Prínos liečby bazálnym inzulínovým analógom glargín 300 U/ml u pacientky

Prínos liečby bazálnym inzulínovým analógom glargín 300 U/ml u pacientky

 

MUDr. Oľga Rybárová Diabetologická ambulancia OLMED s. r. o., Revúca

Abstrakt

Kazuistika popisuje pacientku, ktorej bol DM diagnostikovaný v zrelom veku, má pridružené ochorenia. Pacientka bola liečená rôznymi terapeutickými skupinami liekov, prechod na IIT režim inzulínovými analógmi, po zmene na glargín 300 U/ml dochádza k významnému zlepšeniu metabolickej kompenzácie.

Úvod Diabetes mellitus 2. typu je chronické progredujúce ochorenie so stúpajúcou prevalenciou a incidenciou z celosvetového hľadiska. S vekom prevalencia a incidencia DM stúpa. DM v staršom veku je spojený s vyšším rizikom mikro- a makrovaskulárnych komplikácií, s vysokou prevalenciou KV ochorení a s vysokou morbiditou a mortalitou. Riziko kognitívnych porúch je zvýšené. Podľa štatistických údajov NCZI bolo na Slovensku dispenzarizovaných vyše 180-tisíc pacientov s ochorením DM 2. typu vo vekovej skupine 50 – 69 rokov. Pacient/klient očakáva od lekára účinnú, bezpečnú a dobre tolerovanú liečbu, s ktorou sa zdravotný stav nebude zhoršovať. Nenastúpia akútne ani chronické komplikácie a liečba ho nijako nebude obmedzovať. Odporúčania odborných spoločností a názory expertov predstavujú konsenzus odporúčaní či liečebných postupov. V zrelom veku je potrebné stanoviť si reálne liečebné ciele, ktoré pacient aj lekár spolu prekonzultujú a akceptujú.

Popis samotného prípadu

Pacientka K. M. narodená v roku 1941

RA: brat sa lieči na diabetes mellitus

OA: pacientka liečená na artériovú hypertenziu, st. p. rádio- a chemoterapii pre karcinóm prsníka, liečba schizoafektívnej poruchy v starostlivosti psychiatra – liečba nie je evidovaná v dostupnej zdravotnej dokumentácii

LA: ramipril 2 x 5 mg, amlodipín 5 mg/R

Pacientke bolo ochorenie DM 2. typu zistené pri predoperačnom vyšetrení v roku 2008 ako 67-ročnej

Vstupné laboratórne vyšetrenia: glykémia nalačno 13,1 mmol/l, HbA1c 8,01 % (DCCT), C-peptid 3,09 ng/ml, cholesterol 4,3 mmol/l, TG 2,84 mmol/l, kreatinín 65,6 µmol/l, výška 162 cm, hmotnosť 88 kg, BMI 33,5 kg/m².

Po diagnostikovaní DM nastavená na metformín 2 x 1000 mg, dôkladná edukácia o ochorení a stravovacích odporúčaniach. Pacientka akceptovala a tolerovala zvolenú liečbu veľmi dobre a profitovala z nej. Pri danej liečbe pokles glykémie nalačno 8,7 mmol/l, po jedle PPG 10,1 mmol/l, HbA1c 7,6 % (DCCT).

Po ročnej liečbe (rok 2009) vzostup glykémií, HbA1c 8,9 %, prechod na kombinovanú liečbu metformín 2 000 mg a vildagliptín 100 mg. Pri tejto liečbe DM dobre kompenzovaný, hodnoty HbA1c 7,6 % – 7,8 % (DCCT).

Od roku 2011 vzostup glykémií nalačno 13,1 mmol/l, HbA1c 10,10 %. Po vzájomnej dohode prechádzame na inzulínoterapiu: premixovaný humánny inzulín 30/70 ráno 20 j. a večer 14 j. a prandiálny NPH inzulín v dávke 10 j. pred obedom, perorálna liečba ponechaná bez zmeny. V období od roku 2011 do roku 2015 vykazovala pacientka dobrú kompenzáciu ochorenia, liečbu dobre tolerovala a akceptovala.

Počas roku 2016 znova vzostup glykémií FG – 11,2 mmol/l, PPG – 15,4 mmol/l, HbA1c 10,2 % (DCCT). V liečbe sme urobili zmenu – prechod na analógové inzulíny, a to glulizín 54 j./24 hod v troch dávkach a bazálny analóg glargín 100 U/ml v dávke 28 j. večer, metformín a vildagliptín ostali v pôvodnej dávke. Glulizín a glargín 100 U/ml sme titrovali a upravovali podľa glykémií. Pri liečbe došlo k miernemu zlepšeniu metabolickej kompenzácie, ale v selfmonitoringu pretrvávali stále neuspokojivé glykémie. Intenzívnou a opakovanou edukáciou pacientky sme sa snažili napraviť jej chyby v stravovaní. Sama priznávala nedôslednosť v stravovaní a nedisciplinovanosť pri výbere vhodných potravín. Došlo tiež k vzostupu hmotnosti, pacientka pribrala 4 kg, HbA1c klesol na 9,01 %. Pre neuspokojivú kompenzáciu do liečby zaradený inhibítor SGLT2 receptorov empagliflozín. Pre výraznú intoleranciu v zmysle recidivujúcich infekcií močových ciest táto liečba vysadená.

V roku 2019 inzulín glargín 100 U/ml zmenený na inzulín degludek v dávke 30 j., ostatná liečba ponechaná. Pri tejto liečbe dochádza k zlepšeniu metabolickej kompenzácie, FG 8,7 mmol/l, PPG 10,2 mmol/l, HbA1c 8,2 % (DCCT). Nešlo o ideálnu kompenzáciu, ale dosť výrazné zlepšenie. Pacientka však odmietla vysoký doplatok za tento inzulín, preto som jej navrhla v máji 2020 zmenu na glargín 300 U/ml v dávke 30 j.. Hoci efekt predtým aplikovaného glargínu 100 U/ml nebol v minulosti celkom uspokojivý, krátko po podaní bazálneho analógového inzulínu glargín 300 U/ml došlo k výraznému poklesu glykémií nalačno aj postprandiálne. Opakovane telefonicky konzultované výsledky SM, bola nutná výraznejšia redukcia dávky bazálneho inzulínu. Aktuálna liečba bazálnym inzulínom glargín 300 U/ml bola redukovaná na 18 j., prandiálny inzulín glulizín na 48 j./24 hod v troch dávkach (20 j. – 14 j. – 14 j.), metformín a vildagliptín ponechané v pôvodných dávkach.

Laboratórne výsledky: FG 7,2mmol/l, PPG 9,4 mmol/l, HbA1c 7,6 % (DCCT), kreatinín 76,4 µmol/l, cholesterol celkový 4,7 mmol/l, TG 2,3 mmol/l, hmotnosť 92 kg.

Záver

Zaznamenala som výrazné zlepšenie metabolickej kompenzácie po podaní glargínu 300 U/ml, viac-menej nečakané po vysadení degludeku pre neakceptovanie jeho doplatku. Nielenže došlo k výraznému zlepšeniu metabolickej kompenzácie, ale aj k redukcii dávky inzulínu, ktorá viedla k uspokojivej metabolickej kompenzácii.

Literatúra
  1. Uličiansky V. a kol. Diabetes mellitus v zrelom veku. 1. vydanie, júl 2013, Martin, ISBN 978-80-971417-1-4.
„Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.“
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií