Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Zuzanou Kuchárikovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Zuzanou Kuchárikovou

 

Mgr. Zuzana Kucháriková sa narodila v Šali a do svojich desiatich rokov vyrastala na západnom Slovensku. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Poprade. Ako 17-ročná nastúpila na interné oddelenie, kde pracovala deväť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať ako sestra v Diabetologickej ambulancii v Starej Ľubovni, kde pracuje už vyše 24 rokov. Počas tohto obdobia absolvovala bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo, ktoré vyštudovala externe na fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a o pár rokov úspešne ukončila aj vysokoškolské štúdium 2. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n. o. v Bratislave. Je vydatá a má syna, ktorý by chcel pokračovať v „zdravotníckych“ šľapajach rodičov.  

  

  Mohli by ste nám prezradiť, čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen alebo vás inšpiroval nejaký vzor? Bola som inšpirovaná a potom sa povolanie zdravotnej sestry stalo mojím snom. Keď som ako dieťa sedela v čakárni u lekárky, do miestnosti vošla krásna zdravotná sestra, pekne upravená, vtedy ešte v klasickom sesterskom oblečení, teda modré šaty, biela zástera a na hlave čepiec. V tej chvíli bolo rozhodnuté a vedela som, že to je to, čo raz chcem robiť, čím by som raz chcela byť. V tom veku som ani náhodou nemohla tušiť, čo to znamená byť sestričkou, ale myslím, že človek má v sebe už vopred dané, k čomu bude inklinovať.   Venujete sa edukácii pacientov s diabetom. Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorému bol práve diagnostikovaný diabetes, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? Edukácia diabetika je v ambulancii naším každodenným chlebíčkom. Snažím sa pacientovi vysvetliť základ, čo je diabetes, aké komplikácie to prináša a povzbudiť pacienta, že ich vzniku sa dá predísť jeho vlastným úsilím a za našej spolupráce. Pacienta ubezpečím, že diabetes je ochorenie, s ktorým sa dá žiť plnohodnotný život, snažím sa informácie dávkovať postupne, aby sa pacient nevyľakal, ale naopak upokojil. Niektorí pacienti správu, že majú diabetes, prijímajú ťažko. Pacient by mal z prístupu sestry vycítiť cit, lásku a ochotu pomáhať.   Pri predchádzajúcej otázke sa ešte trochu zastavíme. Prezradíte nám vaše know-how? Ako je možné pracovať a dosahovať výsledky u slabo spolupracujúcich pacientov? Snažím sa byť čo najprirodzenejšia. Model, keď bola sestra v ambulancii vo vzťahu sestra – pacient dominantná, je našťastie už minulosťou. Sme partneri, v ambulancii sme jeden tím, pacient – lekár – sestra a všetci máme spoločný cieľ. Za vzájomnej spolupráce chceme dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu pre spokojnosť pacienta a aj našu. Na to je potrebná jasná a zrozumiteľná, ale najmä láskavá a prívetivá komunikácia so záujmom o každého pacienta bez rozdielu. Vyžaduje to prejaviť pacientovi úctu a dať mu pocítiť jeho dôležitosť a náš záujem oňho. V diabetologickej ambulancii pracujem už 24 rokov. Zatiaľ som sa nestretla s pacientom, ktorého by sme nevedeli „zlomiť“ a s ktorým by sa nám ťažko spolupracovalo. Práca s pacientmi si vyžaduje holistický prístup. Vnímať pacienta ako bio-psycho-sociálnu bytosť. Dôležitá je aj dobrá organizácia práce v ambulancii, aby boli pacienti spokojní, nemuseli dlho čakať a aby sa nám dobre pracovalo. Osvedčil sa nám systém objednávania na presne stanovený čas.   Diabetes mellitus je chronické celoživotné ochorenie, s vašimi pacientmi sa stretávate dlhé roky, ste svedkami ich životných príbehov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Áno, s pacientmi sa stretávame dlhé roky, a to nám dáva možnosť poznať ich životné príbehy a osudy. Mám rada mladých diabetikov, ale aj starších, výzvou však vždy býva každá tehotná diabetička, keď nastupuje tvrdá spolupráca spolu s inými odborníkmi. Najväčšia radosť je vtedy, keď sa nám to spoločne podarí dotiahnuť do úspešného konca. Najväčšou odmenou pre nás je pohľad na zdravého novorodenca, s ktorým sa nám mamičky už neraz prišli pochváliť do ambulancie.   Ambulancia, v ktorej pracujete, patrí medzi vysoko vyťažené pracoviská. Ako sa vám darí aj napriek tomu vítať pacientov vždy s úsmevom a mať pre nich vľúdne slovo. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti a energie? Sme ľudia ako každý iný a tiež prežívame rôzne situácie, ktoré by mohli ovplyvniť naše správanie sa. Na toto si však dávame pozor. Rodinný život nechávame doma a v zamestnaní sme v plnej miere k dispozícii tým, ktorí nás potrebujú a kvôli ktorým vlastne chodíme do práce. Navyše sa na prácu sestry kladú vysoké nároky. Sestra svojou rozhľadenosťou, praktickým pôsobením, odbornými vedomosťami a ľudskou ochotou tvorí jeden z najpevnejších pilierov zdravotníctva. Tajomstvo mojej trpezlivosti a energie spočíva v pokore, veľkej dávke empatie, ľudskosti, v pochopení a láskavosti prejavovanej pacientom. Naša práca je službou a poslaním. Keď sa k tomu človek takto postaví, potom nemá problém pracovať s úsmevom na tvári a iné ako vľúdne slovo hádam ani nemusí používať. Som vďačná aj za dar komunikatívnosti.   Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Kedysi dávno som počula vetu: „Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie“. Cítim sa ako vnútorne šťastný človek, spokojný so svojím bytím ako v rodinnom kruhu, tak aj v práci. Dôležité je mať pozitívne myslenie a aj z ťažkej situácie si vytiahnuť niečo pozitívne. Nemať veľké očakávania. To nám dáva priestor vedieť sa tešiť a byť vďační aj za tie najmenšie veci, každodenné maličkosti. Radosť nám predsa môže urobiť aj rozkvitnutý kvet, pučiaci strom, padajúce lístie, čokoľvek. Baterky rada dobíjam v prírode, či už na prechádzke alebo na túre, s priateľmi, na stretnutiach s rodinou a najlepším relaxom sú pre mňa knihy, hudba, práca v okrasnej záhrade, divadlo a kino.  

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia DIA News

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií