Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Tatianou Kupcovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca

MUDr. Tatianou Kupcovou

MUDr. Tatiana Kupcová sa narodila v Lukovištiach. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie NsP v Lučenci.  Získala atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa aj atestáciu z porúch látkovej premeny a výživy a neskôr atestáciu z vnútorného lekárstva II. stupňa.  Najprv pracovala v diabetologickej ambulancii v NsP Lučenec a od roku 2005 pracuje v súkromnej diabetologickej ambulancii  v rámci svojej spoločnosti TP-DIAMED s. r. o.

Položila základný kameň starostlivosti o diabetikov v okrese Lučenec už v roku 1979  a podieľala sa aj na rozvoji starostlivosti o diabetikov v rámci Slovenska. Bola členkou výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti, zakladajúcou členkou a predsedníčkou Sekcie praktických diabetológov  SDS. Pracovala  tiež ako učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci. Bola aktívnou prednášajúcou na celoslovenských odborných podujatiach v rámci SDS a SLS. V roku 2008 ju Ministerstvo zdravotníctva SR menovalo do funkcie podpredsedu odbornej skupiny Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, kde veľmi aktívne pracovala, pretože jej veľmi záležalo na lepšom ohodnotení práce diabetológov. Podieľala sa vytvorení nových výkonov za odbor poruchy látkovej premeny a výživy v pripravovanom novom katalógu výkonov, ktoré sa, bohužiaľ, až teraz postupne zavádzajú do praxe.

Prezradili by ste našim čitateľom/poslucháčom, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k diabetológii?

Pochádzam z učiteľskej rodiny. Obidvaja moji rodičia boli učitelia, a tak sa automaticky predpokladalo, že aj ja budem učiteľka. Keď nad tým rozmýšľam a spätne to vyhodnocujem, najväčší vplyv na moje rozhodnutie stať sa lekárkou mal náš rodinný lekár – priateľ našej rodiny, ktorého som si nesmierne vážila pre jeho ľudskosť a výnimočný prístup k pacientom. A tak som si podala prihlášku na Lekársku fakultu UK v Bratislave, ktorú som pred rokmi úspešne absolvovala. Vtedy som ešte netušila, že som sa rozhodla správne a moje povolanie mi bude aj koníčkom. Po rokoch – už ako lekárka – som splnila aj sen mojim rodičom. Dlhé roky som popri zamestnaní učila na strednej zdravotníckej škole ako učiteľka odborných predmetov. A ako som sa dostala k diabetológii? Bola to viac-menej náhoda. Už počas štúdií som inklinovala ku kardiológii, netušiac, že sa vydám za kardiológa. Manžel pracoval ako kardiológ v Lučenci a dvaja kardiológovia – manželia na jednom oddelení, to bolo nepredstaviteľné. Pri výbere mojej špecializácie pomohla náhoda. Kolega internista, ktorý sa venoval aj diabetológii, odišiel do dôchodku a bolo rozhodnuté.

Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorému bol práve diagnostikovaný diabetes, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci?

Diabetes mellitus patrí medzi ochorenia, kde je nevyhnutná aktívna spolupráca pacienta.
Pri prvom kontakte s pacientom, ktorému bol diagnostikovaný diabetes mellitus, preto považujem za najdôležitejší dostatok času lekára a sestry na prvé vyšetrenie pacienta, vytvorenie atmosféry dôvery a istoty, poskytnutie základných informácií o ochorení. Samozrejmé je poskytnutie informácií o súčasných možnostiach liečby – kde sa teraz nachádzame a čo by sme dobre nastavenou liečbou chceli dosiahnuť. Pri edukácii diabetika je potrebné, aby pochopil podstatu svojho ochorenia, prijal chorobu a naučil sa s ňou žiť. Aktívna spolupráca s pacientom je od začiatku veľmi dôležitá. Len dobre informovaný pacient vie oveľa viac pochopiť naše liečebné opatrenia a aktívne sa podieľať na svojej liečbe.

Diabetológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred 10 – 15 rokmi?

Teší ma, že môžem počas svojej dlhej profesionálnej kariéry zažívať obrovský rozvoj diabetológie. Je to jeden z najprogresívnejších medicínskych odborov, ktorý sa neustále vyvíja či už na poli liekov a liečebných postupov alebo na poli technológií. Sme svedkami neustáleho vylepšovania a zároveň zjednodušovania liečby. Za posledných 10 rokov sa liečba výrazne zmenila. Dávno sú za nami časy glukocentrickej liečby, ktorá bola zameraná len na úpravu glykémie. Dnes máme k dispozícii paletu diabetologických liekov s viacerými pre pacienta veľmi prospešnými efektami. Väčšina diabetikov 2. typu je v pásme vysokého alebo veľmi vysokého kardiovaskulárneho (KV) rizika, aj keď ešte nemajú manifestné KV ochorenie (KVO). V súčasnosti je hlavným cieľom komplexnej liečby pacientov s diabetes mellitus 2. typu znížiť ich celkové KV riziko.


V posledných rokoch ma fascinujú nové technológie, ktoré máme k dispozícii, hlavne dostupnosť technológií na kontinuálne monitorovanie glykémií CMG u pacientov s DM 1. typu, komunikáciu s pacientmi cez elektronické médiá – emaily, apky v mobiloch. Tie veľmi aktivizujú pacientov na vlastnej liečbe. Zlepšila sa kompenzácia u pumpových aj nepumpových pacientov, čo pokladám za veľký benefit nových technológií.

Diabetes mellitus je chronické celoživotné ochorenie. S vašimi pacientmi sa stretávate dlhé roky, ste svedkami ich životných príbehov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou?

V diabetológii pracujem už vyše 40 rokov, a preto je pre mňa ťažké vybrať jedného pacienta. Hlboký dojem na mňa urobila rodina pacientky, v ktorej sa starám už o tretiu generáciu diabetičiek a na histórii tejto rodiny si uvedomujem, aké  pokroky nastali v liečbe DM. Ako čerstvo atestovaný diabetológ som sa stretla s najstaršou členkou rodiny, ktorá mala DM 2 typu, bola liečená PAD a až po rokoch bola u nej nutná liečba jednou dávkou dlho pôsobiaceho inzulínu. Jej dcére bol diagnostikovaný DM 1. typu tesne po pôrode jej jedinej dcéry. Pacientka už bola liečená intenzifikovaným inzulínovým režimom – dodnes je mojou pacientkou a napriek svojmu veku zvláda kontinuálny monitoring glykémií pomocou senzorov FGM. Jej dcéra dostala DM 1. typu v troch rokoch. Ako dospelá sa aj ona dostala do starostlivosti našej ambulancie a je už roky liečená INZ pumpou s CGM. Na inzulínovej pumpe sme zvládli aj jej tehotenstvo – narodilo sa zdravé dievčatko, ktoré má dnes 9 rokov. Matka aj dcéra sú veľmi spolupracujúce diabetičky, ktoré si veľmi vážia vymoženosti súčasných liečebných postupov v diabetológii.

Denne sa stretávate s pacientmi, ktorí začali myslieť na svoje zdravie príliš neskoro. Dovoľte nám preto osobnú otázku, ako si vy udržiavate kondíciu a čo robíte pre svoje zdravie?

V študentských časoch som roky súťažne hrala volejbal a lyžovala som. S pribúdajúcim rokmi sa mojím koníčkom stalo plávanie a nordic walking. Oba tieto športy mi pomáhajú udržať dobrú kondíciu. Z mojej profesie lekára diabetológa vyplýva aj veľmi pozitívny vzťah k zdravému stravovaniu. Rada skúšam hlavne nové zeleninové recepty, ktorými motivujem aj mojich pacientov.

Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?

Moji rodičia ma vychovali k úcte, láske, pokore, porozumeniu, empatii a cieľavedomosti. Je to niť, ktorá sa tiahne celým mojím životom. Povolanie, ktoré mám, je zároveň mojím celoživotným poslaním. V takomto duchu som sa snažila vychovať svoje deti, z ktorých mám veľkú radosť.

A ako si dobíjam baterky? Mojou veľkou záľubou je aktívny oddych, cestovanie a spoznávanie nových krajín s najlepšou parťáčkou – mojou dcérou. Všetko to však prerušil COVID-19. Stále sa teším na teplé dni, keď je pre mňa najlepším relaxom rodinná pohoda v našej záhrade pri bazéne a posedenie pri grile.

Ďakujeme vám za rozhovor
Odborná redakcia DIA News

 
Páčil sa Vám rozhovor?
Stiahnuť rozhovor
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií