Rozhovor s MUDr. Danielom Kolénym

Rozhovor s MUDr. Danielom Kolénym

MUDr. Daniel Kolény sa narodil v starobylom mestečku Krupina na strednom Slovensku. Po absolvovaní strednej školy začal študovať na Lekárskej fakulte v Hradci Králové, kde aj úspešne ukončil štúdium v prelomovom roku 1989. Svoju odbornú prax začal pôsobením na internom oddelení v Nitre, kde pracoval vyše 15 rokov. Počas tohto obdobia získal atestáciu I. stupňa v obore interná medicína a neskôr špecializačnú atestáciu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Neskôr sa rozhodol pre prácu v neštátnom zdravotníckom zariadení, kde sa venuje prevažne diabetológii. Pracuje súčasne vo dvoch ambulanciách, a to v Nitre a v neďalekých Vrábľoch. Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k diabetológii? Kto alebo čo vás k tejto špecializácii nasmeroval/o a bol/o pre vás najväčším akcelerátorom? Paradoxne najskôr som bol po otcovi nasmerovaný k veterinárnej medicíne. Nakoniec to však riadením osudu bola medicína humánna. Po skončení štúdia som pracoval na internom oddelení, ktorého súčasťou bola metabolická jednotka a hemodialýza, a tak som prijal ponuku môjho pána primára pokračovať týmto smerom. Hoci to bol ešte pravek, ako volajú minulé storočie moje deti, toto rozhodnutie dnes považujem za šťastné a nemenil by som. Vývoj v diabetológii za ostatné roky ukázal nevídaný progres, čím „predbieha“ mnohé iné odbory vnútorného lekárstva.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacientov s diabetom? Komplexnú liečbu a individuálny prístup. Našou snahou má byť to, aby diabetik prežil plnohodnotný život s minimom odvrátiteľných komplikácií. Občas zvyknem hovoriť, že sa nemá liečiť diabetes (glykémia) ale diabetik, čo potvrdzujú aj štúdie.   Aké nové informácie z diabetológie publikované v poslednej dobe vás najviac zaujali? Asi najviac ma zaujala možnosť využitia fixnej kombinácie bazálneho inzulínu a GLP-1 agonistu receptorov v intenzifikácii, alebo deintenzifikácii liečby inzulínom. Táto kombinácia prináša možnosti liečby, aké sme doposiaľ nemali. Diabetes 2. typu je, žiaľ, progresívne ochorenie, ktoré sa prejavuje okrem iného aj postupným poklesom funkcie B-buniek pankreasu. Významnú poruchu funkcie B-buniek môžeme očakávať u pacientov s dlhším trvaním ochorenia, vysokými hodnotami glykozylovaného hemoglobínu HbA1c 9 % a/alebo dlhodobým používaním liečby kontinuálne stimulujúcej B-bunky. Uvedené parametre preto ovplyvňujú výber vhodnej farmakologickej liečby. Zákonite vzniká otázka, do akej miery môže trvanie diabetu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie lixisenatidu + glargín. (iGlarLixi). Na túto otázku hľadala odpoveď otvorená randomizovaná klinická štúdia LixiLan-G a analýza výsledkov klinickej štúdie LixiLan-L. Výsledky potvrdili, že fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje efektívne riešenie kontroly glykémie bez ohľadu na trvanie diabetu 2. typu a hodnoty C-peptidu nalačno (miera funkčnosti B-buniek pankreasu). Tým sa odlišuje od iných antidiabetík s účinkom založeným na stimulácii B-buniek, ktorých účinnosť môže klesať s dĺžkou trvania ochorenia. To je jeden z dôvodov, prečo podľa odhadu expertov vo všeobecnosti fixná kombinácia bazálny inzulín + GLP-1 receptorový agonista predstavuje prínos v liečbe diabetu 2. typu a môže byť vhodnou alternatívou až pre 80 % pacientov s diabetom 2. typu. Mám dokonca už aj klinické skúsenosti, ktoré potvrdzujú výsledky štúdií a pozitívnu reakciu od pacientov. V súvislosti s ochorením COVID-19 sa hovorí o tzv. postcovidovom syndróme. Zaznamenali ste tieto príznaky aj u vašich pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19? Zaznamenal – a, žiaľ, aj na sebe. Hlavne ten pocit únavy v trvaní niekoľkých týždňov podobne spomínali aj naši pacienti. Nezriedka mali tiež problémy s dýchaním, bolesti svalov, kĺbov či celkovú slabosť a museli vyhľadať odbornú pomoc. Naši pacienti mali často problém zvládnuť kompenzáciu ochorenia a potrebovali omnoho častejšie konzultácie.   Čo by ste poradili čerstvému absolventovi, ktorý práve začína v diabetológii, na čo by sa mal zamerať a čoho sa vyvarovať? Hlavne by ma potešilo, ak by sa naše rady mohli každý rok pravidelne rozšíriť o niekoľko-násobný prírastok mladých kolegov v porovnaní s aktuálnou situáciou. Jednak pribúda počet diabetikov hlavne 2. typu. Zároveň pribúdajú nové možnosti liečby podložené množstvom štúdií. Rozvíjajú sa technologické možnosti, ktoré zlepšujú úroveň liečby a jej kontroly. Na druhej strane tu vidíme značné rezervy v starostlivosti o diagnostiku a liečbu diabetickej nohy. Diabetológia je interdisciplinárny odbor a vyžaduje si aj vedomosti z iných odborov. Je veľmi dôležité, aby si to mladí kolegovia uvedomovali, a tým rýchlejšie mohli napredovať. Liečba diabetu nie je len cieľ, ale cesta (spôsob) starostlivosti o našich pacientov.   Práca vo vašej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Áno, treba byť koncentrovaný na prácu každý deň u každého pacienta. Pacienti chcú odísť z ambulancie s pocitom, že o nich máme záujem a dostali dobrú starostlivosť, a to „spotrebuje“ každý deň veľa energie. Situáciu, žiaľ, násobne zhoršuje pretrvávajúca pandémia COVID-19. Obávam sa, že adekvátny oddych a „dobíjanie bateriek“ je to, čoho mám za posledný rok málo a som dlžníkom sám sebe. Keďže mám rád prírodu, šport a cestovanie, budem sa snažiť podľa aktuálnej situácie viacej využívať tieto formy oddychu.     Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovor Odborná redakcia DIA News       Literatúra 1. Blonde, L. et al. (2020): Diabetes Ther., 11, 1007–1015 2. Deeks, E. (2019): Drugs Ther. Perspect., 35, 470–480 3. Del Prato, S. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1567–1576 4. Perreault, L. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 265–277 5. Wysham, C., Shubrook, J. (2020): Postgrad. Med., 132, 676-686
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií