Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Mgr. Vladimírom Radolcom, MPH, MHA

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Mgr. Vladimírom Radolcom, MPH, MHA

MUDr. Mgr. Vladimír Radolec, MHA, MPH sa narodil v Žiline. Po gymnaziálnom štúdiu nastúpil na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia začal pracovať na oddelení internej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Počas tohto obdobia získal atestáciu z internej medicíny I. stupňa. Neskôr začal pracovať v internej a diabetologickej ambulancii na Poliklinike Bytča. V rokoch 1991 – 1994 bol aj jej riaditeľom. Atestáciu z odboru diabetológia získal na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2000 sa venuje svojej súkromnej praxi. V rámci postgraduálneho štúdia získal vzdelanie v špecializačnom odbore MHA a MPH, certifikáty z echokardiografie, klinického skúšania liekov a ďalšie. MUDr. Mgr. Vladimír Radolec, MHA, MPH je zároveň predsedom revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.   Vážený pán doktor, pomaly sa blíži koniec roku. Ako by ste charakterizovali rok 2021? Rok 2021 bol náročný pre všetkých a všetky profesie, no počas mojej praxe som sa doteraz nestretol s takým bojom proti zdravotníkom, s akým sa, žiaľ, momentálne stretávame takmer každodenne.   Máte bohaté skúsenosti s liečbou diabetu. Čo vy osobne považujete za najdôležitejšie v liečbe pacienta s diabetom? Najdôležitejšie je dodržiavanie terapie, správnej životosprávy a pohybového režimu – jeho významný prínos opakovane potvrdzujú aj vedecké štúdie. Primárna je však prevencia jeho vzniku, keď ešte existuje možnosť zvratu, no diagnostika prediabetu je, bohužiaľ, veľmi zriedkavá.   Manažment diabetologickej ambulancie vyžaduje nielen vysoké pracovné nasadenie, disciplínu, ale aj určité majstrovstvo. Ako zvládate nápor pacientov, odbery, edukáciu a iné činnosti vo vašej ambulancii? Aké je vaše know-how? Moje know-how spočíva v kvalitnom tíme ľudí, ktorý okolo seba mám. Bez nich by ambulancia nefungovala tak efektívne.   Diabetológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť diabetológie? Prídu na trh lieky alebo technológie, ktoré „vyliečia diabetes“? V porovnaní so situáciou spred desiatich rokov vidím zásadný posun vpred v oblasti diagnostiky diabetes mellitus (DM), vzniku nových preparátov, moderných zdravotníckych pomôcok. Žijeme veľmi rýchlo, s čím súvisí aj neúmerná hladina stresu, ktorej sme vystavení a celkovo nezdravý životný štýl, teda ideálne podmienky pre vznik DM. Diabetikov preto pribúda a z tohto smutného dôvodu aj existencia diabetológie v budúcnosti. Verím v to, že raz sa nájde liek na všetky choroby, ale tak skoro to ešte asi nebude.   Diabetes mellitus je chronické celoživotné ochorenie, s vašimi pacientmi sa stretávate dlhé roky, ste svedkami ich životných príbehov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Každý pacient je jedinečný rovnako ako jeho životná cesta, a teda každý aj po rokoch je pre mňa výzvou, nakoľko k žiadnemu z nich nepristupujem rutinne.   Pán doktor, čo by ste si priali pre seba, svojich blízkych, ale aj pre vašich kolegov, čitateľov Dia News do roku 2022? Vzhľadom na to, že sa doby covidovej tak skoro nezbavíme, všetkým bez výnimky želám pevné zdravie, ako fyzické, tak i psychické, aby v nás zostalo to ľudské a boli sme v roku 2022 k sebe navzájom aspoň o kúsok menej sebeckí.

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru

Odborná redakcia DIA News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií