Jednoducho a bezpečne

Jednoducho a bezpečne

   

MUDr. Babišová Katarína Diabetologická ambulancia, Poltár

Abstrakt Kazuistika popisuje 55-ročného pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu liečeného dlhé roky PAD a inzulínom. Pacient nespolupracoval a odmietal inzulinoterapiu, vynechával aplikácie inzulínu. Prevedením pacienta na fixnú kombináciu iGlarLixi (glargín 100 U/ml a lixisenatid) sa podarilo v pacientovi vzbudiť dôveru v jednoduchosť, bezpečnosť a účinnosť liečby – aplikácia 1 x denne, a tak docieliť uspokojivú metabolickú kompenzáciu bez hypoglykémie.   Úvod Fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje jednoduchú a účinnú intenzifikáciu liečby pacientov s DM 2. typu v jednej dennej dávke. Bazálny inzulín zabezpečí kontrolu glykémie nalačno a GLP-1 agonista kontrolu glykémie po jedle. Fixná kombinácia iGlarLixi kombinuje dve rôzne látky znižujúce hladinu glukózy s komplementárnym mechanizmom účinku. Vďaka jednoduchosti môže zlepšiť adherenciu pacienta k liečbe. Pri tomto spôsobe terapie je možné dodržať zásadu individualizácie liečby, nakoľko tento prípravok je dostupný v dvoch rôznych pomeroch účinných látok. Obidve kombinácie obsahujú inzulín glargín v koncentrácii 100 U v jednom mililitri. Líšia sa však zastúpením lixisenatidu, ten je obsiahnutý v koncentrácii 50 µg v 1 ml (pomer glargínu k lixisenatidu 2 : 1), alebo 33 µg v 1 ml (pomer glargínu k lixisenatidu 3 : 1)¹.   Kazuistika Pacient narodený v roku 1965, lieči sa na diabetes mellitus 2. typu od roku 2013. Ochorenie bolo diagnostikované pri preventívnej prehliadke pri zmene zamestnania u praktického lekára pre dospelých. Bol odoslaný do diabetologickej ambulancie.   Osobná anamnéza pacienta Hyperlipoproteinémia – liečená atorvastatínom 20 mg večer, hypertenzia – liečená perindoprilom 4 mg. Začali sme liečbu metformínom v dávke 3 x 850 mg, odporučili sme zmenu stravovacích návykov, pohybový režim. Diétne opatrenia pacient pri edukácii hneď odmietal, nakoľko by to zaťažilo rodinný rozpočet a stravovanie vo fabrike je zabezpečované štandardne a nemôže si vyberať. Vstupné hodnoty pri začatí liečby: HbA1c 9,3 % DCCT, BMI 32,9 kg/m², FPG 9,1 mmol/l, PPG 14,7 mmol/l, celkový cholesterol 5,76 mmol/l, HDL 1,53 mmol/l, LDL 4, 85 mmol/l, TG 1,62 mmol/l, C-peptid 1,32 nmol/l. Spočiatku pacient liečbu toleroval a kontrolované parametre vykazovali mierne zlepšenie. HbA1c pokles na 8,7%, SM – FPG pod 8 mmol/l, PPG medzi 10 – 12 mmol/l. Liečbu sme upravili na 2 x denne a pridali DPP-4 inhibítor sitagliptín do fixnej kombinácie s metformínom (sitagliptín/metformín 50/1000 mg). V roku 2015 došlo k zhoršeniu metabolickej kompenzácie, a tak sme pridali do liečby bazálny inzulín, glargín 100 U/ml 20 j. večer. Opakovane sme pacienta poučili o diétnych opatreniach a možných rizikách vzniku chronických komplikácií pri tomto type ochorenia. FPG a PPG pri SM pacienta vykazovalo zvyšujúcu sa tendenciu. Hmotnosť 101 kg, výška 180 cm, BM I 29,3 kg/m², FPG 10,8 mmol/l, PPG 8,0 mmol/l, HbA1c 9,4 %, TG 2,0 mmol/l, HDL 1,12 mmol/l, LDL 3,4 mmol/l. Počas 2 mesiacov sme spolu s pacientom vytitrovali dávku bazálneho inzulínu glargínu 100 U/ml na 40 j. večer. V roku 2016 bol jeho glykemický profil FPG od 5,9 do 7,6 mmol/l, PPG od 7,8 do 9,4 mmol/l a kontrolné HbA1c 8,1 % DCCT. Neudával hypoglykémie a okrem mierneho prírastku na hmotnosti 102,7 kg (+ 1,7 kg) sa cítil dobre. K zhoršeniu zdravotného stavu prišlo pre porušovanie diétnych a liečebných opatrení. V roku 2018 sa mu narodila prvá vnučka a začal „dojedať dojčenské jedlo“ a v priebehu roka aj sladkosti a ovocie. Sporadicky sa staral o vnučku a začal mať obavu z hypoglykémie pri aplikácii inzulínu. Keď sa staral o vnučku, často si neaplikoval inzulín. Priznal sa, že to bolo aj dvakrát do týždňa. HbA1c 10,5 %, BMI 31,5 kg/m², FPG 11,7 mmol/l, PPG 15,9 mmol/l, celkový cholesterol 5,51 mmo/l, HDL 1,81 mmol/l, LDL 5,03 mmol/l, TG 3,11 mmol/l. Opakovanou edukáciou – chronické i akútne komplikácie diabetu, stravovanie, fyzická aktivita, aplikácia inzulínu – sme docielili pacientov prísľub na aplikáciu inzulínu ráno v našej ambulancii a možnosť telefonickej konzultácie v priebehu dňa. Zmenili sme inzulín glargín 100 U/ml za glargín 300 U/ml v rovnakej dávke 40 j. Dávku sme vytitrovali v priebehu mesiaca na hodnotu 46 j. V tomto režime sme boli s pacientom do roku 2019. Kontrolné biochemické parametre: FPG 8,7 – 9,8 – 7,4 – 7,8 mmol/l, PPG 9,8 – 8,4 – 13,7 – 12,6 – 7,9 mmol/l, HbA1c 8,9 % DCCT, cholesterol celk. 4,8 mmol/l, HDL 0,74 mmol/l, LDL 2,4 mmol/l, TG 2,1 mmol/l, hmotnosť 102,5 kg, TK 135/80 mmHg. V roku 2020 sme navrhli pacientovi zmenu inzulínoterapie, navrhovali sme pridať prandiálny inzulín k hlavnému jedlu. Podľa jeho denného režimu by táto dávka pripadala na aplikáciu inzulínu k obedu. Pacient súhlasil, že to vyskúša počas 1 mesiaca. Inzulín glulizín v dávke 6 j. si bude aplikovať tesne pred začatím obedovania. Tento režim však pacientovi nevyhovoval. Ďalším prehodnotením liečby a ochoty-neochoty pacienta spolupracovať sme dospeli k záveru, že PPG sa výrazne podieľa na jeho zvyšujúcom sa HbA1c a nedosahovaní metabolickej kompenzácie. Liečbu sme zmenili na fixnú kombináciu iGlarLixi v dávke 30 j. pred obedom, sitagliptín/metformín 50/1000 mg sme vynechali a nahradili metformínom v dávke 2 x 1000 mg. Vysvetlili sme pacientovi nutnosť titrovať nový inzulín. Počiatočná dávka 30 j. sa počas mesiaca navýšila na 42 j. Našou snahou bolo počas mesiaca dosiahnuť FPG medzi 6 – 7 mmol/l a PPG pod 8 mmol/l. Nechceli sme u pacienta navodiť hypoglykémiu, ktorej sa stále obával. Pacient v počiatočnej fáze liečby pociťoval nechutenstvo a mal pocit sýtosti. Následnou titráciou na hodnotu 46 j. sme dosiahli metabolickú kompenzáciu. Kontrola po 6 mesiacoch liečby: HbA1c 7,5 % DCCT, glykémia nalačno 5,9 – 7,2 mmol/l, glykémie v priebehu dňa 6,8 – 8,4 mmol/l, hmotnosť 93 kg (- 9,5 kg).     V roku 2021 si pacient aplikoval dávku iGlarLixi 52 j. Jeho HbA1c poklesol na hodnotu 7,3 % DCCT. Pri vyšetrení pacient udával, že sa mu konečne podarilo schudnúť, cíti sa lepšie, nebojí sa hypoglykémie.   Záver V tejto kazuistike sa podarilo jednoducho, účinne a bezpečne dosiahnuť metabolickú kompenzáciu pacienta s diabetes mellitus 2. typu, zlepšiť compliance pacienta s liečbou a dosiahnuť tak spokojnosť na strane pacienta aj lekára.   Literatúra
  1. Szabó M. Fixní kombinace glargin/lixisenatid v léčbě diabetu 2. typu. Remedia 2018; 5: 441-442.
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií