Príbeh 46-ročného pacienta s prekonaným infarktom myokardu

Príbeh 46-ročného pacienta s prekonaným infarktom myokardu

MUDr. Ivan Gonos Kardiologická ambulancia, Rožňava

  

 

Abstrakt Kazuistika popisuje priebeh ochorenia u 46-ročného muža s prekonaným akútnym infarktom myokardu v r. 2018. Urgentná koronárna angiografia odhalila 90 % difúznu stenózu v strednej pravej koronárnej artérii a úplnú oklúziu v proximálnej ľavej prednej zostupnej koronárnej artérii (LAD). Bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia – implantácia stentu. Rizikové faktory pre kardiovaskulárne ochorenie u tohto pacienta sú: pozitívna rodinná anamnéza, fajčenie, obezita, hypertenzia, cukrovka a heterozygotná familiárna hypercholesterolémia (FH). Po perkutánnej liečbe užíval atorvastatín 80 mg denne. Napriek liečbe pretrvávala zvýšená hladina celkového a LDL-cholesterolu. V marci 2019 bol do liečby pridaný ezetimib. Keďže na tejto liečbe nedosahoval cieľové hodnoty LDL-C, do liečby bol v júni 2019 pridaný inhibítor PCSK9 alirokumab. Po pridaní alirokumabu bolo zaznamenané výrazné zníženie celkového a LDL-cholesterolu, ktoré počas pokračovania liečby pretrváva. Kazuistika Príznaky: 46-ročný muž sa sťažoval na bolesť na hrudníku. Za posledné dva týždne sa začal cítiť ľahko unavený. Bolesť na hrudníku trvala 5 minút a tiež sa objavila dvakrát, keď bol v pokoji pri sledovaní televízie. V deň prezentácie sa pri práci náhle objavila bolesť na hrudníku. Keďže symptóm pretrvával, išiel na najbližšiu kliniku. Pre podozrenie na akútny infarkt myokardu bol následne hospitalizovaný vo VÚSCH. V tom čase bol stupeň vedomia dobrý. Krvný tlak bol 153/98 mm Hg, fyzikálne vyšetrenie nepreukázalo abnormity. Objektívne nálezy: hladina kreatínfosfokinázy, renálne, pečeňové, koagulačné funkcie a hladina C-reaktívneho proteínu boli normálne, zvýšená bola hladina troponínu I (98,9 pg/ml) a počet bielych krviniek (14-tisíc/ul). Sérové hladiny TC, LDL-C, HDL-C a triglyceridov (TG) boli 5.64, 3.91, 1.29 a 0.45 mmol/l. Röntgenová snímka hrudníka ukázala dilatáciu srdca (kardiotorakálny pomer bol 53 %), zatiaľ však nedošlo k pľúcnemu preťaženiu. Elektrokardiogram preukázal eleváciu segmentu ST v anteroseptálnej stene (V 1 – 4) a recipročnú zmenu segmentu ST v dolnej stene. Hrudný echokardiogram vykazoval asynergický pohyb v anteroseptálnej stene od základne po vrchol. Na základe týchto zistení mu bol diagnostikovaný akútny anteroseptálny infarkt myokardu. Pacient podstúpil urgentnú koronárnu angiografiu, ktorá odhalila úplnú oklúziu v proximálnej ľavej prednej zostupnej koronárnej artérii (LAD) (segment 7) a 90 % difúznu stenózu v strednej pravej koronárnej artérii (RCA) (segmenty 2 – 3). Liečba Bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia (PCI) (implantácia stentu (Promus PREMIER 4,0 x 16 mm)). Koronárny prietok v LAD bol v skúške s infarktom myokardu 3 klasifikovaný ako trombolýza. Koronárnymi rizikovými faktormi u tohto pacienta boli okrem heterozygotnej FH obezita, fajčenie, rodinná anamnéza (staršia sestra a otec dostali PCI pre ochorenie koronárnych artérií (CAD) vo veku 38 rokov a 45 rokov), hypertenzia a diabetes mellitus. Uskutočnila sa intenzívna terapia znižujúca hladinu lipidov (atorvastatín 80 mg/deň). Nakoniec bol prepustený po 22 dňoch hospitalizácie bez opätovného výskytu akýchkoľvek príznakov. Lipidový profil odhalil TG 0,96 mmol/l, CHOL-C 6,22 mmol/l, LDL-C 5,53 mmol/l a HDL-C 0,99 mmol/l. Pacient vyzeral dobre bez obmedzenia aktivity a nepohodlia. Pri 8-mesačnom sledovaní lipidový profil vykazuje TG 0,64 mmol/l, CHOL-C 4,15 mmol/l, LDL-C 3,53 mmol/l a HDL-C 1,01 mmol/l. Pre nedostatočný efekt bol v marci 2019 do liečby pridaný ezetimib – s nedostatočným efektom na celkový aj LDL-cholesterol. Pacient cielene – pri diétnom režime – schudol 4,3 kg/3 mesiace. Pri poklesoch TK bolo registrované vertigo. Pacient prestal fajčiť, je abstinent. Dodržiava režimové opatrenia, hmotnosť nezmenená. Vzhľadom na vyššie uvedené bol u pacienta vyžiadaný súhlas na aplikáciu alirokumabu 150 mg s. c. à 2 týždne. Pacient je na liečbe od 07/2019. Aplikácia lieku prebieha bez problémov, bez lokálnych komplikácií. Súčasne pravidelne užíva atorvastatín 80 mg, ezetimib 10 mg denne. Po cca mesačnej liečbe bola registrovaná redukcia LDL-cholesterolu – sérová hladina LDL-cholesterolu je 1,8 mmol/l. Aktuálne 04/2020 hodnota LDL-cholesterolu je 1,35 mmol/l – výrazný pokles oproti vstupným hodnotám LDL-cholesterolu (pred liečbou alirokumabom). Pacient hodnotí liečbu veľmi pozitívne a chce v nej pokračovať. Záver U mladého pacienta s heterozygotnou FH sme zaznamenali prípad akútneho infarktu myokardu. Samotný FH je významným rizikovým faktorom CAD, pretože vedie k dlhodobému vystaveniu vysokým hladinám lipidov. Riziko vzniku CAD u pacientov s neliečeným heterozygotným FH je 20-krát vyššie ako u liečených pacientov. Preto by sa počítačová tomografia s viacerými sektormi mala vykonať čo najskôr, aby sa identifikovala koronárna stenóza, keď je podozrenie na CAD u pacientov s heterozygotnou FH. V tomto prípade mal pacient okrem FH mnoho rizikových faktorov vrátane fajčenia. Fajčenie je mimoriadne dôležitým a modifikovateľným rizikovým faktorom u pacientov s FH, a preto je potrebné mu zabrániť v dôsledku zvýšenej pravdepodobnosti vzniku veľmi predčasného vzniku CAD. Kazuistika dokumentuje celkový vplyv začatia hypolipidemickej liečby u daného pacienta atorvastatínom v maximálnej dávke + ezetimib a veľmi dobrý efekt alirokumabu na pokles hladiny LDL-cholesterolu, už po krátkodobom užívaní smerujúcej k dosiahnutiu cieľových hladín lipidového profilu. Dôležitou devízou je dobrý bezpečnostný profil lieku, ako aj dobrá tolerancia pacienta, čo zvyšuje komplianciu k liečbe. Literatúra
  1. Češka R: Inhibice PCSK9 jako nová naděje pro nemocné s familiární hypercholesterolemií, statínovou intolerancí a posléze pro všechny pacienty v nejvyšším kardiovaskulárním riziku ? Zaměřeno na alirokumab – Praluent, Vnútorné lekárstvo 2015; 61(11): 945 – 957.
  2. Hosseini SK, Soleimani A, Karimi AA, Sadeghian S, Darabian S, Abbasi SH, Ahmadi SH, Zoroufian A, Mahmoodian Abbasi A: Clinical features, management and in-hospital outcome of ST elevation myocardial infarction (STEMI) in young adults under 40 years of age. Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace 2009; 72(2): 71–76.
  3. Prajapati J, Joshi H, Sahoo S, Virpariya K, Parmar M, Shah K: AGE-Related Differences of Novel Atherosclerotic Risk Factors and Angiographic Profile Among Gujarati Acute Coronary Syndrome Patients. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR 2015; 9(6): OC05-OC09.

“Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií