Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martou Hadžurikovou

 Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martou Hadžurikovou

 

Marta Hadžuriková sa narodila v Krčave v okrese Sobrance. Základnú školu absolvovala v Podhorodi a strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. Po ukončení štúdia nastúpila ako zdravotná sestra na chirurgické oddelenie v NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, kde pracovala vyše dvadsaťpäť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v ambulancii Pozemných stavieb v Michalovciach. O niekoľko rokov sa vrátila a pracovala ako sestra na neurologickom oddelení NsP v Michalovciach. Neskôr prijala ponuku práce v kardiologickej ambulancii v Michalovciach, kde spolu s MUDr. Máriou Gofusovou tvorí dobre zohratý tím. Je o nej známe, že už vyše pätnásť rokov sa popri práci venuje aj pohotovostnej službe.     Čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen alebo vás inšpiroval nejaký vzor? Vždy som cítila, že sa pre túto prácu hodím. Už na základnej škole som rada pomáhala pri drobných úrazoch. Mali sme rôzne športové podujatia, kde sa práca pomocného zdravotníka vždy hodila. Na strednej škole som sa už len utvrdila v tom, že aj keď je toto povolanie veľmi náročné, pomáhať chorým v nemocnici pri lôžku je práca, ktorá ma napĺňa. Dnes s istotou viem, že som si povolanie zdravotnej sestry vybrala správne. Túto prácu mám veľmi rada a som s ňou spokojná.   Venujete sa edukácii pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorý prekonal kardiovaskulárnu príhodu a má potvrdenú hypercholesterolémiu, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? Je veľmi dôležité vysvetliť pacientom, aká potrebná je diéta na zlepšenie ich zdravotného stavu. Aj napriek zľahčovaniu z ich strany je začiatok diéty jedným z prvých krokov uvedomenia si zmeny v ich živote. No a potom je to o vhodnej strave na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. O úplnom odvyknutí od fajčenia. O pravidelnom užívaní liekov na cholesterol, ale aj o kontrolách výšky hladiny cholesterolu v krvi. Veľmi často sa v ambulancii stretávam s podceňovaním dostatočného odpočinku, vyhýbania sa stresu, ale aj o vhodnej fyzickej záťaži, ktorú by pacienti nemali prekračovať.   Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky, ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Spomínam si na pacienta s ťažkou hyperproteinémiou. Bol liečený dlhé roky, ale zdravotný stav sa mu postupne zhoršoval. Išlo o veľmi zodpovedného pacienta, ktorý dodržiaval režimové opatrenia, chodil na pravidelné kontroly aj na odbery krvi. Po pridaní inhibítorov PCSK9 k jeho liečbe došlo v krátkom čase k výraznej zmene jeho zdravotného stavu. Boli sme milo prekvapení progresom v jeho liečbe. Pacient je dnes spokojný, že sa jeho zdravotný stav po dlhej dobe zlepšil. Zlepšenie jeho zdravotného stavu mu nalialo novú energiu do života. Ešte viac sa o seba začal starať a teraz sa teší z každej návštevy v našej ambulancii.   Aj napriek vysokému pracovnému zaťaženiu ste vynikajúco zorganizovaná a pacientov vždy vítate s úsmevom. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti, láskavosti a energie? Možno je to preto, lebo každý pacient v ambulancii je u mňa na prvom mieste. Pacient potrebuje ako prvé počuť pekné slovo od sestry, keď príde do ambulancie. Hneď sa vie upokojiť a o to lepšie sa nám s ním pracuje. Je dôležité si vypočuť jeho ťažkosti, psychicky ho posilniť, pretože nie každý priebeh ochorenia je ľahký. Taktiež sa snažíme, aby bol s vyšetrením spokojný, aby mal dostatok informácií o priebehu svojho ochorenia. Čas a energia venovaná pacientom sa nám potom vracia v podobe dobrej spolupráce, dobrých výsledkov a ochoty našich pacientov.   Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Myslím, že sa mi moja práca už dávno stala koníčkom a aj poslaním. Vždy ma poteší, ak od nás pacienti odchádzajú spokojní. Niekedy je aj taká maličkosť ako pomoc starším pri vyzliekaní odmenená krásnym úsmevom. Zároveň, keď sa mi prihovoria a pristavia sa pacienti aj na ulici a ďakujú za pomoc, je to iste skvelý spôsob dobíjania batérií, no a v neposlednom rade je to aj pocit z dobre vykonanej práce.  

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia KARDIO News

   
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií