Rozhovor s MUDr. Evou Prekopovou

Rozhovor s MUDr. Evou Prekopovou

MUDr. Eva Prekopová sa narodila v Želovciach v okrese Veľký Krtíš, ale základnú a strednú školu absolvovala v Komárne. Po maturitnej skúške pokračovala v štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po jej absolvovaní nastúpila na interné oddelenie v Komárne, kde počas práce získala atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo. Po desiatich rokoch internistickej praxe získala špecializačnú atestáciu z diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. Potom sa rozhodla pre prácu v neštátnej diabetologickej ambulancii v Komárne, v ktorej pracuje až dodnes. Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k diabetológii? Kto alebo čo vás k tejto špecializácii nasmeroval/o a bol/o pre vás najväčším akcelerátorom? Odmalička som túžila byť lekárkou. No a venovať sa diabetológii vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet diabetikov, ale aj stále dostupnejšie a modernejšie možnosti ich liečby sa mi zdalo ako správny krok. Tento krok vôbec neľutujem, i keď na začiatku môjho pôsobenia bol k dispozícii okrem krátkodobo a dlhodobo účinkujúceho inzulínu jeden druh metformínu a asi dva druhy sulfonylurey. V tom čase neboli glukometre ani inzulínové perá či inzulínové pumpy. Dnes je, našťastie, úplne iná situácia a na trhu je nespočetné množstvo liekov aj typov inzulínu.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacientov s diabetom? V liečbe pacientov s diabetom považujem za najdôležitejšiu skorú diagnostiku a správnu, na mieru ušitú liečbu pre pacienta. Dôležité je zvoliť taký preparát, ktorý vzhľadom na pacientov vek, hmotnosť a profesiu umožní dosiahnuť cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1C. Pri diabetikoch 1. typu je veľkým prínosom liečba inzulínovými analógmi. Neustále sa nám zvyšuje počet pacientov na inzulínových pumpách. Škoda len, že senzory, ktoré by mali byť súčasťou liečby inzulínom, sú zatiaľ dostupné iba za úhradu pacienta… Verím však, že aj toto sa v krátkom čase zmení. U diabetikov 2. typu je paleta liečby veľmi široká. Do popredia sa dostávajú inhibítory SGLT 2, ktoré v porovnaní s inými antidiabetikami nielenže znižujú glykémiu, ale je dokázaný aj ich kardioprotektívny účinok (nižší výskyt srdcového zlyhávania a nižšia celková mortalita). Agonisty GLP-1 receptorov sa osvedčujú najmä u obéznych pacientov, kde liečba metformínom nie je dostatočná.   Aké nové informácie z diabetológie publikované v poslednej dobe vás najviac zaujali? Podľa analýz takmer polovica pacientov s diabetom 2. typu nedosahuje cieľové hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c napriek tomu, že hodnoty glykémie nalačno sú v súlade s cieľmi liečby. V otvorenej štúdii LixiLan-L boli pacienti liečení bazálnym inzulínom ± perorálne antidiabetiká randomizovaní do vetvy liečenej fixnou kombináciou lixisenatid + glargín (iGlarLixi) a do druhej vetvy glargín + metformín (iGlar). Autori štúdie definovali reziduálnu hyperglykémiu ako hodnoty HbA1c ≥ 7,0 % a hodnoty glykémie nalačno < 7,8 mmol/l. Po 30 týždňoch vo vetve iGlarLixi klesol počet pacientov s reziduálnou hyperglykémiou zo 62,4 % na 23,8 % a vo vetve iGlar zo 62,4 % na 47,1 %. Podobne aj podiel pacientov, ktorí dosiahli hodnoty HbA1c < 7,0 % a zároveň hodnoty glykémie nalačno < 7,8 mmol/l, vo vetve iGlarLixi dosiahol 50,3 % a vo vetve iGlar 27,4 %. Všetky výsledky sú štatisticky vysoko signifikantné. Liečba s iGlarLixi môže u pacientov s diabetom 2. typu a s reziduálnou hyperglykémiou predstavovať racionálnu alternatívu. Pozitívny účinok iGlarLixi bol pozorovaný bez ohľadu na trvanie diabetu, Body-Mass-Index a východiskové hodnoty HbA1c.   V súvislosti s ochorením COVID-19 sa hovorí o tzv. postcovidovom syndróme. Zaznamenali ste tieto príznaky aj u vašich pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19? Značné množstvo našich pacientov prekonalo ochorenie spôsobené vírusom COVID-19. U niektorých bol priebeh ľahký, u iných však spôsobil zápal pľúc s vysokými teplotami a nutnosťou hospitalizácie. Po prekonaní ochorenia udávajú pacienti rôzne ťažkosti, ktoré označujeme ako postcovidový syndróm. Ide o poruchu vnímania čuchu a chuti, celkovú slabosť, zvýšenú únavu a bolesti svalov, ale aj časté vypadávanie vlasov.   Čo by ste poradili čerstvému absolventovi, ktorý práve začína v diabetológii, na čo by sa mal zamerať a čoho sa vyvarovať? Čerstvému absolventovi by som poradila, aby sa pri liečbe nesústredil iba na liečbu glykémie a dosiahnutie cieľových hodnôt glykovaného hemoglobínu, ale aby liečil pacientov komplexne a snažil sa v rámci liečby o dobrý kardio- a nefroprotektívny účinok liečby.   Práca vo vašej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Vnútorný pokoj a elán pre každodennú prácu mi pomáhajú udržiavať moje štyri vnúčatá a možnosť tráviť každú voľnú chvíľu na chate. Tam si dokážem oddýchnuť, relaxovať a nabrať síl do každodennej práce, ktorú nadovšetko milujem.  

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru Odborná redakcia DIA News

Literatúra Morea, N. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1683 – 1689  
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií