Použitie bazálneho inzulínového analógu glargín 300 U/ml u diabetika po infarkte myokardu

Použitie bazálneho inzulínového analógu glargín 300 U/ml u diabetika po infarkte myokardu

 

MUDr. Klára Jakubíková Diabetologická ambulancia, Banská Bystrica

Úvod Diabetes mellitus 2. typu predstavuje pandémiu 21. storočia, incidencia celosvetovo narastá. Závažnosť diabetu spočíva v tom, že je jedným z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Dve tretiny diabetikov zomierajú práve na kardiovaskulárne ochorenia, preto musí byť liečba diabetu nielen účinná, ale aj bezpečná a mala by aj zohľadňovať prítomnosť kardiovaskulárneho ochorenia u daného pacienta.

Kazuistika Pacient E. S. narodený v r. 1972 Rodinná anamnéza: otec zomrel ako 62-ročný na IM, matka sa lieči na cukrovku, vysoký tlak a zvýšený cholesterol, súrodenci 2, brat zdravý, sestra sa lieči na vysoký tlak, 2 deti – zdravé. Osobná anamnéza: bežné detské ochorenia, od r. 2015 sledovaný pre vysoký tlak a zvýšený cholesterol, v máji 2018 hospitalizovaný v SÚSCH Banská Bystrica pre akútny predný infarkt myokardu, pri koronarografickom vyšetrení zistená 78 % stenóza na RIA s implantáciou liekom povlečeného STENT-u. Počas hospitalizácie zistený diabetes mellitus a pacient bol odoslaný do diabetologickej ambulancie. Prvá kontrola v diabetologickej ambulancii, máj 2018 Hmotnosť 100 kg, výška 179 cm, BMI 32 kg/m2, TK 140/90 mmHg FPG 15,8 mmol/l, PPG 17,1 mmol/l, HbA1c 9,8 % (DCCT), C peptid 3,23 ng/ml TCH 6,9 mmol/l, TG 4,11 mmol/l, LDL 5,0 mmol/l, HDL 0,99 mmol/l, kreatinín 68 μmol/l, kyselina močová 356 μmol/l, ALT 0,40 μkat/l, GMT 0,56 μkat/l Terapia: diabetická a nízkocholesterolová diéta, metformín 2 x 1000 mg Terapia od kardiológa: ramipril 5 mg 1 x 1, bisoprolol 5 mg 1 x 1, atorvastatín 80 mg 1 x 1, kyselina acetylosalicylová 100 mg 1 x 1, klopidogrel 75 mg 1 x 1. Kontrola v diabetologickej ambulancii, august 2018 Hmotnosť 101 kg, výška 179 cm, BMI 32,1 kg/m2, TK 140/80 mmHg FPG 12,1 mmol/l, PPG 14,0 mmol/l, HbA1c 9,5 % (DCCT) TCH 5,8 mmol/l, TG 3,6 mmol/l, LDL 4,2 mmol/l, HDL 1,10 mmol/l, kreatinín 75 μmol/l, kyselina močová 356 μmol/l, ALT 0,34 μkat/l, GMT 0,44 μkat/l Terapia: pretože nedošlo k výraznejšiemu zlepšeniu kompenzácie diabetu, k metformínu 2 x 1000 mg pridaný bazálny inzulínový analóg glargín 100 U/ml v dávke 16 j. večer. Terapia od kardiológa: bez zmeny. Kontrola v diabetologickej ambulancii, január 2019 Hmotnosť 102 kg, výška 179, BMI 32,7 kg/m2, TK 140/80 mmHg FPG 10,1 mmol/l, PPG 12,0 mmol/l, HbA1c 9,3 % (DCCT) TCH 5,3 mmol/l, TG 3,1 mmol/l, LDL 4,0 mmol/l, HDL 1,12 mmol/l, kreatinín 76 μmol/l, kyselina močová 350 μmol/l, ALT 0,34 μkat/l, GMT 0,45 μkat/l Terapia: diabetická a nízkocholesterolová diéta, metformín 2 x 1000 mg, inzulín glargín 100 U/ml 20 j., pre nedostatočnú kompenzáciu a priberanie na hmotnosti pridaný SGLT2-inhibítor empagliflozín v dávke 10 mg 1 x 1. Terapia od kardiológa: bez zmeny. Kontrola v diabetologickej ambulancii, máj 2019 Hmotnosť 100 kg, výška 179 cm, BMI 32 kg/m2, TK 130/80 mmHg FPG 8,0 mmol/l, PPG 8,9 mmol/l, HbA1c 8,8 % (DCCT) TCH 5,2 mmol/l, TG 2,6 mmol/l, LDL 3,9 mmol/l, HDL 1,14 mmol/l, kreatinín 75 μmol/l, kyselina močová 345 μmol/l, ALT 0,34 μkat/l, GMT 0,4 μkat/l Terapia: diabetická a nízkocholesterolová diéta, metformín 2 x 1000 mg, úprava dávky inzulínu glargín 100 U/ml na 24 j. večer, empagliflozín 10 mg 1 x 1. Terapia od kardiológa: bez zmeny. Kontrola v diabetologickej ambulancii, október 2019 Hmotnosť 99 kg, výška 179 cm, BMI 32 kg/m2, TK 130/80 torr PFG 6,7 mmol/l, PPG 7,4 mmol/l, HbA1c 7,5% TCH 4,9 mmol/l, TG 2,6 mmol/l, LDL 3,8 mmol/l, HDL 1,12 mmol/l, kreatinín 75 μmol/l, kyselina močová 345 μmol/l, ALT 0,34 μmol/l, GMT 0,42 μmol/l Pri selfmonitoringu glykémií boli zaznamenané nočné hypoglykémie. Terapia: diabetická a nízkocholesterolová diéta, metformín 2 x 1000 mg, bazálny inzulín glargín 100 U/ml pre hypoglykémie v noci zmenený na inzulín glargín 300 U/ml 24 j. večer, empagliflozín 10 mg 1 x 1. Terapia od kardiológa: bez zmeny. Kontrola v diabetologickej ambulancii, február 2020 Hmotnosť 98 kg, výška 179 cm, BMI 31,8 kg/m2, TK 130/80 torr FPG 6,4mmol/l, PPG 7,2 mmol/l, HbA1c 7,2 % (DCCT) TCH 4,9 mmol/l, Tg 2,4 mmol/l, LDL 3,8 mmol/l, HDL 1,10 mmol/l, kreatinín 76 μmol/l, kyselina močová 345 μmol/l, ALT 0,32 μmol/l, GMT 0,42 μmol/l Pri selfmonitoringu glykémií neboli hypoglykémie prítomné a aj výkyvy glykémií boli nízke. Terapia: diabetická a nízkocholesterolová diéta, metformín 2 x 1000 mg, inzulín glargín 300 U/ml 24 j. večer, empagliflozín 10 mg 1 x 1. Terapia od kardiológa: bez zmeny. Záver Po zámene bazálneho inzulínového analógu glargín 100 U/ml za glargín 300 U/ml sme dosiahli zlepšenie kompenzácie diabetu, pacient je bez výskytu hypoglykémií a má nižšiu variabilitu glykémií. Neobjavili sa žiadne ďalšie komplikácie diabetu. Kombinovaná liečba, ktorá zahŕňa aj SGLT-2 inhibítor empagliflozín, má priaznivý vplyv na úbytok hmotnosti aj na zníženie kardiovaskulárneho rizika. Kardiovaskulárny nález sa u pacienta nezhoršil, ostáva stabilizovaný vrátane echokardiografického obrazu. „Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líši
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií