Použitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínu glargín 100 U/ml a prandiálneho GLP-1 RA lixisenatidu u obézneho pacienta s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom

Použitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínu glargín 100 U/ml a prandiálneho GLP-1 RA lixisenatidu u obézneho pacienta s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom

MUDr. Milan Běhunčík Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Železničná nemocnica Košice

Abstrakt Kazuistika popisuje mladého 45-ročného obézneho pacienta s diabetes mellitus 2. typu (DM 2 T) s kumuláciou rizikových faktorov pre kardiovaskulárny systém (KVS), s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom. Po dlhodobej liečbe diabetu s OAD, neskôr aj konvenčným inzulínovým režimom však došlo k zlyhaniu tradičnej liečby. Zaradenie modernej liečby inovatívnym GLP-1R agonistom vo fixnej kombinácii s bazálnym inzulínovým analógom prinieslo zlepšenie somatickej aj psychickej kondície pacienta. Úvod Výber vhodnej, tzv. individualizovanej liečby podľa typu pacienta s DM 2 T, jeho štádia a komorbidít je dennodennou prácou lekára v bežnej diabetologickej ambulancii. Množstvo rôznych časom pribúdajúcich liekových skupín antidiabetík a jednotlivých liekov tento výber liečby „šitej na mieru“ významne rozširuje aj uľahčuje. Základnými parametrami vo výbere lieku je jeho účinnosť a bezpečnosť. Dlhodobo pôsobiaci inzulínový analóg glargín 100 U/ml s potvrdenou KV bezpečnosťou v klinickej štúdii ORIGIN1 – predstavuje zlatý štandard medzi bazálnymi inzulínmi. Lixisenatid je prandiálny agonista GLP-1R. Kardiovaskulárna bezpečnosť lixisenatidu bola sledovaná v štúdii ELIXA, ktorá preukázala neutrálny vplyv liečby lixisenatidom na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu pacientov.2 Popis samotného prípadu 45-ročný pacient s kumuláciou rizikových faktorov pre KVS, s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom: výška 171 cm, hmotnosť 123 – 145 kg, BMI 42,06 – 49,59 kg/m² RA: matka DM 2 T OA: DM 2 T, arteriálna hypertenzia (3 x hospitalizovaný), HLP syndróm, koxartróza – bilat. TEP, urolitiáza, VAS, steatohepatopatia, depresívny sy (hospitalizovaný v roku 2021) SA: invalidný dôchodca, predtým traťový robotník železníc, slobodný LA: perindopril/indapamid, bisoprolol, nitrendipín, kyselina acetylosalicylová, atorvastatín, naftidrofuryl, diklofenak, nezmydelniteľný avokádový a sójový olej, bromazepam Subj: nízka výkonnosť, obmedzená hybnosť, limitácia po bilat. TEP, bolesti pohybového aparátu, instabilita, depresívne ladenie Obj: obezita ťažkého stupňa, chôdza s 2 F B, kyfoskolióza, inak bez pozoruhodností Vývoj diabetu 4/2014 oGTT – porucha glukózovej tolerancie, Th: diéta, režim 7/2014 DM – FPG 7,3 mmol/l, HbA1c 7,3% DCCT, Th: metformín 5/2017 Pridaný do liečby iDPP4 linagliptín, kys. tioktová (PNP – EMG) 9/2017 HbA1c 13,4 % DCCT + humánny inzulín bifázický (25) v dávke 26 – 0 – 24 j. t. j. 50 j./deň 2018-20 metformín, linagliptín, KIR 23 – 50 j./deň C-peptid: 2,70 ….. 1,19 nmol/l (norma 0,27 – 1,27) HbA1c vývoj Odber: 22. 09. 2017 14:00, HbA1c 13.40 % Odber: 13. 03. 2018 08:16, HbA1c 5.80 % Odber: 15. 08. 2019 07:28, HbA1c 7.10 % Odber: 26. 11. 2019 07:25, HbA1c 10.30 % Odber: 05. 10. 2020 07:14, HbA1c 13.00 % Odber: 25. 01. 2021 07:19, HbA1c 12.20 % 01/2021 metformín, iGlarLixi 100/50 V januári 2021 bola liečba zmenená v zmysle vynechania iDPP4 a inzulínu a do liečby bola pridaná fixná kombinácia bazálneho inzulínu glargínu 100 U/ml a GLP-1 RA lixisenatidu (iGlarLixi) v pomere 2:1 (žlté pero) s počiatočnou dávkou 20 j. v priebehu hodiny pred raňajkami, ktoré sa u tohto pacienta ukázali ako hlavné – najvýdatnejšie jedlo počas dňa. Toto pero s pomerom 2:1 sme volili v snahe titráciou navyšovať rýchlejšie dávku lixisenatidu s očakávaním jeho vplyvu na spomalenie vyprázdňovania žalúdka a priaznivého ovplyvnenia centra hladu a sýtosti. Diskusia V súčasnosti je fixná kombinácia iGlarLixi indikovaná u pacientov s DM 2 T s cieľom zlepšiť glykemickú kompenzáciu v kombinácii s metformínom a inhibítormi SGLT-2 alebo bez nich.1 Výhodou tejto fixnej kombinácie je jej dostupnosť v dvoch rôznych pomeroch účinných látok. Obe kombinácie obsahujú zhodne inzulín glargín v koncentrácii 100 U/ml, líšia sa však zastúpením lixisenatidu, ten je buď v koncentrácii 50 µg v 1 ml (pomer glargínu k lixisenatidu 2:1) – toto predplnené (žlté) pero umožňuje podať 10 – 40 j. glargínu alebo v koncentrácii 33 µg v 1 ml (pomer glargínu k lixisenatidu 3:1) – predplnené (zelené) pero umožňuje podať 30 – 60 j. glargínu.2 Po 7 rokoch liečby DM 2 T u daného pacienta rôznymi kombináciami antidiabetík aj konvenčným inzulínovým režimom prinieslo použitie fixnej kombinácie iGlarLixi s významnejším vplyvom na PPG nad očakávanie priaznivé zlepšenie kontrolných parametrov s rýchlym nástupom účinku, s dominanciou poklesu hmotnosti a HbA1c, ako aj vítanou redukciou potrebnej dávky inzulínu. Terapia bola pacientom od začiatku dobre tolerovaná, bez vedľajších nežiaducich účinkov. Záver Terapia fixnou kombináciou iGlarLixi vyznieva v danej situácii ako optimálna voľba pre obézneho pacienta s potrebnou redukciou rizika pre srdcovo-cievne komplikácie. Napriek vyššej dávke inzulínu pred zmenou liečby na iGlarLixi sme volili cielene pomer 2:1 s cieľom zužitkovať prandiálny efekt lixisenatidu u pacienta s obezitou, čo sa potvrdilo ako správny krok. Literatúra
  1. SPC Suliqua, SK-2000485-1.0,10.2020,4-5.
  2. Szabó M. Remedia 2018;28:441-442.
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií