Nebojme sa titrácie

Nebojme sa titrácie

 

 

MUDr. Viktor Hundža Diabetologická ambulancia, Poliklinika Corrib, Poprad

Abstrakt Táto kazuistika sa zameriava na kompenzáciu pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu, ktorý bol liečený kombináciou PAD + bazálny analóg prvej generácie. Pacient sa obával navyšovania dávky inzulínu z dôvodu hypoglykémie. Pacientovi sme zmenili terapiu na bazálny analóg druhej generácie a po edukácii si uvedomil, že takéto obavy nie sú opodstatnené. Správna titrácia bazálneho analógu s nízkym rizikom hypoglykémie potom vedie k dlhodobo výbornej kompenzácii DM bez nutnosti ďalšej intenzifikácie.

Úvod Bazálne analógy druhej generácie sú inzulíny so zníženým rizikom vzniku hypoglykémie oproti humánnym NPH inzulínom či bazálnym analógom prvej generácie. Tieto výsledky sú podporené viacerými štúdiami. V metaanalýze štúdií EDITION 1,2,3 došlo pri glargíne 300 U/ml oproti glargínu 100 U/ml k redukcii hypoglykémií v noci potvrdených (≤3.9 mmol/l) o 31 % a kedykoľvek počas dňa o 14 %, pri porovnateľnej úrovni kompenzácie HbA1c.1 Ešte lepšie výsledky potvrdila aj nedávno publikovaná štúdia TOPAZ z reálnej praxe, kde po použití glargínu 300 U/ml oproti iným bazálnym inzulínom u nekompenzovaného pacienta došlo k zlepšeniu HbA1c, 49 % redukcii hypoglykémií a pacienti boli bez prírastku na hmotnosti.2 Bazálne analógy druhej generácie teda menia stratégiu liečby z dôvodu možností up-titrácie inzulínu do cieľovej dávky bez významného zvýšenia rizika nočnej hypoglykémie.   Kazuistika 62-ročný pacient s DM 2. typu od roku 2014 bol približne 5 rokov – t. j. do r. 2019 liečený pomocou PAD. Hodnoty HbA1c mal opakovane medzi 6 – 7 % podľa DCCT. Od roku 2019 sa však pre zdravotné ťažkosti (bolesti kĺbov) takmer úplne prestal pohybovať, začal priberať. Ranné glykémie nalačno boli v rozmedzí 8 – 12 mmol/l, bez efektu pri navyšovaní PAD. Pacient bol edukovaný o potrebe doplniť do terapie bazálny analóg. Pacient mal od úvodu do terapie strach z inzulínu a bál sa hypoglykémií. V 8/2019 mal pacient 175 cm, 98 kg, BMI 32 kg/m², HbA1c bol 7,9 % podľa DCCT. K terapii metformín + DPP-4 + gliklazid MR bol pridaný inzulín glargín 100 U/ml v úvodnej dávke 10 j.. Zo začiatku boli ranné glykémie uspokojivé, ale nedarilo sa vytitrovať dávku inzulínu do cieľovej rannej glykémie. U pacienta boli opakované ranné glykémie medzi 7 – 9 mmol/l. Postupne sme navyšovali dávku inzulínu do hodnoty 22 j.. Pri kontrole v 2/2020 sme pre pretrvávajúce hyperglykémie a neuspokojivú kompenzáciu pacienta podrobne edukovali o aplikácii inzulínu. Pacient priznal, že aplikuje polovičné dávky inzulínoterapie, ako mu bolo ordinované, zo strachu z hypoglykémie. Pacienta sme reedukovali o nutnosti liečby z dôvodu rizika rozvoja chronických komplikácií DM. Z dôvodu redukovaného rizika vzniku hypoglykémií sme zmenili terapiu na glargín 300 U/ml. Pacientovi sme vysvetlili prínos bazálneho analógu druhej generácie. Potom sme mohli pokračovať s titráciou dávky podľa potreby. Inzulín glargín 300 U/ml nám umožnil navýšiť dávky inzulínu do cieľovej hodnoty 32 j., pri rannej glykémii nalačno medzi 5 – 7 mmol/l, bez hypoglykémií. Pri ďalších kontrolách v 5/2020 a 8/2020 HbA1c postupne klesol na 6,9 % podľa DCCT. U pacienta sme vytitrovali dávku bazálneho analógu prakticky o 300 % oproti úvodnej dávke. Dosiahli sme veľmi dobrú kompenzáciu bez zachytenia hypoglykémií.   Záver Titrácia inzulínu, či už prandiálneho alebo bazálneho je bežná prax v našich ambulanciách. Pri určitej dávke inzulínu je však na strane pacienta často znížená compliance zo strachu z hypoglykémií a lekárovi sa ťažko vysvetľuje prínos dobrej kompenzácie DM. Príchod bazálnych analógov druhej generácie, v našej kazuistike konkrétne glargínu 300 U/ml nám túto prácu uľahčil a po kvalitnej edukácii pacienta je strach z hypoglykémií prakticky zbytočný. Prechod na bazálne analógy 2. generácie u pacientov podľa skúseností z praxe, ale aj z klinických štúdií vedie k poklesu HbA1c bez podstatného prírastku na hmotnosti pacienta.   Literatúra
  1. Ritzel R et al. Patient-level meta-analysis of the EDITION 1, 2 and 3 studies: glycaemic control and hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml versus glargine 100 U/ml in people with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2015 Sep;17(9):859-67. doi: 10.1111/dom.12485.
  2. Prázný M et al. Insulin Glargine 300 Units/ml Effectiveness in Patients withT2DM Uncontrolled by Basal Insulin in Real-Life Settings in the Czech Republic. Journal of Diabetes Mellitus, 2020;10(3):109-123. https://www.scirp.org/journal/jdm.
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií