Kto profituje z liečby PCSK9 inhibítorom?

 Kto profituje z liečby PCSK9 inhibítorom?

 

 MUDr. Ľuboš Roháč
Kardiologická ambulancia Kardiocentra Nitra 

Úvod

Kardiovaskulárne ochorenia (KV) sú každoročne zodpovedné za vyše 7 miliónov úmrtí. Pacient si vyžaduje takú liečbu, aké má kardiovaskulárne riziko. Je všeobecne známe, že pri LDL-C platí pravidlo „Čím nižšie, tým lepšie“. Každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie štatisticky k 20 % poklesu KV mortality a morbidity. U pacientov s veľmi vysokým rizikom by mali byť cieľové hodnoty LDL-C pod 1,4 mmol/l. Pri recidíve kardiovaskulárnej príhody do 2 rokov by mali byť cieľové hodnoty LDL-C pod 1,0 mmol/l.

Kazuistika

Ide o 65-ročného pacienta s pozitívnou rodinnou anamnézou na KV ochorenia, otec zomrel na infarkt myokardu ako 62-ročný. Na vysoký tlak krvi sa začal liečiť ako 55-ročný, bral perindopril 5 mg tbl. raz denne ráno. Od svojich 25 rokov denne vyfajčil 10 – 15 cigariet. Pacient bol prijatý do Kardiocentra Nitra cestou RLP s 10-hodinovou anamnézou stenokardií a sťaženého dýchania, stav uzatvorený ako AKS – STEMI v oblasti prednej steny. Posádkou RLP podaná kyselina acetylsalicylová 200 mg tbl + prasugrel 60 mg tbl. + 8.000 j. heparinu iv. Vzhľadom na celkový stav a EKG zmeny realizované urgentné koronarografické vyšetrenie s nálezom akútneho úzaveru RIA – ošetrenej s implantácia 1 x DES.

Obr. 1: EKG po AKS

                                                              

 Obr. 2.: ECHO po AKS

Echokardiograficky verifikovaná dilatovaná dysfunkčná ľavá komora, s redukovanou systolickou funkciou, EF ĽK cca 40 %, s hypokinézou distálnej polovice prednej steny.

Úvodné lipidové spektrum u pacienta v 1/2021 bolo takéto: cholesterol: 8,18 mmol/l, HDL: 1,18 mmol/l, LD: 5,96 mmol/l, S_TGL: 2,2 mmol/l, pri výške 185 cm a váhe: 98 kg s BMI: 28,6 m2/kg. Začatá liečba po AKS, pacient užíval duálnu antiagregačnú liečbu (kyselina acetylsalicylová 100 mg raz denne + prasugrel 10 mg tbl. raz denne), betablokátor (bisoprolol 5 mg tbl. raz denne), ACE-I (perindopril 5 mg tbl. raz denne), statín (atorvastatín 80 mg tbl. raz denne). Pretože pacient po troch mesiacoch nedosahoval cieľové hodnoty LDL, do liečby pridaný ezetimib v dávke 10 mg tbl. raz denne. Po šiestich mesiacoch sme požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady liečby PCSK9 inhibítorom (alirokumab – 150 mg sol. inj. – dvakrát mesačne). Liečba bola dobre tolerovaná, pacient postupne dosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. V 10/2022 poisťovňa schválila dávku alirokumabu 300 mg sol. inj. raz mesačne.

Tab. 1: Lipidogram pacienta na liečbe PCSK9 inhibítorom alirokumabom (hodnoty v mmol/l)


Záver

Pacienti po prekonanom infarkte myokardu majú vyššie riziko vzniku rekurentnej príhody. Vysoký LDL-C je vedúcim faktorom pri vývoji aterosklerózy. Zníženie hladiny LDL-C vedie k redukcii rizika vzniku KV príhody. Statíny sú zlatým štandardom liečby. I napriek hypolipidemickej liečbe mnohí pacienti nedosahujú cieľové hodnoty a pretrváva u nich reziduálne riziko. Títo pacienti sú vhodní na liečbu PCSK9 inhibítormi.

Literatúra u autora

 
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií