Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu?

Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu?

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. Interná a diabetologická ambulancia, Košice
Za posledných desať rokov sa uskutočnilo alebo uskutočňuje vyše sto klinických štúdií založených na rôznych intervenciách zameraných na prevenciu vzniku diabetu 1. typu u vysoko rizikových jedincov, alebo spomalenia progresu samotného ochorenia po jeho klinickej manifestácii. Nedávno publikovaná štúdia založená na použití anti-CD3 protilátok viedla k čiastočnému zachovaniu funkcie B-buniek pankreasu a celkovo k zmene priebehu ochorenia.
vTeplizumab je monoklonálna anti-CD3 protilátka modifikujúca CD8+ T-bunky. Ide o efektorové bunky, ktoré hrajú dôležitú úlohu v deštrukcii B-buniek. Štúdia bola dizajnovaná ako dvojito zaslepená randomizovaná štúdia u vysoko rizikových príbuzných diabetikov 1. typu vo veku 8,5 – 49,5 roka (celkovo bolo randomizovaných 76 účastníkov, 72 % z nich bolo vo veku £18 rokov), prítomnosť minimálne 2 autoprotilátok a súčasne bez klinickej manifestácie diabetu. V intervenčnej skupine po randomizovaní sa podával teplizumab podľa navrhnutej schémy počas dvoch týždňov. Výsledky boli veľmi zaujímavé, v skupine na teplizumabe bol čas do vzniku a diagnostikovania DM1 (medián) 48,4 mesiacov, zatiaľ čo v placebo skupine 24,4 mesiaca. V skupine, ktorá dostala teplizumab, bolo diagnostikovaných 19 jedincov (43 %) s diabetom, v placebo skupine 23 jedincov (72 %). Aj tieto štúdie, ktoré sú lastovičkami vo výskume prevencie vzniku a manifestácie DM1 sú veľmi dôležité, pretože poukazujú na reálnu možnosť v budúcnosti znížiť vznik tak závažného ochorenia, ktoré mení významne každodenný život pacienta aj jeho prognózu. Význam prevencie diabetu 1. typu si ešte lepšie uvedomíme vo svetle nedávno publikovaných epidemiologických štúdií. Podľa údajov zo Švédska, klinická manifestácia diabetu 1. typu pred 10. rokom života znamená stratu v očakávanej dĺžke života o 17,7 roka u žien a o 14,2 rokov života u mužov.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií