: Sumár výsledkov kompenzácie HbA1c v sledovanej skupine pacientov

Graf č. 1: Vývoj kompenzácie HbA1c v sledovanej skupine pacientov

Diskusia Inzulínový analóg glargín 300 U/ml máme k dispozícii v SR pre dospelých pacientov s diabetom od februára 2016, teda dostatočnú dobu, aby sme aj my praktici potvrdili svojimi skúsenosťami u našich pacientov jeho výhody oproti NPH a 1. generácii bazálnych analógov – aj v porovnaní so „zlatým štandardom“, glargínom 100 U/ml. Výsledky klinických štúdií u pacientov s DM 2. typu predtým bez inzulínu ukázali podobnú účinnosť na zníženie HbA1c medzi GLA 300 a GLA 100, avšak pri výrazne nižšom riziku hypoglykémií pre GLA 300, hlavne v noci.2 Záver „Zo zlata vznikol diamant“ – zvýšením koncentrácie u bazálneho inzulínového analógu sa zmenili vlastnosti, ktoré sú veľmi vítané – dlhšia doba trvania účinku, flexibilita podávania, netreba sa tak obávať hypoglykémií, hlavne ak pacient začína liečbu inzulínom (keď sa dal konečne presvedčiť) a zaleží nám na jeho prvej dobrej skúsenosti. Literatúra
  1. Rosenstock J.et al Diabetes Care 2018; 41(10): 2147-2154
  2. SPC prípravku Toujeo 10/2020
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií