Príhovor odborného garanta k odborným kazuistikám v diabetológii

Príhovor odborného garanta k odborným kazuistikám v diabetológii

 

 

Milé kolegyně, vážení kolegové!

Byl jsem vyzván, abych napsal úvodník k souboru diabetologických kazuistik, jehož vydání připadá přímo na komplikovanou dobu pandemie COVID-19. Je jasné, že tato doba klade na nás i na naše pacienty velké nároky a nutí nás výrazně změnit zaběhané způsoby práce a obvyklé postupy. Možnost napsat úvodník pro slovenské kolegyně a kolegy považuji za velkou čest a mnohokrát za něj děkuji. Nevím, jestli je to nějak zvýrazněno mým moravským původem nebo faktem, že jsem značnou část zažil Slovensko jako součást společného státu, ale v každém případě považuji Slovensko za svůj druhý domov a pozvání k návštěvám, které snad zase v normálnějších časech přijdou, mě vždy mimořádně potěší.

Z pohledu občana České republiky, která ještě před několika týdny „vedla“ statistiky v nejvyšším poštu nemocných COVID-19 v Evropě, musím především začít gratulací k tomu, jak Vaše země tuto komplikovanou situaci zvládla i nadále zvládá. Přece jen se zdá, že tradiční česká nedisciplinovanost se na Slovensku tolik nezakořenila. Celoplošné testování na COVID-19, které na Slovensku proběhlo, dává myslím velmi hezký příklad, že je něco takového možné úspěšně provést.

Bez ohledu na COVID-19 si ale troufnu říci, že pokud jde o péči o naše pacienty, řešíme velmi podobné problémy a hledáme i velmi podobné cesty, jak s těmito těžkostmi bojovat. Nevím, zda se to podobným způsobem projevuje i na Slovensku, ale v České republice probíhající epidemie COVID-19 zvýšila povědomí veřejnosti o tom, že obezita a cukrovka 2. typu jsou významnými rizikovými faktory těžkého průběhu COVID-19. V České republice je průměrný věk pacientů, kteří zemřeli na toto onemocnění 79-80 let a mezi nejčastější komorbidity u této skupiny patří ischemická choroba srdeční (39 %), diabetes (26 %), chronické kardiovaskulární choroby (20 %) a nádory (18 %). I naši plátci si tak snad více uvědomují, že umožněním moderní a bezpečnější léčby diabetu předejdou vzniku komplikací a tím sníží riziko, že při podobných infekcích jako je COVID budou diabetici nejvíce ohroženou skupinou.

Je skvělé, že i v této tak komplikované době zvládají diabetoložky i diabetologové v České republice a na Slovensku nejen léčit pacienty, ale také přispět velmi zajímavými kazuistikami. Jen zcela náhodně jsem vybral jeden příklad zajímavé kazuistiky z aktuálního čísla.

V kazuistice Dr. Jakubíkové je velmi hezky popsán příklad pacienta s DM 2. typu po srdečním infarktu s diabetem zjištěným až během kardiologické hospitalizace. I toto je případ, se kterým se bohužel stále ještě v obou našich zemích setkáváme. Pacient navíc přišel se značně vysokými hodnotami glykémie, které vyžadovaly k léčbě metforminem poměrně časné nasazení inzulinoterapie. V tomto případě byl nasazen inzulín glargin 100 j./ml. Po titraci a další úpravě léčby přidáním empagliflozinu došlo při zlepšení kompenzace k nočním hypoglykémiím, které se definitivně podařilo upravit až převedením pacienta na léčbu glarginem 300 j./ml.

Osobně považuji kromě výběru nejmodernější léčby za velký klad této kazuistiky také výbornou účinnost této kombinace vedoucí k poklesu HbA1c ze vstupní hodnoty 9,8 % na 7,2 % a také fakt, že uvedené léčba nevedla k výskytu hypoglykémií a zároveň lze u ní díky přidání empagliflozinu předpokládat i významnou kardioprotektivitu.

Mohl bych takto pokračovat dále, protože celé číslo je plné mimořádně zajímavých kazuistik, ale nesluší se, aby úvodník byl příliš dlouhý. Mám velkou radost, že ze všech kazuistik je jasně vidět, že i přes komplikovanou současnou situaci a různá úhradová omezení vidíte za každým novým případem diabetu příběh individuálního člověka, jehož léčbu přizpůsobujete nejen dosažení dokonalé kompenzace, ale také tomu, aby každý z Vašich pacientů mohl i s cukrovkou vést nadále plnohodnotný život.

Velmi si vážím vyzvání tento úvodník napsat, mimo jiné také proto, že mi umožňuje poděkovat Vám za obětavost, se kterou se věnujete svým pacientům v této nelehké době epidemie COVID-19. Přeji Vám pevné zdraví, co nejklidnější adventní dny, krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2021.

 

Váš Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií