Odborná kazuistika – Dnes už ani obuvník nemusí nosiť staré topánky

Odborná kazuistika


Dnes už ani obuvník nemusí nosiť staré topánky

 

 

MUDr. Juraj Vlnieška
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Senec

 

Úvod

Diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, na ktorom sa podieľajú viaceré patofyziologické mechanizmy. Z portfólia antidiabetík z nich najväčší počet dokáže ovplyvniť skupina agonistov GLP-1 receptorov. Odporúča sa ako včasná liečba, no svoj potenciál má aj u pacientov s dlhšou anamnézou ochorenia, ktorí majú v liečbe bazálny inzulín. Podľa súčasných poznatkov aj indikačných obmedzení môže aj táto skupina pacientov profitovať z kombinovanej liečby agonistu GLP-1 receptorov a bazálneho analógu inzulínu, a to dokonca v jednom prípravku. Fixná kombinácia iGlarLixi je kombináciou lixisenatidu a rokmi overeného glargínu 100 U/ml. Je dostupná v predplnených perách Solostar v dvoch koncentráciách (podľa obsahu lixisenatidu 33 µg alebo 50 µg), čo umožňuje ľahšie vyhovieť potrebám konkrétneho pacienta.

 

Kazuistika

70-ročný pacient bol v diabetologickej ambulancii sledovaný od roku 1999. Odoslal ho obvodný lekár pre novozistený diabetes mellitus 2. typu. Pacienta k lekárovi priviedlo časté močenie, pocit sucha v ústach. Vzhľadom na výšku 162 cm a hmotnosť 85 kg bolo BMI 32 kg/m², teda v pásme obezity. Glykémia nalačno bola 10,85 mmol/l, vyšetrenie glykozylovaného hemoglobínu v tej dobe nepatrilo k bežnému štandardu (pre zaujímavosť: napriek výsledkom štúdie DCCT bol až v roku 2004 deklarovaný primárny analyt – terminálny hexapeptid hemoglobínu A s viazanou glukózou, čo umožnilo jednotné vyhodnocovanie a po ňom možné porovnávanie výsledkov).

Rodinná anamnéza: matka mala diabetes mellitus na inzulíne, otec zomrel na cievnu mozgovú príhodu, súrodenci zdraví.
Osobná anamnéza: pacient sa liečil na artériovú hypertenziu od roku 1998, trpí skoliózou chrbtice, stav po APE, TE
Sociálna anamnéza: obuvník, ženatý, dve deti
Lieková anamnéza: enalapril

 

História liečby

Najprv bol pacient liečený diabetickou diétou, od roku 2003 mu bol do liečby pridaný metformín. Hodnoty glykozylovaného hemoglobínu tohto obdobia sa pohybovali od 7 do 8,5 % (DCCT), bola titrovaná dávka metformínu. Pre hypercholesterolémiu bol do liečby pridaný lovastatín. Prechodne bol liečený metformínom v kombinácii s rosiglitazónom, ten bol v roku 2008 vymenený za glimepirid. Od roku 2012 sme pridali do trojkombinácie sitagliptín. V roku 2016 boli hodnoty glykozylovaného hemoglobínu opäť neuspokojivé, pacient však s inzulínom nesúhlasil. Zmenu liečby prijal až tesne pred Vianocami, takže od roku 2017 pokračoval v liečbe metformínom, glimepiridom, glargínom 300 U/ml, atorvastatínom a ezetimibom. Zaujímavosťou je, že do začatia liečby inzulínom sa hmotnosť pacienta menila len minimálne, pohybovala sa medzi 82 – 85 kg, no po nasadení inzulínu sa hmotnosť navýšila o 10 kg. V rámci skríningu mikrovaskulárnych komplikácií bola pacientovi zistená neproliferatívna retinopatia oboch očí.

Ambulantná kontrola pred poslednou zmenou liečby (03/2021).

Subjektívne pacient udával, že je unavený, chudnúť sa mu nedarí, dokonca opäť mierne pribral.

Aktuálna liečba

metformín 1 000 mg: 1 – 1– 1, glimepirid 3 mg tbl.: 1,5 – 0 – 0,5, glargín 300 U/ml: 50 – 0 – 0 j. s. c., atorvastatín 80 mg: 0 – 0 –1, ezetimib 10 mg tbl.: 0 – 0 – 1

Parametre

Výška: 160 cm, hmotnosť: 93 kg, BMI 36 kg/m², TK 140/86 mm Hg, P: 76/min.

GP v rozpätí: 4,7 – 14,2

Glukóza: 7,54 mmol/l, HbA1c 9,03 % (DCCT), cholesterol: 5,22 mmol/l, HDL-cholesterol: 0,95 mmol/l, LDL-cholesterol: 3,22 mmol/l, triacylglyceroly: 2,3 mmol/l, eGF(MDRD): 1,60 ml/s, urea: 8,01 mmol/l, kreatinín: 62,8 mmol/l, kyselina močová: 351 µmol/l, bilirubín celkový: 6,6 µmol/l, AST: 0,27 µkat/l, ALT 0,38 µkat/l, GMT: 0,61 µkat/l, ALP 1,21 µkat/l.

Vzhľadom na narastajúcu hmotnosť a problém s postprandiálnymi vzostupmi glykémií sme u pacienta indikovali liečbu fixnou kombináciou iGlarLixi v koncentrácii lixisenatidu 33 µg /ml v dávke 30 jednotiek ráno.

Efekt liečby a parametre pri poslednej kontrole

Počas nasledujúcich dvoch kontrol si pacient pochvaľoval mierny úbytok na hmotnosti (4 kg), zlepšenie glykémií v domácom prostredí. Dávku iGlarLixi sme s pacient dotitrovali na 54 jednotiek, úroveň dlhodobej metabolickej kompenzácie sa zlepšovala.

Parametre pri poslednej kontrole (05/2022)

hmotnosť: 89 kg, BMI 35 kg/m², TK 134/85 mm Hg, P: 72/min.

GP v rozpätí: 4,7 – 10,3 mmol/l

Glukóza: 4,4 mmol/l, HbA1c 7,11 % (DCCT), cholesterol: 4,7 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,02 mmol/l, LDL-cholesterol: 2,78 mmol/l, triacylglyceroly: 1,57 mmol/l, eGF(MDRD): 1,59 ml/s, urea: 8,11 mmol/l, kreatinín: 66,8 mmol/l, kyselina močová: 321 µmol/l.

Pacient liečbu veľmi dobre toleruje, je motivovaný dobrými výsledkami, ako i miernym poklesom hmotnosti.

Graf č. 1: Laboratórne výsledky HbA1C u pacienta v priebehu 23 rokov

Záver

Zmena liečby na fixnú kombináciu lixisenatidu s glargínom 100 U/ml bola efektívnou voľbou. U pacienta sme dosiahli zlepšenie glykémií bez výskytu hypoglykemických príhod, úbytok hmotnosti. Zníženie hladiny glykozylovaného hemoglobínu takmer o 2 % viedlo k dosiahnutiu výrazne lepšej metabolickej kompenzácie a k zlepšeniu kvality života pacienta.

 

Literatúra u autora

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií