Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Ladislavom Procházkom

 Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Ladislavom Procházkom

  Po ukončení štúdia na fakulte Všeobecného lekárstva Univerzity Palackého v Olomouci pracoval ako lekár interného oddelenia nemocnice Přerov v Českej republike, kde sa neskôr rozhodol pre návrat na Slovensko. Pracoval ako lekár oddelenia viacerých nemocníc. Po získaní atestácie z vnútorného lekárstva pôsobil ako vedúci lekár JIS nemocnice Handlová. Po atestácii z kardiológie pracoval ako primár oddelenia a námestník nemocnice. Neskôr prijal funkciu primára oddelenia funkčnej diagnostiky Nemocnice Bojnice. V súčasnosti vykonáva súkromnú prax v kardiologickej ambulancii spolu s funkčnou diagnostikou.    

Vážený pán doktor, aký bol pre vás osobne rok 2020?

Rok 2020 bol rokom nových skúseností hlavne v praktickej stránke medicíny a v mojej lekárskej praxi. Napriek negatívam pandémie priniesol nový pohľad na možnosti riešenia zdravotných problémov našich pacientov dominantne z dôvodu určitých limitácií „bežných“ medicínskych postupov.

 

Ochorenie COVID-19 zasiahlo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom Slovensku. Boli postihnutí aj pacienti na vašom pracovisku?

Paradoxom samotného ochorenia bol nárast počtu vyšetrených pacientov. Ako dôvod vidím okrem iného aj angažovanosť kolegov z nemocníc priamo na COVID oddeleniach, alebo zlú epidemiologickú situáciu v samotných nemocniciach, a tým znemožnenie vyšetrení ambulantných pacientov.

 

Pandémia COVID-19 urýchlila digitalizáciu spoločnosti. Do akej miery je možné liečiť pacienta s kardiovaskulárnym ochorením na diaľku?

Kardiologickí pacienti sú pomerne špecifickí, preto si myslím, že ich liečba na diaľku nie je možná. S určitými limitáciami, ktorú sme využívali, je možná realizácia niektorých typov kontrol či úprava liečby.

 

Aké nové spôsoby komunikácie s pacientom využívate na vašom pracovisku? Čo sa vám najviac osvedčilo – SMS, email, skype, whatsapp, iné?

Vo zvýšenej miere sme využívali takmer všetky dostupné prostriedky. Podľa typu a rozsahu komunikácie SMS, e-mail, rôzne typy messengerov, ale hlavne telefonický kontakt. Videočety len veľmi ojedinele pre limitáciu časom.

 

Kardiológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali svoje možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť kardiológie? Očakávate niečo prevratné v horizonte 5 – 10 rokov?

Tak ako ste uviedli, rozvoj kardiológie za poslednú dekádu je enormný. Výrazne sa zvýšila dostupnosť a výťažnosť diagnostických modalít, enormne stúpla presnosť a účelnosť terapeutických postupov, liečebné techniky sú sofistikovanejšie a podstatne menej zaťažujúce pacienta. Liečba sa stáva kauzálnejšou, nielen symptomatickou. Ak bude tento trend pokračovať, predpokladám, že za ďalšiu dekádu dokážeme niektoré ochorenia ovplyvniť na génovej úrovni, poškodené časti srdca a ciev nahrádzať nielen umelými náhradami, ale možno aj vlastnými štepmi na báze bunkových kultúr. Určite nás čakajú nové liekové molekuly pre bohatý vývoj.   Kardiovaskulárne ochorenia sa veľmi často manifestujú veľmi dramaticky, ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Asi každý lekár má niekoľko takýchto pacientov. Väčšinou sú to pacienti buď s raritným ochorením, kde už včasné pomyslenie aj na takéto formy ochorenia dokáže zabrániť rodinným tragédiám, alebo „malé zázraky“ zlepšenia a úpravy kardio nálezov. Takto sa nám podarilo jedného otca mladej rodiny „ukradnúť hrobárovi z lopaty“ s ťažkým zlyhávaním srdca a dnes, približne po deviatich rokoch pri pravidelných kontrolách sú to viac-menej priateľské stretnutia a rozhovory, samozrejme, okrem kontrol zdravotného stavu.   Aká je podľa vás prognóza vývoja pandémie COVID-19 celosvetovo a u nás na Slovensku? Kedy sa vrátime k životu, na ktorý sme boli zvyknutí, resp. ako je teraz moderné hovoriť: Myslíte si, že už nikdy nebude nič ako predtým a nastane „nový normál?

Veľmi ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. Nepovažujem sa za odborníka v danej problematike, budem stručný a možno až príliš razantný, ale pandémia by sa mohla skončiť vtedy, keď sa začne viacej dbať na odporúčania zdravotníkov a manažment preberú lekári a iní zdravotnícki pracovníci – na rozdiel od aktuálneho stavu. Neočakávam úplný návrat do pôvodného stavu, ale určitý nový štandard, kde bude pretrvávať zvýšená miera osobnej ochrany.

 

Na záver nám dovoľte ešte jednu osobnú otázku – čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde si dobíjate baterky?

Bude to znieť ako klišé, ale pre svoju pracovnú zaneprázdnenosť sa snažím tráviť veľa voľného času s rodinou. V súkromí skôr vyhľadávam aktívny oddych a pomerne rád využívam wellness na regeneráciu tela i ducha. Dobiť baterky si veľmi rád zájdem do kostola pre atmosféru pokoja, ticha a k načerpaniu energie do ďalších dní. Už samotné zavretie dverí v práci však začína meniť vnímanie stresu a človek začína oddychovať.

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia KARDIO News

   

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií