Rozhovor s MUDr. Ivetou Hochmuthovou

 Rozhovor s MUDr. Ivetou Hochmuthovou

  MUDr. Iveta Hochmuthová sa narodila v Detve. Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestovala z internej medicíny a z kardiológie. Väčšinu svojho pracovného života strávila v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde v roku 1995 vznikol aj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, v ktorom pracovala 6 rokov. Neskôr sa rozhodla pre ambulantnú prax na Železničnej poliklinike a po vyše 7 rokoch sa vrátila do Rooseveltovej nemocnice na II. internú kliniku, kde sa venuje práci v kardiologickej ambulancii, na pracovisku funkčnej diagnostiky aj konziliárnej činnosti. Medzi jej pracovné činnosti patrí pomoc s výukou sestier v rámci svojho odboru na Slovenskej zdravotníckej univerzite.     Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne ku kardiológii? Kto alebo čo vás k tejto špecializácii nasmeroval/o a bol/o pre vás najväčším akcelerátorom K medicíne ma to ťahalo od strednej školy. Patrím totiž ku generácii, ktorá dospela za socializmu a v kontexte s osudmi mojich blízkych som hľadala zamestnanie, ktoré by bolo pre mňa zmysluplné. Asi tak mi z toho vyšla pomáhajúca profesia a konkrétne medicína. Ku kardiológii som sa však dostala viac-menej náhodou, počas atestačnej prípravy v interných odboroch ma oslovila najviac a pozitívne ma ovplyvnili moji dobrí učitelia.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacientov s hypercholesterolémiou? Uvedomenie si, že ide o závažný rizikový faktor, ktorý dokáže zásadne ovplyvniť život a zdravie. Jasný cieľ liečby podľa rizikového profilu pacienta a trvalá snaha dosiahnuť ho, ako aj stála podpora pacienta adherovať k liečbe.   Aké nové informácie z kardiológie publikované v poslednej dobe vás najviac zaujali? Čo sa týka liečby hypercholesterolémie, veľmi dôležitá je poznaná bezpečnosť nízkej hladiny LDL (zásada čím nižšie, tým lepšie), ako aj výsledky štúdií s inhibítormi PCSK9, konkrétne analýza výsledkov programu Odyssey s alirokumabom, ktorá ukázala, že vek, fajčenie pri zaradení do štúdie, hypertenzia a hodnoty BMI neovplyvňujú účinnosť a bezpečnosť alirokumabu. Výsledky štúdií s PCSK9 inhibítorom alirokumabom potvrdili konzistentné zníženie hodnôt LDL-cholesterolu v rôznych skupinách pacientov vrátane pacientov s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie. Tento efekt je sprevádzaný dobrým bezpečnostným profilom alirokumabu v týchto skupinách pacientov, ktorý je porovnateľný s kontrolnými skupinami. Existuje veľa rizikových faktorov vo vzťahu k aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochoreniam, preto je dôležité poznanie, do akej miery môžu uvedené rizikové faktory ovplyvňovať liečbu samotným alirokumabom. Súhrnná analýza výsledkov 10 randomizovaných štúdií v rámci programu ODYSSEY ukázala, že vek (< 65 / ≥ 65; < 75 / ≥ 75 rokov), status fajčiara pri zaradení do štúdie, hypertenzia a hodnoty Body-Mass-Indexu (BMI) neovplyvňujú signifikantne účinnosť a bezpečnosť alirokumabu. Tieto výsledky len potvrdzujú úlohu alirokumabu ako alternatívy alebo v kombinovanej liečbe so statínmi v rutinnej klinickej praxi.     V súvislosti s ochorením COVID-19 sa hovorí o tzv. postcovidovom syndróme. Zaznamenali ste tieto príznaky aj u vašich pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19? Určite áno, tieto ťažkosti zahŕňali významný pokles výkonnosti, zadýchavanie, kašeľ, palpitácie, výkyvy krvného tlaku a trvali aj niekoľko mesiacov. U zamestnancov predstavovali významné obmedzenie práceschopnosti.   Čo by ste poradili čerstvému absolventovi, ktorý práve začína v kardiológii, na čo by sa mal zamerať a čoho sa vyvarovať? Aby využil všetky možnosti niečo sa naučiť, nebál sa pýtať, diskutovať a overovať si informácie. Na druhej strane by nemal nikdy podceňovať ťažkosti pacienta a symptómy, ktoré ho privedú k správnej diagnóze.   Práca vo vašej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Mám skvelú rodinu. Manžel je lekár, a preto chápe a rešpektuje moje pracovné vyťaženie, tak ako ja jeho. Vieme spolu oddychovať hlavne v prírode. Deti a vnúčatá sú mojím zázemím a potešením.  

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru Odborná redakcia KARDIO News

 

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií