Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Surgošovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca
MUDr. Janou Surgošovou

MUDr. Jana Surgošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na neurologické oddelenie v Skalici a po  približne 2,5 roku začala pracovať na Klinike detskej neurológie v Národnom ústave detských chorôb, kde pôsobí doteraz. V rámci praxe pracovala na II. Neurologickej klinike UNB Bratislava. Od roku 2008 sa venuje detským pacientom so sclerosis multiplex. Počas tohto obdobia získala špecializáciu v odbore neurológia a neskôr v odbore pediatrickej neurológie. Popri práci na klinike vedie praktické cvičenia z vybraných kapitol doktorského študijného programu v predmete pediatria a neurológia. Je autorkou viacerých článkov a aktívnym prednášajúcim.

Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k neurológii?

Moje smerovanie k medicíne bolo zrejmé prakticky odjakživa. Ak by som mala parafrázovať svoju učiteľku na základnej škole, už v prvej triede som „písala ako doktorka“. Po skončení lekárskej fakulty som nemala vyhranenú orientáciu na konkrétny odbor. Hneď prvá pracovná ponuka bola z neurológie v Skalici a doteraz to považujem za riadenie osudu. Neurológia je moja láska.

Venujete sa liečbe detských pacientov so sclerosis multiplex. Ako vnímate toto ochorenie? Môže viesť dieťa so sclerosis multiplex plnohodnotný a šťastný život?

Pomerne dlhú dobu sa sclerosis multiplex u detí považovala za benígne ochorenie a prístup k liečbe bol zdĺhavý a komplikovaný. Na druhej strane som z praxe v neurológii dospelých vedela, kam môže viesť neliečené ochorenie. Mala som šťastie, že som profesne zažila masívny nástup liečby a najmä aktuálnej modernej liečby práve u detí. Naši prví pacienti sú už dospelí, sami sú rodičia, s viacerými sme v kontakte. Je to nesmierne uspokojujúci pocit vidieť ich v aktívnom dospelom živote.

Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k detskému pacientovi, ktorému bola práve diagnostikovaná sclerosis multiplex, aby ste si získali jeho dôveru, ale aj dôveru rodičov a motivovali ich tak k spolupráci?

Pravdepodobne najdôležitejšia je otvorená komunikácia. Z praxe vidíme, že deti zvládajú oznámenie diagnózy lepšie než rodičia. Hlavne pubertálne deti nemajú problém naštudovať si informácie a aktívne sa pýtajú. Na druhej strane kombinácia náročného obdobia, akým je puberta, oznámenie a vyrovnanie sa s diagnózou, potreba chronickej liečby, opakované návštevy lekárov a vyšetrenia, únava a aj samotné ochorenie si u detí vyžaduje často psychologickú a nezriedka aj psychiatrickú starostlivosť. Snažíme sa poskytovať podporu v podstate celej rodine.

Na vašom pracovisku ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Spomeniete si, ktoré dieťa bolo pre vás najväčšou výzvou alebo prekvapením?

Každé dieťa a každá rodina v nás zanechala nejakú stopu. Sú to rodiny bojovníkov. Asi najviac sa nám však do pamäti zapísali tie deti, ktoré boli diagnostikované vo veľmi nízkom veku, okolo 5. – 6. roku života, a teda ostávajú v našej starostlivosti pomerne dlho, sú už vlastne súčasťou „rodiny“. Sú to deti, ktoré nás pustia do svojich životov a riešia s nami aj prvé lásky, školu a svoje vízie.

Život so sclerosis multiplex je náročný. Už samotné potvrdenie diagnózy roztrúsenej sklerózy môže predstavovať ťažký úder. Čo je podľa vás najdôležitejšie pre pacienta zasiahnutého týmto ochorením?

Najdôležitejšie v prvom okamihu je uistenie, že existuje cesta a liečba. Že v tom nie sú sami. Potom je dôležitá edukácia, aby pacienti pochopili, že mnohé veci majú vo svojich rukách, ako napríklad životný štýl, stravu, aktivity. Absolútne všetky deti podporujeme v tom, aby sa snažili dosiahnuť najvyššie možné vzdelanie. Nesmierne cenná je aj podpora pacientskej komunity.

Ak porovnáte možnosti v liečbe detských pacientov so sclerosis multiplex na Slovensku a pacientov z krajín Európskej únie, kde vidíte najväčšie rozdiely?

Aktuálne máme porovnateľnú dostupnosť liečby u detí, aj keď sú tu isté legislatívne problémy, s ktorými sa však stretávajú všetci špecialisti z pediatrických odborov. Ako pomerne veľký nedostatok vnímame všeobecne horšiu dostupnosť podpornej psychologickej a aj psychiatrickej starostlivosti pre deti a ich rodiny, horšiu dostupnosť rehabilitačných centier a napríklad kúpeľnej liečby.

Využívate u vašich pacientov so sclerosis multiplex v liečbe aj terapiu chladom? Ak áno, aké výsledky ste zaznamenali v tomto smere?

Zaznamenali sme pozitívne účinky chladu u dospelých, u detí sa však zatiaľ nestretla s nadšeným ohlasom. Musím však s radosťou konštatovať, že deti sa nevzdávajú pohybu. Mali sme pacienta, ktorý absolvoval preteky Spartan, máme tanečnice, boxerov, plavcov, obľúbená je aj posilňovňa a turistika. U viacerých to po vysvetlení, aký dôležitý je pohyb, viedlo k tomu, že s deťmi začali športovať aj rodičia.

Akú radu by ste dali mladému kolegovi neurológovi, ktorý s liečbou detských pacientov so SM len začína?

Všetkým začínajúcim lekárom, ktorí pracujú s deťmi, by som poradila najmä rešpekt a otvorenosť k detskému pacientovi bez ohľadu na ich vek. Ak im k tomu ešte dokážete primerane vysvetliť podstatu ochorenia, čo sa dá naozaj takmer v každom veku, potrebu vyšetrenia a aj liečby, získate spolupracujúceho pacienta, ktorý vám dôveruje, čo je absolútne kľúčové. Zlaté pravidlo je, že deťom sa neklame.

Práca lekára, neurológa je veľmi náročná a stresujúca. Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?

Len málo problémov nevyrieši túra alebo les. S rodinou tiež veľmi radi cestujeme a objavujeme. A v našej knižnici nájdete knihy od anatómie cez divadelné hry, básne, komiksy, cestopisy, detektívky až po ekonómiu, fyziku a maliarstvo.

Ďakujeme vám za rozhovor
Odborná redakcia SM News

Páčil sa Vám rozhovor?
Stiahnuť rozhovor

 

 

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií