Populácia diabetikov starne – skutočnosť, na ktorú musíme reagovať

Populácia diabetikov starne – skutočnosť, na ktorú musíme reagovať

Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.
Alphonse Karr francúzsky kritik a novinár (1808-1890)
Rozvoj diabetológie vedie k významnému zlepšeniu starostlivosti o pacientov s diabetom. Praktickým dôsledkom je pribúdanie pacientov s diabetom vo vyššom veku a predĺžený očakávaný vek dožitia diabetikov. Podľa najnovších oficiálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií (stav k 31. 12. 2018) je na Slovensku 146 491 diabetikov všetkých typov vo veku 65 rokov a viac, čo predstavuje 41,16 % zo všetkých diabetikov. Ak by sme svoju pozornosť sústredili len na diabetikov 2. typu, tak uvedené čísla predstavujú 141 741 diabetikov, t. j. 43,76 % zo všetkých diabetikov 2. typu, čo v praxi znamená, že takmer každý druhý diabetik 2. typu je vo veku nad 65 rokov. Navyše si musíme uvedomiť, že uvedené čísla z roka na rok rastú.
Ak by sme sa pozreli na celú slovenskú populáciu, tak k 31. 12. 2018 na Slovensku žilo 874 319 obyvateľov vo veku 65 rokov a viac, t. j. 16,04 % z celej populácie Slovenska. Vo vekovej skupine 65 rokov a viac má 16,75 % obyvateľov Slovenska diagnostikovaný niektorý z typov dia-betu. Celosvetové štatistiky hovoria o 25 % prevalencii diabetu 2. typu a o 50 % prevalencii prediabetu vo vekovej skupine nad 65 rokov, t. j. každý štvrtý človek nad 65 rokov má diabetes 2. typu a každý druhý má prediabetes. Liečba diabetikov vo vyššom veku je veľkou výzvou, nakoľko sem vstupujú ďalšie významné faktory – zmeny v medicínskych, psychologických, funkčných a sociálnych doménach, čo robí uvedenú skupinu zvlášť zraniteľnou. Ďalšou významnou skutočnosťou sú možné zmeny vo farmakodynamike a farmakokinetike liekov s rastúcim vekom, čo je veľmi dobre známa skutočnosť. Výsledkom môže byť zmena účinnosti daných liekov, nárast výskytu nežiaducich účinkov a následná znížená adherencia pacienta k liečbe. Aj v tomto kontexte rastie význam bazálneho inzulínového analógu glargín 300 jednotiek/ml, ktorý sa neviaže so sérovým albumínom a jeho účinok teda nie je ovplyvnený jeho koncentráciou, ktorá môže byť u pacientov vo vyššom veku a u pacientov s poruchami obličiek alebo pečene zmenená. Bazálny inzulínový analóg glargín 300 jednotiek/ml sa tak ukazuje ako vhodný inzulín pre široké spektrum pacientov s diabetom 1. a 2. typu vrátane detí a seniorov. Jeho použitie u starších ľudí a u pacientov s poruchami obličiek a pečene sa javí vhodnejšie aj v porovnaní s bazálnym inzulínovým analógom degludek¹.
Literatúra 1.    Diabetes Ther. 2019; 10: 1535-1541
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií