Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Križovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Križovou

 

Katarína Križová sa narodila v Lučenci. Po skončení základnej školy v Divíne nastúpila na Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci. Po ukončení gymnázia absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, odbor všeobecná sestra. Po štúdiu nastúpila do VšNsP v Lučenci na OAIM ako zmenová sestra, kde pracovala až do nástupu na materskú dovolenku. Po materskej dovolenke pracovala na internom oddelení v Lučenci. Počas tohto obdobia si svoje vzdelanie doplnila o pomaturitné špecializačné štúdium na SZU v Bratislave, odbor Vnútorné lekárstvo. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v kardiologickej ambulancii, kde pôsobila desať rokov. Od roku 2013 pracuje v diabetologickej a internej ambulancii IN-DIA s. r. o v Lučenci. Je vydatá a má syna.

Čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen alebo vás inšpiroval nejaký vzor?

Po práci zdravotnej sestry som túžila v podstate od materskej školy. Obdivovala som obe ockove sesternice, ktoré boli zdravotné sestry. Dokonca mi neskôr jedna z nich bola nadriadená (bola vrchnou sestrou na oddelení, kde som pracovala), takže v mojom prípade to bol hlavne vzor z rodiny.

Samotné štúdium na gymnáziu bola skôr úniková cesta, pretože môj starký vážne ochorel a časté návštevy v nemocnici zle vplývali na mojich rodičov. V tom čase ma všetci odhovárali od štúdia na zdravotnej škole, že je to ťažké a náročné povolanie, ale nakoniec som si aj tak našla cestu ku svojmu detskému snu a aj napriek ukončenému gymnáziu som sa rozhodla pre štúdium a prácu zdravotnej sestry.

Predstavíte našim čitateľom ambulanciu, v ktorej pracujete a spektrum pacientov, čo sa týka spádu, veku a pridružených problémov popri diabete, pre ktoré k vám prichádzajú?

V našej ambulancii ošetrujeme pacientov s diabetom I. aj II. typu, pričom nám každoročne pribúda mnoho pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2T). Bohužiaľ, sedavý spôsob života, ale aj ďalšie nesprávne rozhodnutia ohľadom zdravia zvyšujú počet pacientov s DM2T. V poslednej dobe sa stretávame s čoraz mladšími pacientmi. Do značnej miery tomu „napomáha“, že už deti a mládež trávia mnoho času s mobilnými telefónmi, na počítačových hrách a pohybová aktivita či čas strávený na čerstvom vzduchu sa znižuje na minimum.

Pacientov s DM1T je podstatne menej. Samozrejme, so zle kompenzovaným diabetom nastupujú aj komplikácie, či už ide o ochorenie zraku, neurologické, cievne, nefrologické… Môžem však s radosťou povedať, že liečba v diabetológii veľmi napreduje a pacientov s chronickými komplikáciami máme pomerne menej, ako to bývalo pred niekoľkými rokmi.

Popri množstve vašich bežných povinností sa súčasne venujete aj edukácii pacientov s diabetom. Aké to je, viesť rozhovor s novodiagnostikovaným diabetikom? Musíte byť nielen edukačná sestra, ale často aj psychológ. Je náročné viesť s takýmto pacientom rozhovor, vnímať jeho pocity a zároveň ho citlivo usmerňovať a povzbudzovať v napredovaní?

Edukácia pacienta pre úspešnú liečbu cukrovky je veľmi dôležitá súčasť terapeutického procesu. Je veľmi podstatné, akou formou je novodiagnostikovanému pacientovi s diabetom vysvetlené, čo by mal vo svojom živote zmeniť, upraviť, resp. nastaviť si režim, aby bol v liečbe úspešný. Verte, že rola sestry je dosť nevďačná, lebo všetko, čo mal pacient rád, mu zakazujete.

Sú aj pacienti, ktorí sa s tým nevedia vysporiadať a nedokážu prijať fakt, že ochoreli na diabetes mellitus.

Každý pacient je osobnosť a vyžaduje si individuálny prístup zo strany lekára aj sestry. Správny postoj sestry, ktorá musí byť aj psychológom, je možno vyše 50 % úspechu liečby. Áno, pacienta treba správne nasmerovať, poučiť, niekedy upokojiť, posmeliť a v neposlednom rade aj povzbudiť a pochváliť.

Ako sa vám darí pracovať s pacientmi, ktorí z rôznych dôvodov nedodržiavajú liečbu a rady, aké im pri edukácii poskytnete ?

To je dobrá otázka, ale odpoveď nie je vôbec jednoduchá. Viete, stále dookola pacientom opakujete, čo je pre nich nevhodné, ktorým potravinám sa majú vyhýbať a čo si môžu dopriať sem-tam za odmenu. Treba mať na zreteli, že diabetes je ochorenie, ktoré je v počiatočných štádiách často bezpríznakové, pacient nič necíti, nič ho nebolí a my mu stále zakazujeme jesť to, čo má najradšej. Pre lepšiu názornosť máme v ambulancii plagát, na ktorom sú pomerne detailne vyobrazené komplikácie diabetu, a ten celkom zaberá a každý trošku spozornie…

Na druhej strane sú aj takí ľudia, ktorí svoje ochorenie berú od začiatku vážne a snažia sa urobiť maximum preto, aby ich glykémie boli v medziach normy, no, žiaľ, tých je o dosť menej.

Keby ste mali dať radu mladšej kolegyni, ktorá iba začína pracovať v diabetologickej ambulancii, aká by bola?

Určite by som ju podporila v tom, že si vybrala správnu a veľmi zaujímavú prácu, v ktorej pri správnom prístupe môže dokázať veľa. Diagnostika a liečba cukrovky každým dňom napreduje, preto sa šikovná, erudovaná sestra v diabetologickej ambulancii môže vždy realizovať a napredovať.

Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?

Šťastím ma napĺňa hlavne moja rodina, moji blízki a rodičia. Zároveň je to v lete práca v mojej záhrade. V zime sú to ručné práce, dobrý film a kniha. Keďže mám už dospelého syna a zatiaľ žiadne vnúčatá, balzamom na dušu sú pre mňa naše dve netere, s ktorými mám krásny vzťah. No a nemôžem zabudnúť na moje veľké mojkadlo, ktoré mi asi odoberá všetku zlú energiu. Je to náš maznáčik, perzský kocúr Charlie.

Ďakujeme za rozhovor
Odborná redakcia DIA New

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií