Odborná kazuistika + podcast Úspešná úprava liečby pacienta s diabetom 2. typu, hyperlipoproteinémiou a hypertenziou

Odborná kazuistika + podcast
Úspešná úprava liečby pacienta s diabetom 2. typu,
hyperlipoproteinémiou a hypertenziou

MUDr. Klára Jakubíková
Diabetologická ambulancia Banská Bystrica

Úvod

Kazuistika popisuje príbeh pacienta, muža narodeného v roku 1965.

Anamnéza

Rodinná anamnéza: otec zomrel ako 62-ročný na infarkt myokardu, matka ako 73 ročná na náhlu cievnu mozgovú príhodu, dvaja súrodenci sa liečia na vysoký tlak, pacient má dve zdravé deti.

Osobná anamnéza: bežné detské ochorenia, od roku 2018 sledovaný pre diabetes mellitus 2. typu na terapii metformínom, najprv 2 x 500 mg, od roku 2019 bola dávka metformínu zvýšená na 2 x 1000 mg z dôvodu vysokých glykémií, nalačno boli glykémie od 8 do 10 mmol/l a postprandiálne až do 14 mmol/l.

Od januára 2020 bol do liečby pridaný bazálny inzulínový analóg glargín 100 U/ml, 16 jednotiek večer, ktorý sa postupne zvyšoval na 30 jednotiek večer a od novembra 2020 sa pridal aj prandiálny inzulínový analóg glulizín 3 x 10 jednotiek.

Popis kazuistiky

Glykozylovaný hemoglobín HbA1c sa v rokoch 2020 a 2021 pohyboval od 8,5 % do 9,3 %.

V roku 2021 bol bazálny inzulínový analóg prechodne zamenený za fixnú kombináciu IDegLira, ale pre dyspepsie bola liečba po dvoch mesiacoch vymenená opäť na bazálny inzulínový analóg.

V roku 2018 bola pacientovi zistená arteriálna hypertenzia a do liečby bol pridaný bisoprololiumfumarát 5 mg, od roku 2021 ACE inhibítor ramipril 2,5 mg a pre zistenú hyperlipoproteinémiu ešte atorvastatín 20 mg.

V januári 2022 sa pacient presťahoval do Banskej Bystrice a prišiel do našej diabetologickej ambulancie.

Kontrolné vyšetrenie, január 2022

FPG 9,8 mmol/l, PPG 12,0 mmol/l, kreatinín 70 μmol/l, kyselina močová 234 μmol/l,
ALT 0,45 μkat/l, GMT 0,75 μkat/l, TCH 5,7 mmol/l, HDL 0,89 mmol/l, LDL 4,5 mmol/l,
TG 2,37 mmol/l, glykozylovaný hemoglobín HbA1c 9,2 %,
TK 130/80 mmHg, BMI 34 kg/m2
Pri liečbe intenzifikovaným inzulínovým režimom + metformín pacient za dva roky pribral 7 kg.

Vzhľadom na prítomný metabolický syndróm, DM 2. typu, hyperlipoproteinémiu, arteriálnu hypertenziu a obezitu ide o vysoko rizikového pacienta s pozitívnou rodinnou anamnézou kardiovaskulárnych ochorení, preto sme terapiu upravili takto:

  • Liečba DM2T: ponechali sme metformín 2 x 1 000 mg, vysadili sme prandiálny analóg, zmenili sme glargin 100 U/ml na glargin 300 U/ml, 34 jednotiek a do terapie sme pridali SGLT 2 inhibítor – empagliflozín 10 mg.
  • Liečba hypertenzie: ponechali sme bisoprololiumfumarát 5 mg a zvýšili sme dávku ramiprilu na 5 mg.
  • Liečba hyperlipoproteinémie: ponechali sme atorvastatín 20 mg.

Kontrolné vyšetrenie, máj 2022

FPG 8,0 mmol/l, PPG 8,7 mmol/l, glykozylovaný hemoglobín HbA1c 8,0 %, kreatinín
70 μmol/l, kyselina močová 238 μmol/l, ALT 0,40 μkat/l, GMT 0,78 μkat/l, TCH 5,0 mmol/l, HDL 1,1 mmol/l, LDL 4,0 mmol/l, TG 2,2 mmol/l
TK 130/90 mm Hg, BMI 33,6 kg/m2. Pacient už prestal priberať na hmotnosti, schudol 1 kg.
Pacient sa cítil lepšie, bol spokojný, že si nemusí aplikovať inzulín 4-krát denne.
Liečba hypertenzie bez zmeny, ale atorvastatín sme zvýšili na 40 mg.

Kontrolné vyšetrenie, október 2022

FPG 7,0 mmol/l, PPG 8,0 mmol/l, glykozylovaný hemoglobín HbA1c 7,1 %, kreatinín
71 μmol/l, kyselina močová 312 μmol/l, ALT 0,33 μkat/l, GMT 0,70 μkat/l, TCH 4,8 mmol/l,
TG 1,78 mmol/l, LDL 3,6 mmol/l, HDL 1,21 mmol/l
TK 130/80 mm Hg, BMI 33 kg/m2, pacient schudol 4 kg.
Terapia bez zmeny.
Pacient sa cíti dobre, s liečbou je spokojný.

Kontrolné vyšetrenie, február 2023

FPG 6,3 mmol/l, PPG 6,9 mmol/l, glykozylovaný hemoglobín HbA1c 6,6 %, kreatinín 72 μmol/l, kyselina močová 315 μmol/l, ALT 0,40 μkat/l, GMT 0,67 μkat/l, TCH 3,8 mmol/l, HDL 1,23 mmol/l, TG 1,70 mmol/l, LDL 3,0 mmol/l
TK 130/80 mm Hg, BMI 32,6 kg/m2, pacient schudol ďalšie 3 kg.
Terapia bez zmeny.
Pacient sa cíti dobre, s liečbou je spokojný.

Kontrolné vyšetrenie, jún 2023

FPG 6,2 mmol/l, PPG 6,8 mmol/l, glykozylovaný hemoglobín HbA1c 6,3 %, kreatinín 75 μmol/l, kyselina močová 365 μmol/l, ALT 0,40 μkat/l, GMT 0,72 μkat/l, TCH 3,4 mmol/l, HDL 1,21 mmol/l, TG 1,72 mmol/l, LDL 2,80 mmol/l
TK 125/80 mmHg, BMI 32 kg/m2, pacient schudol ďalšie 2,5 kg.
Terapia bez zmeny – metformín 2 x 1 000 mg, glargin 300 U/ml, 34 jednotiek, empagliflozín 10 mg.
Pacient sa cíti dobre, s liečbou je spokojný.
Z neskorých komplikácií diabetu je u pacienta prítomná len senzitívna polyneuropatia.

Diskusia

U pacientov s dlhšie trvajúcou diagnózou diabetu 2. typu nie je vždy vítaná liečba intenzifikovaným inzulínovým režimom. Vzhľadom na to, že pacienti často spĺňajú kritériá metabolického syndrómu, v liečbe je potrebné brať na to ohľad. Liečba by mala byť nielen účinná, ale aj bezpečná, s nízkym rizikom hypoglykémií, bez priberania na hmotnosti, s kardiovaskulárnym benefitom a nefroprotektivitou.

Záver

U nášho obézneho pacienta, ktorý priberal na intenzifikovanom inzulínovom režime a zároveň liečbu fixnou kombináciou bazálneho inzulínu a GLP – 1 RA iDegLira netoleroval, sme liečbu zmenili podľa nových liečebných postupov na inzulín glargín 300 U/ml, metformín a empagliflozín, čo viedlo k zlepšeniu metabolickej kompenzácie, poklesu hmotnosti a spokojnosti pacienta.

Literatúra u autoraKazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií