Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Gajdošovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca

Máriou Gajdošovou

 

Mária Gajdošová sa narodila v Handlovej. Po úspešnom ukončení strednej zdravotníckej školy vo Zvolene sa jej prvým pôsobiskom stala nemocnica v Handlovej, kde pracovala na chirurgickom a zároveň  internom oddelení a neskôr v internej a algeziologickej ambulancii. Následne prijala ponuku práce v súkromnej kardiologickej ambulancii MUDr. Ladislava Procházku, kde pracuje dodnes.

Pani Gajdošová predstavili by ste našim čitateľom ambulanciu, v ktorej pracujete a spektrum pacientov, čo sa týka spádu, veku a problémov, pre ktoré k vám prichádzajú?

Pracujem v kardiologickej ambulancii pre dospelých. Naša ambulancia sa zväčša špecializuje na kardiálne zlyhanie, ale máme pacientov aj po operáciách srdca či infarktoch.

Hypercholesterolémia je hlavnou príčinou ateroskleroticky podmienených kardiovaskulárnych ochorení. Vedeli by ste odhadnúť, u koľkých percent pacientov sa stretávate s týmto problémom?

Prevládajú muži zväčša vo veku medzi 40 – 60 rokmi, ale hranica veku  pri kardiovaskulárnych ochoreniach klesá, čo je, žiaľ, alarmujúce.

Okrem ďalších povinností sa venujete edukácii pacientov, ktorí začínajú biologickú liečbu PCSK9 inhibítormi. Vážia si pacienti, že majú prístup k takejto modernej a účinnej liečbe, či sa stretávate aj s odmietavým postojom? A ako pacienti hodnotia liečbu po čase?

Liečbu PCSK9 inhibítormi poskytujeme už dlhší čas. Mnohokrát je to posledná možnosť liečby pre pacienta, ktorý už vyskúšal všetky možnosti liečby dyslipoproteinémie. Mnohí pacienti sú naklonení novej modernej liečbe, niektorí sú skeptickí. Nechcú veriť, že im pomôže jedna injekcia za dva týždne, keď denne konzumovali kvantá tabletiek. O to väčšie je ich prekvapenie, keď majú lipidogram  po dvoch dávkach v norme alebo aspoň zlepšený. Až vtedy začnú veriť v účinky liečby PCSK9.

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia, na rozvoji ktorých sa podieľajú ovplyvniteľné rizikové faktory. Aký je váš názor na obéznych pacientov, ktorí navyše fajčia, majú sedavý spôsob života a nedokážu v sebe nájsť motiváciu na zmenu prístupu k životu a zdraviu?

Počet ľudí s obezitou celosvetovo narastá. V súčasnosti žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde viac ľudí zabíja nadhmotnosť a obezita ako podváha. Aj takýchto pacientov máme v našej ambulancii. Veľa sa ich snaží dbať na svoju stravu, dodržiavať životosprávu, žiť aktívne. Vedia, že obezita môže zhoršiť ich kardiovaskulárne ochorenie. Samozrejme, nájdu sa aj takí pacienti, ktorí sú ľahostajní k svojmu stavu aj zdraviu. Jednoducho povedané, rezignovali…

Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky. Ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou?

V kardiologickej ambulancii pracujem vyše desať rokov. Najčastejšie nás navštevujú pacienti so srdcovým zlyhávaním. S mnohými sa poznám osobne. Dá sa povedať, že s niektorými mám až familiárny vzťah. Asi najviac ma teší, že pacienti, ktorí k nám chodia mnoho rokov, sa o seba starajú, majú dobré výsledky a aj to, že sa nám podarilo skvalitniť a predĺžiť ich život.

Denne sa stretávate s pacientmi, ktorí začali myslieť na svoje zdravie príliš neskoro. Dovoľte nám preto otázku, ako si udržiavate kondíciu a čo robíte pre svoje srdce?

Najčastejšie sú to vychádzky do hôr – dýchať vôňu lesa, načerpať pokoj. Pobyt pri mori, plávanie, bicykel, dobrý koncert a správna partia priateľov.

Keby ste mali dať radu vašej mladšej kolegyni, ktorá práve začína pracovať s pacientmi s hypercholesterolémiou, aká by bola?

Hlavne sa vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti. Každý pacient je iný. Niektorí pacienti sú disciplinovanejší, iní menej, ale keď sa dostaví zlepšenie, vždy poteší a dáva našej práci o to väčšiu radosť a zmysel.

Ďakujeme vám za rozhovor
Odborná redakcia KARDIO News

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií