Priaznivý efekt liečby fixnou kombináciou iGlarLixi v pokročilom štádiu diabetu 2. typu s nedostatočnou funkciou B-buniek s dlhotrvajúco nedostatočným úspechom predošlej liečby

Priaznivý efekt liečby fixnou kombináciou iGlarLixi 

v pokročilom štádiu diabetu 2. typu

s nedostatočnou funkciou B-buniek

s dlhotrvajúco nedostatočným úspechom predošlej liečby

  

MUDr. Milan Běhunčík
Diabetologická ambulancia Košice

  

Abstrakt

Prezentovaná 71-ročná obézna pacientka s 34-ročnou anamnézou diabetu 2. typu. Terapeuticky prešla od diétno-režimových opatrení cez rôzne dávky a kombinácie orálnych antidiabetík až po intenzifikovaný inzulínový režim. Napriek vysokým dávkam liečiv pretrvávala nedostatočná kompenzácia diabetu s obezitou s markermi zlyhávania B-buniek pankreasu. Prechodom na iGlarLixi sme dosiahli významné poklesy ako HbA1C, tak aj hmotnosti.

Úvod

Diabetes mellitus druhého typu je charakteristický progredujúcou stratou funkcie B-buniek pankreasu. Doba trvania diabetu a pokles hladín C-peptidu môžu predikovať horšiu glykemickú odpoveď na terapiu GLP-1 analógmi. Lixisenatid stimuluje sekréciu inzulínu pri postprandiálnej hyperglykémii, zároveň potláča sekréciu glukagónu a vedie k spomalenému vyprázdňovaniu žalúdka. V kombinácii s bazálnym inzulínovým analógom glargín sa zlepšuje glykémia nalačno. Takáto fixná duálna liečba môže zlepšiť kontrolu glykémie aj u pacientov v pokročilých štádiách DMT2 s nedostatočnou funkciou B-buniek. (Yabe et al., 2016. Bonadonna et al., 2017. DelPrato et al., 2020.)

Popis kazuistiky

Predstavujem 71-ročnú pacientku s 34-ročným trvaním diabetu 2. typu.

Z rodinnej anamnézy vyberám: diabetes matky v liečbe OAD a inzulínom s recidivujúcou CMP.

Somaticky až na obezitu, presaky na DK, varixy, bez pozoruhodností. Pri zaevidovaní v našej ambulancii mala glykémiu 7,0 mmol/l, hmotnosť 132 kg pri výške 168 cm, BMI 46.8 kg/m².

Začaté diétno-režimové opatrenia s významným poklesom hmotnosti na cca 100 kg a primeranými glykémiami. Po dvoch rokoch výstup glykémie na 14,3 mmol/l. Ordinovaný tolbutamid, po štyroch rokoch pridaný metformín, neskôr zmeny na glimepirid, glipizid. Od 11/2007 podávaný bazálny inzulín na noc – detemir. Medzičasom s prechodným úspechom podávané antiobezitiká – dexfenfluramin, neskôr sibutramin. Pre dlhodobo neuspokojivý terapeutický efekt postupne zavedený intenzifikovaný inzulínový režim s metformínom, od roku 2015 pridaný SGLT2 inhibítor – kanagliflozín, resp. empagliflozín.

Ako sa vyvíjali sledované parametre?

Glykémie nalačno 10 – 12 mmol/l, HbA1c pretrvával na hodnotách okolo 9 – 10 % DCCT, hmotnosť sa udržovala okolo 100 – 110 kg.

C-peptid z vysokých iniciálnych hodnôt s prelomom k nízkym hodnotám v novembri 2013:

 • 2003 – 1 582,0 pmol/l (norma 206 – 934)  
 • 2007 – 1 170,0 pmol/l  (norma 206 – 934)  
 • 2009  – 3,9 nmol/l  (norma 0,27 – 1,27)
 • 2013  – 2,23 nmol/l  (norma 0,27 – 1,27)
 • 2013 – 0,30…0,11…0,13 nmol/l (norma 0,27 – 1,27).

AntiGAD protilátky – 28.5 2014 negatívne.

V osobnej anamnéze rokmi pridružené komorbidity – artériová hypertenzia, ICHS, HLP sy, hyperurikémia, steatohepatopatia, hyperkoagulačný sy, venózna insuficiencia, VAS, depresívny sy etc. Z diabetických komplikácií neproliferatívna retinopatia s edémom makuly s potrebou laserkoagulácie, aplikáciou i. o. inj.

V konkomitantnej liečbe – hypotenzíva, antitrombotiká, antidepresíva, statín, diuretikum, venotoniká, allopurinol, vasodilatans.

V snahe zlepšiť nepriaznivú metabolickú situáciu a nabudiť pacientku na zintenzívnenie liečebnej spolupráce som jej navrhol testačnú jednomesačnú liečbu pridaním dulaglutidu 1,5 mg 1 x týždenne s. c. formou finančnej spoluúčasti. (7/2020). O novej liečbe bola podrobne edukovaná, aj o neistom liečebnom efekte. Posledná perorálna antidiabetická liečba pred pridaním GLP-1 analógu bola metformín 850 mg 3 x 1 tbl., empagliflozin 10 mg ráno.

Intenzifikovaný inzulínový režim k 1. 7. 2020:
 • glargín 300 U/ml 68 j. s. c. / 21. hod.
 • aspart 3 x 8 – 10 j. s. c. R-O-V +5 j. s. c. o 21. hodine, ak je glykémia 10 mmol/l a viac, j. spolu +- 103 j./deň.

V priebehu jednomesačnej kúry pacientka konštatuje evidentné oslabenie chuti do jedenia, zníženie porcií jedla, pokles glykémií v selfmonitoringu, pokles hmotnosti 1,2 kg, bez nežiaducich vedľajších účinkov liečby a súhlasí s deintenzifikáciou inzulínovej liečby.

Začatá liečba fixnou kombináciou iGlarLixi (100 jednotiek/ml + 33 mikrogramov/ml) v dávke 30 j. s. c. 1 hod. pred obedom –  dňa 10. 8. 2020 s postupným navyšovaním dávky dľa glykémií, pokračuje metformín 850 mg 3 x 1 tbl., empagliflozín 10 mg ráno.

Liečba je úspešne aplikovaná do súčasnosti, dobre tolerovaná, bez vedľajších negatívnych účinkov v dávke 50 j.

Glykozylovaný hemoglobín (HbA1C)

Posledné merania pred/po liečbe s iGlarLixi:

 • 10,00 … 9,90… 9,90 % 
 • 7,20….  6,10 …. 6,50 %, t. j. pokles: mínus 3,5 % (DCCT).

Hmotnosť

Posledné merania pred/po liečbe s iGlarLixi:   

 • 112….110 ….111 kg   
 • 105…100….98….96…94,5 kg, t. j. pokles: mínus 17,5 kg.

Laboratórne výsledky

Posledné merania pred/po liečbe s iGlarLixi:

 • Chol 5,24….3,51  
 • HDL 0,80 …1,12
 • 3,12…1,87   
 • 2,3 …0,79 mmol/l
 • Ix-Alb/kreat negat.
 • urea-kreat-GF- KM-Bi-AST-ALT-GMT- KO v norme
 • C-peptid: po začatí GLP-1 analógu s miernym vzostupom … 0,45 r. okt/2020… 0,27 apríl/2021 nmol/l (norma 0,27 – 1,27).

Záver

Na základe dostupných zdrojov a našej skúsenosti môže fixná kombinácia bazálneho analógu glargínu a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu – iGlarLixi predstavovať efektívne riešenie hyperglykémie a obezity aj u pokročilého pacienta s dlhotrvajúco nedostatočným úspechom predošlej liečby diabetu 2. typu bez ohľadu na hodnoty C-peptidu nalačno.

Literatúra
 1. Yabe et al., 2016. Bonadonna et al., 2017. DelPrato et al., 2020.

 

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

 

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií