Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Alaksovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Alaksovou

  MUDr. Mária Alaksová sa narodila v Hrnčiarskych Zalužanoch v okrese Poltár. Základnú školu a gymnázium absolvovala v Komárne. Po maturitnej skúške pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, posledné tri roky štúdia absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po jej absolvovaní nastúpila na interné oddelenie v Komárne, kde počas práce získala atestáciu I. a II. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo. Po desiatich rokoch internistickej praxe získala špecializačnú atestáciu z diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. Následne pracovala v rámci nemocnice čiastočne na internom oddelení, no už aj v diabetologickej ambulancii v nemocnici. Neskôr sa rozhodla pre prácu v neštátnej diabetologickej ambulancii v Komárne, v ktorej pracuje dodnes. Vážená pani doktorka, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k diabetológii? Od prvej triedy základnej školy som chcela byť lekárkou a vytrvalo som išla za svojím cieľom. Pôvodne bolo mojím snom stať sa detskou lekárkou, no nakoniec som sa rozhodla pre internú medicínu. Práca s dospelými pacientami je v rámci internej medicíny veľmi široká. Na internom oddelení v Komárne som mala možnosť venovať sa diagnostike a liečbe v rôznych odvetviach internej medicíny. Vzhľadom na narastajúci počet pacientov hlavne s diabetom 2. typu som sa rozhodla užšie sa špecializovať na odbor diabetológia, čomu som dodnes rada a svoju prácu vykonávam s radosťou, láskou a empatiou k pacientom.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacienta s diabetom? Za najdôležitejšiu považujem spoluprácu pacienta, jeho aktívny prístup k svojmu ochoreniu, pravidelné diétne stravovanie a pohybový režim. Pre nás lekárov je veľkou výhodou, že diabetológia je jeden z odborov medicíny, kde v posledných rokoch prišli nové, prelomové skupiny liekov a my máme možnosť liečiť pacientov moderne s individualizovaným prístupom ku každému pacientovi.   Diabetológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť diabetológie?  Za posledných desať rokov nastal obrovský pokrok v liečbe diabetes mellitus, kedysi sme o takýchto možnostiach, aké máme dnes, ani len nesnívali. Napríklad vďaka inzulínovým analógom, novým skupinám PAD a v poslednom čase využívaným benefitom liečby agonistami GLP-1 receptorov (či už preparáty, kde je účinná látka samostatný agonista GLP -1 receptorov, alebo vo fixnej kombinácii s bazálnym analógom), nám dáva možnosť šiť liečbu pacientovi ešte viac na mieru a zlepšiť tak kompenzáciu jeho ochorenia, a tým zvýšiť kvalitu jeho života.   Diabetes mellitus je chronické celoživotné ochorenie, s vašimi pacientmi sa stretávate dlhé roky, ste svedkami ich životných príbehov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? To máte pravdu. Za tie roky mi prešlo rukami množstvo pacientov, ich životných príbehov, osudov a priebehov ich ochorení. A jedným slovom musím dodať, že každý deň bojujeme spolu s pacientmi a, žiaľ, niekedy aj za nich… Na vašu otázku by som rada doplnila, že asi najviac mi utkvela v pamäti pacientka, ktorá je vyše 30 rokov liečená na DM 1. typu a od začiatku na inzulínoterapii. Ako išiel vývoj dopredu, prešla postupne asi všetkými možnými kombináciami inzulínov (aktuálne je na IIT inzulínovými analógmi), no nikdy sa nevzdávala aj napriek rôznym životným udalostiam. Vždy bola pozitívne naladená a striktne pristupovala k stravovaniu, liečbe, pohybu a celkovému životnému štýlu a aj vďaka tomu je dnes bez akýchkoľvek chronických komplikácii. Kiež by sme mali viacero len takýchto prípadov…   Práca v diabetologickej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? V prvom rade mám svoju prácu veľmi rada a chodím do práce každé ráno s úsmevom. Na druhej strane sa teším zo svojej rodiny, veľkú radosť mi robí syn a moji dvaja vnuci, s ktorými trávim maximum času. Mojou každodennou spoločníčkou po práci je môj psík Lilli. Keďže som spoločenský typ človeka, rada trávim čas s priateľmi a so širokou rodinou.

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru

Odborná redakcia DIA News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií