Kazuistika 75-ročnej polymorbídnej vysoko rizikovej ženy s diabetom 2. typu, u ktorej sa úpravou liečby za použitia fixnej kombinácie IGlarLixi racionalizovala a zlepšila kompenzácia diabetu

Kazuistika 75-ročnej polymorbídnej vysoko rizikovej ženy

s diabetom 2. typu, u ktorej sa úpravou liečby za použitia

fixnej kombinácie IGlarLixi racionalizovala a zlepšila

kompenzácia diabetu

 MUDr. Katarína Porubská
Diabetologická ambulancia Nitra 

Úvod

Touto kazuistikou prezentujem priebeh pred a počas zmeny liečby u pacientky, ktorú sme nemali možnosť sledovať v našom ambulantnom dispenzári dlhodobo, ale ktorá sa u nás objavila raz v auguste 2022 na invalidnom vozíku. Počas jej ďalších návštev ju zastupovala opatrovateľka (rehoľná sestra zo zariadenia sociálnej starostlivosti, kam sa pacientka z rodinných dôvodov presťahovala) pre bolesti periférneho artériového obliterujúceho ochorenia dolných končatín (PAOO DK) a otvorenej rane na pravej dolnej končatine. Disponovali sme neúplnou zdravotnou dokumentáciou, ale napriek tomu sa nám podarilo zlepšiť parametre metabolickej kompenzácie.

Anamnéza

Pacientka narodená v roku 1948, liečená na diabetes mellitus 2. typu od roku 2000. Z dostupnej dokumentácie som sa dozvedela, že je liečená na ischemickú chorobu srdca, artériovú hypertenziu, dyslipidémiu, obličkové ochorenie vo funkčnej skupine K DIGO G3aA1 na podklade vaskulárnej nefrosklerózy a diabetickej nefropatie. Sledovaná a liečená pre hypotyreózu, stp. hysterektómia a bilat. adnexotómii, stp. cholecystectomia, stp. traume popálením ante annos.

Trpela viac rokov pre bolesti dolnej končatiny na podklade neuroischemickej etiológie a prešla cievno-rekonštrukčnými výkonmi v roku 2022 (stp. implantácii bypassu ľavej dolnej končatiny cum VSM autolog. 5/2022; stp. PTA dist. anastomózy F-Fib. short bypassu  l. sin. 6/2022).

Pacientka bola alergická na penicilín a ACE-inhibítory, nikdy nefajčila.

Rokmi jej do kolónky lieková anamnéza pribúdali lieky a v čase, keď k nám prišla, jej polypragmázia sa rozrástla na 23 tabletiek denne a 1 až 2 vpichy  bazálneho humánneho inzulínu.

Z antidiabetických liečiv prešla rôznymi kombináciami, aktuálne pred zmenou liečby užívala gliklazid 30 mg v dávke 2 – 1 – 1 a metformín 1000 mg 1 – 1 – 1. Predošlý diabetológ sa dohodol so sestričkou v Dome opatrovateľskej služby, že jej budú podľa glykémií podávať bazálny inzulín 10 – 0 – 10 j.  s. c.

Ostatná medikácia: sulodexid 2 x 1, kyselina acetylsalicylová 100 mg, klopidogrel 75 mg, naftiddrofuryl 3 x 1, furosemid 40 mg, L-thyroxin 75 mg, amlodipin 2,5 mg, metoprolol 25 mg, gastrorezistentné tabletky lipázy 2 x 1, denne analgetiká, najčastejšie metamizol 3 x 1.

Priznám sa, práve táto polypragmázia bola dôvodom, prečo som sa rozhodla racionalizovať diabetologickú liečbu u pacientky. Medikamentóznu liečbu PAOO som nijako nemohla meniť.

Výsledky vyšetrení

Zo správy z mája 2022 sa  glykémie nalačno pohybovali od 8,5 do 12,4 mmol/l; Kreatinín od 83 do 88 umol/l; eGFR-CKD-EPI bolo 0,96 ml/s/1,73 m2; hepatálne transaminázy boli v norme; mineralogram bez dysbalancie. V krvnom obraze pretrvávala mierna leukocytóza a ľahká anémia.

Dohľadávala som hodnotu glykozylovaného hemoglobínu, najrecentnejší údaj HbA1C bol 7,2 % DCCT. Napriek tomu, že som nemala žiadny dostupný údaj o C-peptide a v momente, keď som sa pre zmenu liečby rozhodovala, nemala som možnosť zmerať pacientke hladinu C-peptidu, vymenila som humánny bazálny inzulín za fixnú kombináciu IGlarLixi  100 j/ml + 50 ug/ml v počiatočnej dávke 16 j.  s. c., o ktorej je známe, že jej účinok nezávisí od hladiny C-peptidu. Nižšiu dávku 16 j.  s. c. som zvolila zámerne, aby som predišla prípadným hypoglykémiám.

Zmena liečby

Z fyzikálnych parametrov som mala údaje o váhe 77 kg a výške 157 cm, aktuálne pacientkino BMI bolo 31,2 kg/m2; hodnoty TK boli optimálne – od 110/70 mmHg až po 135/75 mmHg.

Metformín som znížila na 2 x 1000 mg a gliklazid som vymenila za glimepirid 1 x 3 mg. Fixná kombinácia IGlarLixi bola od začiatku pacientke podávaná ráno, pretože večer už nezvykla jesť a v  selfmonitoringu dominovali najvyššie hodnoty postprandiálnych glykémií v priebehu dopoludnia.

Po dvoch mesiacoch takto vedenej liečby nás pri kontrolnom odbere krvi prekvapila hypoglykémia nalačno 2,95 mmol/l, pričom ostatné parametre boli stabilné, hodnota HbA1C klesla na 6,2 % DCCT.

Rehoľná sestrička nehlásila žiadne príznaky hypoglykémií, tak sme ju ešte raz poučili, aby cielene pacientku sledovali a vedeli správne riešiť prípadnú hypoglykémiu.

Liečbu sme ešte dotitrovali tak, že IGlarLixi bol podávaný v dávke 13 j. s. c. ráno, glimepirid znížený na 2 mg ráno a metformín 2 x 850 mg. O ďalšie dva mesiace sa metabolická kompenzácia stabilizovala, v glykemických profiloch sa už hypoglykémie neobjavovali, takisto ani postprandiálne výstupy nad 9 mmol/l. Pacientka tolerovala nový kombinovaný liek IGlarLixi úplne bez ťažkostí.

Záver

Viem, že toto nie je štandardný diagnosticko-terapeutický postup. Niekedy v ambulanciách takzvane varíme z vody, keď nás limituje okrem času aj nedostatok informácií, sociálne ťažkosti pacienta a motivuje nás túžba pacientovi čo najviac zlepšiť liečbu.

Použitie fixnej kombinácie IGlarLixi a aspoň malé zníženie počtu tabletiek pri dosiahnutí lepších cieľov glykemickej kompenzácie sa ukázalo u našej pacientky ako veľmi správne riešenie.

Literatúra u autorky

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

 

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

 

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií