Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Andreou Šufliarskou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Andreou Šufliarskou

 

Mgr. Andrea Šufliarska pochádza z Detvy. Študovala na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, pokračovala v odbore ošetrovateľstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ukončenom bakalárskou štátnou skúškou s vyznamenaním. Neskôr si popri práci doplnila magisterské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo a špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých na SZU v Bratislave. Pracovala vo viacerých nemocniciach na Slovensku i v zahraničí. Pracovné skúsenosti nadobudla vo FN Nitra, v Nemocnici Žiar nad Hronom, UNB v Bratislave či LMU Klinikum v Mníchove. Ako sestra má skúsenosti hlavne s intenzívnou starostlivosťou o pacientov. Od roku 2014 pracuje v SÚSCCH a. s. v Banskej Bystrici ako sestra na oddelení akútnej kardiológie – koronárna jednotka. Súčasne sa venuje edukačnej, prednáškovej činnosti a podieľa sa na klinických skúšaniach ako študijná sestra.     Čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen, alebo vás inšpiroval nejaký vzor? Štúdium a prácu zdravotnej sestry som si vybrala, pretože je to práca dynamická, tímová, prispôsobuje sa podľa stavu pacienta. Vždy bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako vieme s rôznymi ošetreniami, vyšetreniami či liečebnými postupmi pomôcť chrániť, podporovať a prinavrátiť to najcennejšie – zdravie.   Venujete sa edukácii pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorému bolo práve diagnostikované kardiovaskulárne ochorenie, aby ste získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? Edukácia je veľmi dôležitou súčasťou liečby u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Aj keď pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami majú z hľadiska edukácie veľa spoločného, dôležitý je individuálny prístup v spolupráci s každým pacientom. Najdôležitejšia je podpora celkovej compliance pacienta. Tu mám možnosť ako sestra využiť odborné vedomosti, schopnosti a profesionálny aj ľudský prístup a podporiť tak záujem pacienta o svoje zdravie. Ochotu spolupracovať a dodržiavať liečebný režim v najnovších možnostiach liečby.   Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky, ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Kardiovaskulárne ochorenia sú celosvetovo jednou z hlavných príčin úmrtí a invalidity. Infarkt myokardu, hypertenzia, poruchy metabolizmu tukov či iné ochorenia srdca a ciev sa objavujú čoraz viac u mladších pacientov. Momentálne boli pre mňa výzvou covid-pozitívni pacienti, ktorí boli hospitalizovaní pre kardiovaskulárne ochorenie. Vyžadovali si nové špecifiká a prístupy v ošetrovaní.   Pani Šufliarska, je o vás známe, že ste vynikajúco zorganizovaná a aj napriek vysokému pracovnému zaťaženiu vždy vítate pacientov s úsmevom. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti, láskavosti a energie? Pracujem na JIS, veľmi často sa stretávam s pacientami, ktorých postretla akútna srdcová príhoda. Sú k nám privezení náhle, často z domáceho prostredia alebo z práce. Sú vystrašení, majú bolesti, nevedia, čo s nimi vlastne bude. Ich stav sa môže počas hospitalizácie kriticky zmeniť. Práca s takýmito pacientami je častokrát náročná. Myslím, že mi k tomu napomáha odborný a zároveň empatický prístup k pacientovi, efektívne zorganizovaná práca aj nastavenie priorít.   Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Som aktívny človek a náročné dni v práci vyvažujem športovaním, pobytom v prírode, cestovaním či čítaním. Zaujíma ma literatúra o zdravom životnom štýle. Rada spoznávam nové krajiny, miesta, kultúru, gastronómiu. Voľné chvíle s priateľmi a rodinou, ranná rutina či meditácia a celkovo pozitívny mindset mi pomáha dobiť baterky tak trochu aj „do zásoby“.      

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia KARDIO News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií