Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jurajom Babušíkom, PhD.

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jurajom Babušíkom, PhD.

MUDr. Juraj Babušík, PhD. sa narodil v Nitre. Po absolvovaní gymnázia študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Lekársku prax začal vykonávať na OLU TaRCH Nitra-Zobor, oddelenie Lefantovce, ako sekundárny lekár. Neskôr pracoval na I. internej klinike v nemocnici v Nitre. Po absolvovaní špecializácie z vnútorného lekárstva získal atestáciu z kardiológie a v roku 2003 po úspešnej obhajobe aj vedeckú hodnosť PhD. V rámci kardiológie pracoval na koronárnej JIS a venoval sa invazívnej aj neinvazívnej diagnostike arytmií a kardiostimulácií. Dva roky pracoval v neštátnom kardiocentre v Nitre. Neskôr prijal ponuku práce v neštátnej kardiologickej ambulancii ProCare a. s. Bratislava v poliklinike Centrál. Vykonáva komplexnú liečbu a diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení vrátane echokardiografie, záťažovej ergometrie, holterovského EKG a tlakového monitoringu. Viackrát publikoval v domácich odborných časopisoch a často prednášal na odborných podujatiach. Je ženatý, má dve deti.     Dobrý deň, pán doktor, prezradili by ste našim čitateľom, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne ku kardiológii? Pochádzam z učiteľsko-lekárskej rodiny, v škole som inklinoval skôr k prírodovedným predmetom. Práca v medicíne s možnosťou pomáhať ľuďom a vracať im zdravie ma vždy fascinovala. Mám rád, keď mnohé veci do seba logicky zapadajú a keď môžem využívať princípy prírodných vied (fyzika, matematika, chémia), preto ma oslovila kardiológia. Mnohé diagnostické a liečebné postupy v kardiológii vyžadujú matematické myslenie s využitím fyzikálnych, chemických a biologických zákonitostí.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacienta s hypercholesterolémiou? Určenie rizikového profilu pacienta a dosiahnutie cieľových hodnôt. Spolupráca pacienta s lekárom je pritom taktiež kľúčovým faktorom. Veľmi dôležitá bude aj liečba vysokorizikových pacientov, ktorí sú na štandardnú medikamentóznu terapiu rezistentní a budú vyžadovať nové terapeutické postupy, novými látkami, ktoré budú účinné, bezpečné a ich aplikácia bude pre pacienta komfortná. Kardiológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť kardiológie? Myslím si, že kardiológia je veľmi progresívnym lekárskym odborom. Už pred desiatimi rokmi bola na veľmi vysokej úrovni. Určite sa zlepšila dostupnosť koronárnych intervencií a rozvíjajú sa intervenčné výkony na srdcových chlopniach. Farmakoterapia v kardiológii priniesla ďalšie možnosti, napríklad nové orálne antikoagulanciá, lieky na liečbu srdcového zlyhávania, fixné kombinácie antihypertenzív a nové farmaká na liečbu dyslipoproteinémií aj s možnosťou injekčnej aplikácie. Predpokladám, že vývoj kardiológie bude spočívať v zdokonaľovaní zobrazovacích diagnostických metodík, ktoré budú pre pacienta komfortnejšie. Rozvoj telemedicíny ako poskytovania služieb na diaľku bude toho súčasťou. Snaha nahradiť operačné kardiochirurgické výkony bude viesť k maximalizácii využitia katetrizačných výkonov (napr. na chlopniach). Nové možnosti bude ponúkať farmakoterapia vo forme nových preparátov. V arytmológii predpokladám vývoj tzv. bezdrôtovej elektroimpulzoterapie a zdokonalenie ablačných techník. Potrebné bude aj zdokonalenie genetickej diagnostiky a veľkou výzvou zostáva génová terapia.   Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky, ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Z minulosti sa mi vryl do pamäti príbeh mladého pacienta, ktorý počas mojej služby na JIS náhle zomrel na masívnu pľúcnu embóliu. Predtým bol kompletne vyšetrený, nemal žiaden evidentný rizikový faktor, iba niekoľkomesačné nešpecifické príznaky. Jeho matka bola lekárka. Boli sme bezmocní, a to je pre lekára veľmi zlý pocit. Na druhej strane mám aj príjemné skúsenosti. Mladá tehotná pacientka bola pre nejasné bolesti na hrudníku opakovane vyšetrovaná u rôznych špecialistov. Keď som ju poslal na hospitalizáciu s podozrením na pľúcnu embolizáciu, musel som ju dlho prehovárať. Potom mi po potvrdení diagnózy a úspešnej liečbe spolu s jej gynekológom poďakovala za záchranu života.   Práca lekára, kardiológa si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Práca kardiológa je určite veľmi psychicky vyčerpávajúca a často treba regenerovať a doslovne dobiť baterky. Významným faktorom v mojom živote je moja rodina, bez pochopenia rodiny by nebolo možné takúto prácu vykonávať. Rád športujem, pravidelne hrávam tenis a cvičím, dopĺňam to aj behom a bicyklovaním. V zime rád lyžujem. Milujem pobyt v prírode, som vášnivý hubár a rád oddychujem na chalupe.   Pomaly sa blíži koniec roku. Ako by ste charakterizovali rok 2021? Čo by ste si priali pre seba, svojich blízkych, ale aj pre vašich kolegov, čitateľov Kardio News do roka 2022? V dôsledku celosvetovej pandémie je rok 2021 pre všetkých veľmi náročný. Lekári a zdravotníci sú veľmi preťažení, unavení, ekonomická situácia je zložitá a významne sa zhoršili medziľudské vzťahy. V roku 2022 želám všetkým kolegom, pacientom a čitateľom Kardio News hlavne pevné zdravie, veľa trpezlivosti a lásky v kruhu rodiny. Želám im, aby aj v prípade choroby mali rýchlo dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorá ich vráti do plnohodnotného života.    

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru. Odborná redakcia KARDIO News

   
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií