Jak se správně rozhodnout a jak rozhodnutí uskutečnit

Jak se správně rozhodnout a jak rozhodnutí uskutečnit

 


Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

 

 

Úvod

Různá rozhodnutí děláme mnohokrát za den. Týkají se závažných záležitostí, např. diagnostiky, volby terapie, ale i toho, co si obléknout nebo jak trávit volný čas. Následující přehled nabídne užitečné tipy, jak rozhodování usnadnit.

 

 

 

Rozpoznat rizikovou situaci

Doktor Bláha měl nepříjemný rozhovor s manželem bývalé pacientky. Manžel mluvil útočně a podezíral lékaře, že jeho ženu špatně léčil. Doktor Bláha měl chuť ho odbýt a říci mu, že medicíně nerozumí. Zkušenost ho ale naučila, že první nápad, který dostane ve stresující situaci, bývá špatný. Zvolil proto jinou možnost. Manžela klidně vyslechl a pokusil se mu vysvětlit povahu onemocnění jeho ženy. Nezdálo se, že by ho úplně přesvědčil, ale i tak zvládl situaci relativně dobře.

Sklon jednat automaticky a bezmyšlenkovitě se netýká jen lékařů, ale i pacientů. Obézní pacientka paní R. se léčí pro diabetes. O tom, že má držet dietu, dobře ví. Jenže tu a tam bezděčně zamíří do cukrárny. Že to byla chyba, si uvědomí až dodatečně.

 

Vnímat souvislosti a příčiny problému

Např. doktor Bláha ve výše uvedeném příkladu pochopil, v jakém emočním rozpoložení se nachází manžel bývalé pacientky. To mu pomohlo přiměřeně reagovat. V tomto stadiu řešení problémů existuje dvojí nebezpečí. To první spočívá v nedostatku informací, druhé v jejich nadbytku. Přemíra informací někdy vede až k „informační paralýze“. Místo shromažďování nadbytečných informací je třeba se soustředit na ty nejpodstatnější. Je správné brát v úvahu nejen zevní okolnosti, ale i vlastní stav. Řešení problémů neusnadňují silné emoce, bažení (craving), únava, spánková deprivace, dehydratace apod. Pro zajímavost dodáváme, že schopnost rozhodování zhoršuje i míra znečištění vnitřního prostředí budov (Torres et al. 2022).

 

Uvědomit si, jaké možnosti nabízí daná situace a jaké jsou jejich následky

Jestliže má jedinec k dispozici dostatek času a jedná se o závažnou záležitost, může si výčet možností zapsat. K jejich následkům pak lze přiřadit číselnou hodnotu např. od minus tří (nejhorší) do plus tří (nejlepší). V běžném životě obvykle volíme mezi dvěma nebo třemi možnostmi a jde to jednodušeji (viz dále uvedená technika „Semafor“).

 

Vybrat nejlepší možnost

Zde můžeme vycházet z vlastních zkušeností nebo zkušeností jiných lidí. V této souvislosti stojí za zmínku pojem „intuice“. Nemusí se jednat o nic nadpřirozeného. Nevědomou část psychiky lze přirovnat k velké knihovně a vědomou mysl k několika knihám, které si čtenář vypůjčil. Varování, že něco není s určitým řešením v pořádku, může vycházet z minulých zkušeností uložených v nevědomé části psychiky. Intuici bychom neměli podceňovat, ale ani přeceňovat. Nechuť k určitému dobrému řešení může být dána i tím, že je nepříjemné.

 

Vybranou možnost uskutečnit

Řada lidí dobře ví, jak postupovat, ale nedělají to. V této souvislosti se někdy mluví o prokrastinaci. To je výrazný a dlouho trvající sklon odkládat plnění nutných povinností. Příčin může být řada:

 • Jedinec nemá chuť podstupovat námahu nebo obtíže spojené s určitou aktivitou.
 • Nedostatečné sebevědomí a depresivní nálada.
 • Strach ze selhání.
 • Chronická únava.
 • Nabízí se jiná, příjemnější aktivita.

 

Zvládání prokrastinace

Při prokrastinaci se uplatňují negativní emoce. Proto je i zde možné použít postupy, které se používají k mírnění silných emocí, bažení a stresu (Nešpor, 2013, 2016). Mezi užitečné postupy patří např.:

 • Do splnění rozhodnutí se rychle a energicky pustit a neposkytovat negativním emocím čas, aby zesílily. Zajímavou možnosti je japonská metoda „Ukázat a nazvat“. Při ní ukazuje jedinec prostředníkem a ukazovákem příslušným směrem, řekne si, co udělat, a hned to udělá. Např. jedna vysokoškolsky vzdělaná žena chtěla po večeři odejít z kuchyně, místo toho ale ukázala na kuchyňskou linku, řekla si „nádobí“ a šla ho umýt.


Obrázek č. 1
: Ukázat a nazvat

*Zdroj. MUDr. Karel Nešpor. CSc.

 

 • Umět si rozvrhnout čas. Náročnější úkoly plnit v době, kdy má jedinec dostatek energie, např. na začátku pracovní doby.
 • Připomenout si negativní následky zanedbání něčeho důležitého a výhody správného jednání.
 • Slíbit si za splnění správného a nepříjemného rozhodnutí drobnou odměnu nebo potěšení.
 • Uklidnit se, např. fyzickou aktivitou, relaxační technikou (nahrávky volně na webu drnespor.eu), přátelským rozhovorem apod.
 • Připomenout si minulé úspěchy a to, jak jedinec nebo někdo z jeho okolí zvládal podobné situace.
 • Náročné úkoly rozdělit do relativně snadných dílčích kroků.

 

Vyhodnocení

Při implementaci zvoleného rozhodnutí a zejména po něm je vhodné vyhodnotit, nakolik byla zvolená možnost opravdu ta nejlepší.

 

„Semafor“ jako podstatné zjednodušení rozhodovacího procesu

V každodenním životě se často rozhodujeme v časové tísni a za podmínek, které nejsou ideální. Zvláště pro tyto situace je vhodná technika „Semafor“. Její velkou výhodou je skutečnost, že fungování semaforu máme hluboce vštípené v paměti. Proto si ho dokážeme snadno vybavit i při stresu.

 

Červené světlo: Jedinec si představí červené světlo semaforu a zastaví automatické, primitivní jednání. Kdyby si výše zmíněná pacientka paní R. vybavila červené světlo před tím, než vešla do cukrárny, dost možná by šla raději domů. Podle našich zkušeností už i jen rozsvícení červeného světla často vede k tomu, že se jedinec v rizikové situaci lépe ovládne.

 

Žluté světlo: Dotyčný si představí žluté světlo a uvědomí si různé možnosti, které nabízí daná situace. Bere přitom
v
úvahu i jejich dlouhodobé následky. Vybrat nejvýhodnější možnost je snazší, když se před tím dotyčný uklidnil např. břišním dýcháním s prodlouženým výdechem, bezpečnou fyzickou aktivitou (např. vyjít jedno či dvě patra do schodů) nebo relaxační technikou.

 

Zelené světlo: To znamená vybranou možnost uskutečnit a zpětně vyhodnotit, nakolik se osvědčila. To usnadní rozhodování v podobných situacích v budoucnu.

Jak by mohl fungovat semafor u paní R. léčené pro diabetes

Červená: Uvědomit si rizikovou situaci

 

Žlutá: Uvažovat o různých možnostech a jejich následcích

1. Jít do cukrárny by znamenalo zhoršení zdravotního stavu a špatný pocit.
2. Je z práce unavená, mohla by jít domů a odpočinout si.

3. Pustit si hudbu z mobilu.

4. Jít nakupovat.

5. Paní R. si vybrala druhou možnost

 

Zelená: Paní R. šla domů, odpočinula si a se svým rozhodnutím byla spokojená. Navíc si předsevzala, že kolem cukrárny, kterou často navštěvovala, nebude raději ani chodit.

 

Závěr

Nezdá se, že by medicíně v dohledné době za lékaře rozhodovala umělá inteligence (Haq et al., 2022). Schopnost správně se rozhodovat má proto pro práci lékařů i jejich osobní život zásadní význam.

 

Literatura

 1. Nešpor K. Sebeovládání. Praha: Portál 2013; 144.
 2. Nešpor K. Kudy do pohody. Praha, Portál 2016; 168.
 3. Haq IU, Chhatwal K, Sanaka K et al. Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine: Current Insights and Future Prospects. Vasc Health Risk Manag. 2022; 18:517-528.
 4. Torres G, Mourad M, Leheste JR. Indoor Air Pollution and Decision-Making Behavior: An Interdisciplinary Review. Cureus. 2022; 14(6):e26247.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií